หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมหลวง
ทวีสันต์ ลดาวัลย์
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.2
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม พ.ศ. 2538 – 7 เมษายน พ.ศ. 2549
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ราชเลขาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน พ.ศ. 2512 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538
ก่อนหน้า หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล
ถัดไป หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 มกราคม พ.ศ. 2467
เสียชีวิต 7 เมษายน พ.ศ. 2549 (82 ปี)
บิดา พระภูมิพิชัย (หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์)
มารดา เนือง ภูมิพิชัย
คู่สมรส ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์
บุตร ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย

หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ (26 มกราคม พ.ศ. 2467 – 7 เมษายน พ.ศ. 2549) อดีตราชเลขาธิการ และองคมนตรี

ครอบครัว[แก้]

เป็นบุตรคนโตของอำมาตย์โท พระภูมิพิชัย (หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์; อดีตเจ้าเมืองชัยภูมิ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ปัตตานี และกำแพงเพชร; โอรสในหม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์) กับนางภูมิพิชัย (เนือง ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ธิดาของพันเอก พระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่ บุนนาค)) มีพี่น้องดังนี้

 • หม่อมหลวงนิรันดร ลดาวัลย์ สมรสกับพิศมัย (สกุลเดิม บุนนาค)
 • หม่อมหลวงภียยุพงศ์ บุนนาค สมรสกับชูชีพ บุนนาค
 • หม่อมหลวงขันทอง ลดาวัลย์
 • หม่อมหลวงหิรัญญิกา วรรณเมธี สมรสกับแผน วรรณเมธี (เลขาธิการสภากาชาดไทย)

นอกจากนี้หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ มีศักดิ์เป็นหลานป้าของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ สมรสและหย่ากับท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์ (ราชสกุลเดิม กิติยากร; พระขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) มีธิดาเพียงคนเดียว คือ

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. ? รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
 • พ.ศ. 2511 รองราชเลขาธิการ
 • พ.ศ. 2512 - 2537 ราชเลขาธิการ
 • พ.ศ. 2537 - 2549 องคมนตรี[1]
 • พ.ศ. 2537 - 2549 กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • พ.ศ. 2537 - 2549 กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ถึงแก่อสัญกรรม[แก้]

หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการไตวาย และหัวใจวาย เมื่อเวลา 01.53 น. วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 82 ปี 71 วัน มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์)
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๖๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๒๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๗, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖๒๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๒๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๘๑ ง หน้า ๒๑๓๙, ๔ ตุลาคม ๒๕๐๓


ก่อนหน้า หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ถัดไป
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล 2leftarrow.png ราชเลขาธิการ
(18 กันยายน พ.ศ. 2512 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538)
2rightarrow.png หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี