วิรัช ชินวินิจกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิรัช ชินวินิจกุล
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

0 ปี 343 วัน

กษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 (65 ปี)
ศาสนา พุทธ

วิรัช ชินวินิจกุล (เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495) เป็นองคมนตรี[1]และนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง[2][3] อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[4],อดีตรองประธานศาลฎีกา[5],เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม,เลขานุการศาลฎีกา,ผู้พิพากษาศาลฎีกา

บทบาททางการเมือง[แก้]

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 วิรัช ชินวินิจกุล เลขานุการศาลฎีกา ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า เราต้องการให้ กกต.ทบทวนตัวเองอีกครั้ง[6] ก่อนการประชุมใหญ่ศาลฎีกาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549

การศึกษา[แก้]

นายวิรัช จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี และจบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2516 และ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในปี 2517 และต่อมา ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี 2555[7][8]


เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]