วิรัช ชินวินิจกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิรัช ชินวินิจกุล
องคมนตรีไทย
ดำรงตำแหน่ง
12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2561
(1 ปี 80 วัน)
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดำรงตำแหน่ง
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2561
(4 ปี 299 วัน)
ก่อนหน้า ประจวบ ไชยสาส์น
ถัดไป สงวน ตียะไพบูลย์สิน
(อุปนายกสภาฯ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 (70 ปี)
ศาสนา พุทธ

วิรัช ชินวินิจกุล (เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495) เป็นอดีตองคมนตรี[1]และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง[2][3][4][5] อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[6],อดีตรองประธานศาลฎีกา[7],เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม,เลขานุการศาลฎีกา,ผู้พิพากษาศาลฎีกา

การศึกษา[แก้]

นายวิรัช จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี และจบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2516 และ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในปี 2517 และต่อมา ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี 2555[8][9]

การทำงาน[แก้]

วิรัช ชินวินิจกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาจึงได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561[10]

บทบาททางการเมือง[แก้]

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 วิรัช ชินวินิจกุล เลขานุการศาลฎีกา (ตำแหน่งในขณะนั้น) ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า "เราต้องการให้ กกต.ทบทวนตัวเองอีกครั้ง"[11] ก่อนการประชุมใหญ่ศาลฎีกาในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี
 2. สภา ม.ร.ถกด่วน ‘วิรัช ชินวินิจกุล’ ไขก๊อกนายกสภารามฯ
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (นายวิรัช ชินวินิจกุล)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (นายวิรัช ชินวินิจกุล)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (นายวิรัช ชินวินิจกุล)
 6. เลขประจำตัวสมาชิก 145 นายวิรัช ชินวินิจกุล
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง (นายวิรัช ชินวินิจกุล)
 8. ฐานข้อมูลประวัติ
 9. ประวัตินายวิรัช ชินวินิจกุล จาก เว็บไซต์ไทยรัฐ
 10. พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี)
 11. จับตา! สั่งคดีพรุ่งนี้-ศาลฎีกาถก 31 พ.ค.แย้มท่าทีคว่ำบาตร 3 กกต.[ลิงก์เสีย]
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๖๐, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕