วิรัช ชินวินิจกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิรัช ชินวินิจกุล
องคมนตรีไทย
ดำรงตำแหน่ง
12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2561
(1 ปี 80 วัน)
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดำรงตำแหน่ง
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2561
(4 ปี 299 วัน)
ก่อนหน้า ประจวบ ไชยสาส์น
ถัดไป สงวน ตียะไพบูลย์สิน
(อุปนายกสภาฯ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 (69 ปี)
ศาสนา พุทธ

วิรัช ชินวินิจกุล (เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495) เป็นอดีตองคมนตรี[1]และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง[2][3][4][5] อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[6],อดีตรองประธานศาลฎีกา[7],เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม,เลขานุการศาลฎีกา,ผู้พิพากษาศาลฎีกา

การศึกษา[แก้]

นายวิรัช จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี และจบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2516 และ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในปี 2517 และต่อมา ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี 2555[8][9]

การทำงาน[แก้]

วิรัช ชินวินิจกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาจึงได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561[10]

บทบาททางการเมือง[แก้]

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 วิรัช ชินวินิจกุล เลขานุการศาลฎีกา (ตำแหน่งในขณะนั้น) ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า "เราต้องการให้ กกต.ทบทวนตัวเองอีกครั้ง"[11] ก่อนการประชุมใหญ่ศาลฎีกาในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี
 2. สภา ม.ร.ถกด่วน ‘วิรัช ชินวินิจกุล’ ไขก๊อกนายกสภารามฯ
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (นายวิรัช ชินวินิจกุล)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (นายวิรัช ชินวินิจกุล)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (นายวิรัช ชินวินิจกุล)
 6. https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?ssp_id=20362&lang=th เลขประจำตัวสมาชิก 145 นายวิรัช ชินวินิจกุล
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง (นายวิรัช ชินวินิจกุล)
 8. http://www.info.ru.ac.th/Vol41/47_41.pdf
 9. http://www.thairath.co.th/person/1696 ประวัตินายวิรัช ชินวินิจกุล จาก เว็บไซต์ไทยรัฐ
 10. พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี)
 11. จับตา! สั่งคดีพรุ่งนี้-ศาลฎีกาถก 31 พ.ค.แย้มท่าทีคว่ำบาตร 3 กกต.
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๖๐, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕