รายนามองคมนตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ด้านล่างนี้เป็นรายพระนามและรายนามองคมนตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศแต่งตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2492[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ[1] สิ้นสุดวาระ สาเหตุการสิ้นสุดวาระ
1 Prince Alongkod 1.1.jpg พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2492 13 มีนาคม พ.ศ. 2494 ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
2 พระยามานวราชเสวี.jpg ศาสตราจารย์วิสามัญ พระยามานวราชเสวี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ลาออก
3 อดุล อดุลเดชจรัส.jpg พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส 18 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ลาออก

ประกาศแต่งตั้ง 8 เมษายน พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ[2] สิ้นสุดวาระ สาเหตุการสิ้นสุดวาระ
1 Prince Alongkod 1.1.jpg พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ 8 เมษายน พ.ศ. 2495 19 ธันวาคม พ.ศ. 2495 สิ้นพระชนม์ในตำแหน่ง
2 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย.jpg พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 8 เมษายน พ.ศ. 2495 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก
3 Nakkhatra Mangala.jpg พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ 8 เมษายน พ.ศ. 2495 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 สิ้นพระชนม์ในตำแหน่ง
4 จิตร ณ สงขลา.jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 8 เมษายน พ.ศ. 2495 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก
5 พระยามานวราชเสวี.jpg พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 8 เมษายน พ.ศ. 2495 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก
6 พระยาศรีวิสารวาจา.jpg พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล) 8 เมษายน พ.ศ. 2495 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก
แต่งตั้งเพิ่มเติม [3][4][5][6]
1 เดช สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 24 เมษายน พ.ศ. 2496 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก
2 เสนาณรงค์.jpg หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
3 พระยาบริรักษ์เวชชการ (บริรักษ์ ติตติรานนท์) 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก
4 ฮะ สมบัติศิริ.jpg พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) 21 มีนาคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก

คณะองคมนตรี พ.ศ. 2502[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ[7] สิ้นสุดวาระ สาเหตุการสิ้นสุดวาระ
1 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย.jpg พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 22 สิงหาคม พ.ศ. 2503 สิ้นพระชนม์ในตำแหน่ง
2 จิตร ณ สงขลา.jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ลาออก
8 มิถุนายน พ.ศ. 2506 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511
3 พระยามานวราชเสวี.jpg พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ลาออก
4 พระยาศรีวิสารวาจา.jpg พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 27 สิงหาคม พ.ศ. 2505 ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
5 เดช สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ลาออก
6 พระยาบริรักษ์เวชชการ (บริรักษ์ ติตติรานนท์) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 26 มีนาคม พ.ศ. 2511
7 ฮะ สมบัติศิริ.jpg พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 เสียชีวิตในตำแหน่ง
8 หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ลาออก

คณะองคมนตรี พ.ศ. 2511[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ[8] สิ้นสุดวาระ สาเหตุการสิ้นสุดวาระ
1 จิตร ณ สงขลา.jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
2 พระยามานวราชเสวี.jpg พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
3 เดช สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ลาออก
4 ฮะ สมบัติศิริ.jpg พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ลาออก
5 สส2-กำปั่น.jpg หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ลาออก
6 หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ลาออก
7 หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ลาออก
8 สัญญา ธรรมศักดิ์ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ลาออก
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ลาออก
แต่งตั้งเพิ่มเติม[9][10][11][12][13]
1 วงศานุวัตร เทวกุล.png หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ลาออก

คณะองคมนตรี พ.ศ. 2515[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ[14] สิ้นสุดวาระ สาเหตุการสิ้นสุดวาระ
1 วงศานุวัตร เทวกุล.png หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 26 มีนาคม พ.ศ. 2518
2 จิตร ณ สงขลา.jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 25 กันยายน พ.ศ. 2519 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
3 พระยามานวราชเสวี.jpg พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517
4 เดช สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ไปดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
5 ฮะ สมบัติศิริ.jpg พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 26 มีนาคม พ.ศ. 2518
6 หลวงกัมปนาทแสนยากร.jpg หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์) 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517
7 หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 26 มีนาคม พ.ศ. 2518
8 สัญญา ธรรมศักดิ์ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กราบบังคมทูลลาไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ประกาศแต่งตั้ง 26 มีนาคม พ.ศ. 2518[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ[14] สิ้นสุดวาระ สาเหตุการสิ้นสุดวาระ
1 ฮะ สมบัติศิริ.jpg พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
2 หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 18 มกราคม พ.ศ. 2529 ถึงแก่อสัญกรรม
3 วงศานุวัตร เทวกุล.png หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529[15] สิ้นชีพิตักษัย
4 สัญญา ธรรมศักดิ์ 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ไปดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
5 ประกอบ หุตะสิงห์ 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
6 อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร.jpg อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 16 กันยายน พ.ศ. 2541 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
7 จินตา บุณยอาคม 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
8 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ.JPG พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 13 ตุลาคม พ.ศ. 2536 สิ้นพระชนม์ในตำแหน่ง
9 กิตติ สีหนนทน์ 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 24 มกราคม พ.ศ. 2527 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
10 จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
11 หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
แต่งตั้งเพิ่มเติม [16]
1 สำราญ แพทยกุล 19 ธันวาคม พ.ศ. 2518 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
2 เชาวน์ ณ ศีลวันต์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2518 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
แต่งตั้งเพิ่มเติม [17]
1 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2520 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
2 กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 18 เมษายน พ.ศ. 2522 12 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ถึงแก่อสัญกรรม
3 Usni pramoj.jpg หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช 3 มีนาคม พ.ศ. 2527 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
4 กำธน สินธวานนท์.jpg กำธน สินธวานนท์ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
5 เปรม ติณสูลานนท์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2531 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ไปดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
แต่งตั้งเพิ่มเติม [18]
1 จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 24 ธันวาคม พ.ศ. 2534 29 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
2 Siddhi Savetsila (1980).jpg สิทธิ เศวตศิลา 24 ธันวาคม พ.ศ. 2534 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
แต่งตั้งเพิ่มเติม
1 หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร 9 เมษายน พ.ศ. 2535 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
2 พิจิตร กุลละวณิชย์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
3 อำพล เสนาณรงค์ 9 กันยายน พ.ศ. 2537 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
4 จำรัส เขมะจารุ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
5 ทวีสันต์ ลดาวัลย์.jpg หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2538 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
6 หม่อมราชวงศ์เทพ เทวกุล 7 สิงหาคม พ.ศ. 2540 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
7 สัญญา ธรรมศักดิ์ 4 กันยายน พ.ศ. 2541 6 มกราคม พ.ศ. 2545[15] ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
8 ศักดา โมกขมรรคกุล.jpg ศักดา โมกขมรรคกุล 6 มกราคม พ.ศ. 2542 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
แต่งตั้งเพิ่มเติม [19]
1 เกษม วัฒนชัย 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
2 พลากร สุวรรณรัฐ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
แต่งตั้งเพิ่มเติม
1 สวัสดิ์ วัฒนายากร 0001.jpg สวัสดิ์ วัฒนายากร 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
2 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งเพิ่มเติม [20]
1 สันติ ทักราล.jpg สันติ ทักราล 15 มีนาคม พ.ศ. 2548 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
2 ชุมพล ปัจจุสานนท์ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
แต่งตั้งเพิ่มเติม
1 อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
แต่งตั้งเพิ่มเติม [21]
1 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
2 ชาญชัย ลิขิตจิตถะ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
3 ศุภชัย ภู่งาม 8 เมษายน พ.ศ. 2551 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง
แต่งตั้งเพิ่มเติม
1 ชลิต พุกผาสุข 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออกจากตำแหน่ง

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรี (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เป็น ประธานองคมนตรี , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ , พระวรวงศ์เธอ พระะองค์เจ้าวิวัฒนไชย , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล , เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ , พระยามานวราชเสวี , พระยาศรีวิสารวาจา เป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๕)
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรี (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เป็น ประธานองคมนตรี , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ , พระวรวงศ์เธอ พระะองค์เจ้าวิวัฒนไชย , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล , เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ , พระยามานวราชเสวี , พระยาศรีวิสารวาจา เป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๕)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งองคมนตรี (พ.ศ. 2496)
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งองคมนตรี (พลเอก หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์))
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี พ.ศ. 2500
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง องคมนตรี พ.ศ. 2502
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง องคมนตรี (ประกาศว่าองคมนตรีซึ่งทำหน้าที่อยู่แล้ว เป็นองคมนตรีตามความในมาตรา ๑๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑)
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี พ.ศ. 2503
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลเอก หลวงสุรณรงค์)
 11. ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี (พลตรี หม่อมราชวงศ์ถวัลย์ศักดิ์)
 12. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายสัญญา ธรรมศักดิ์)
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล)
 14. 14.0 14.1 พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง คณะองคมนตรี (จำนวน ๙ ราย)
 15. 15.0 15.1 รายพระนาม/รายนามองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๔๙๒ - )
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลเอก สำราญ แพทยกุล เป็นองคมนตรี นายเชาวน์ ณศิลวันต์ เป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ )
 17. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร)
 18. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา , นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นองคมนตรี)
 19. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายเกษม วัฒนชัย, นายพลากร สุวรรณรัฐ)
 20. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี [นายสันติ ทักราล และ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์]
 21. ประกาศ แตงตั้งองคมนตรี พ.ศ. 2551