ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศเนปาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศเนปาลทั้งสิ้น 4 แหล่ง[1]

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก[แก้]

*หมายเหตุ: ระบุชื่อสถานที่ตามที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
สถานที่ ภาพ ที่ตั้ง ประเภท พื้นที่
(เฮกตาร์)
ปีขึ้นทะเบียน
(พ.ศ./ค.ศ.)
หมายเหตุ อ้างอิง
หุบเขากาฐมาณฑุ  เนปาล
27°42′14″N 85°18′31″E / 27.70389°N 85.30861°E / 27.70389; 85.30861 (Kathmandu Valley)
วัฒนธรรม:
(iii), (iv), (vi)
167.37;
พื้นที่กันชน 70.29
2522/1979 ประกอบไปด้วยจัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ปศุปตินาถมนเทียรและเจดีย์พุทธนาถในกรุงกาฐมาณฑุ จัตุรัสทรวารในเมืองลลิตปุร และจัตุรัสทรวารแห่งภักตปุร เจดีย์พุทธสวยัมภูกับวัดฮินดูจางคุนารายณ์ในเมืองภักตปุร แสดงให้เห็นถึงผลงานการออกแบบและก่อสร้างของชาวเนวารโดยอิงตามความเชื่อศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู 121[2]
อุทยานแห่งชาติสครมาถา  เนปาล
27°58′38.0″N 86°53′58.4″E / 27.977222°N 86.899556°E / 27.977222; 86.899556 (Sagarmatha National Park)
ธรรมชาติ:
(vii)
124,400 2522/1979 แหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าที่พบเห็นได้ในเขตเทือกเขาหิมาลัยและพรรณไม้ที่สูงกว่า 1,000 ชนิด อีกทั้งยังเป็นเขตอุทยานที่ประกอบไปด้วยยอดเขาที่สูงกว่า 7,000 เมตร รวมถึงยอดเขาเอเวอร์เรสต์ 120[3]
อุทยานแห่งชาติจิตวัน  เนปาล
27°30′53.1″N 84°26′59.5″E / 27.514750°N 84.449861°E / 27.514750; 84.449861 (Chitwan National Park)
ธรรมชาติ:
(vii), (ix), (x)
93,200 2527/1984 อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศเนปาลที่เต็มไปด้วยพืชและสัตว์ประจำถิ่น เช่น เสือลายเมฆ แรดนอเดียวพันธุ์เอเชีย ไฮยีน่าลายทาง หมีสล็อธอินเดีย และเป็นหนึ่งในที่อยู่อาศัยแห่งสุดท้ายของเสือเบงกอล 284[4]
ลุมพินี ที่ประสูติพระพุทธเจ้า  เนปาล
27°28′10.2″N 83°16′32.8″E / 27.469500°N 83.275778°E / 27.469500; 83.275778 (Lumbini, the Birthplace of the Lord Buddha)
วัฒนธรรม:
(iii), (vi)
1.95;
พื้นที่กันชน 22.78
2540/1997 พุทธสังเวชนียสถานอันเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ ในอดีตเป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองหลวงของพระเจ้าสุทโธทนะ และกรุงเทวทหะ เมืองหลวงของพระเจ้าชนาธิป 666[5]

สถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น[แก้]

ประเทศเนปาลมีสถานที่ที่ได้รับขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคตทั้งสิ้น 15 แห่ง[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "World Heritage Properties in Nepal". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2015.
  2. "Kathmandu Valley". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2015.
  3. "Sagarmatha National Park". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2015.
  4. "Chitwan National Park". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2015.
  5. "Lumbini, the Birthplace of the Lord Buddha". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2015.