คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
Logo Mahidol.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Physical Therapy
Mahidol University
ที่อยู่

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 198/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
วันก่อตั้ง พฤษภาคม พ.ศ. 2508
คณบดี รศ.ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
สีประจำคณะ      สีชมพู
เว็บไซต์ pt.mahidol.ac.th

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการเรียนการสอนด้านกายภาพบำบัดในประเทศไทย [1] และเป็นสถาบันที่ผลิตนักกายภาพบำบัดเป็นแห่งแรกของประเทศ[2] ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขากายภาพบำบัด และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขากิจกรรมบำบัด นับได้ว่าเป็นคณะที่มีบทบาทต่อการบริการสังคมมากที่สุดแห่งหนึ่ง[3]

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2508 ศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อตั้ง "โรงเรียนกายภาพบำบัด" ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดระดับปริญญาตรี [4]
 • พ.ศ. 2542 โรงเรียนกายภาพบำบัด ได้รับการยกฐานะเป็น "คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์" โดยการสนับสนุนของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อคณะจาก "คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์" เป็น "คณะกายภาพบำบัด" ดังในปัจจุบัน [5] [6]

หลักสูตร[แก้]

 • ระดับปริญญาตรี
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (PT) เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัดแห่งแรกของประเทศไทย
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด (OT) เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
 • ระดับบัณฑิตศึกษา
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นหลักสูตรปริญญาโท สาขากายภาพบำบัดแห่งแรกของประเทศไทย
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นหลักสูตรปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัดแห่งแรกของประเทศไทย

สถานที่ตั้ง[แก้]

ศาลายา[แก้]

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170

เชิงสะพานสมเด็จปิ่นเกล้า[แก้]

ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 198/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เอกสารบันทึก