สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเรียงตามประเทศหรือดินแดน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก LGBT rights by country or territory)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายทั่วโลกเกี่ยวกับความสัมพันธ์และเสรีภาพในการแสดงออกร่วมเพศ
มีเพศสัมพันธ์ร่วมเพศไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีโทษ:
  ประหารชีวิต แต่ไม่บังคับใช้
  จำคุก
  จำคุก แต่ไม่บังคับใช้1
  ถูกทหารอาสาสมัครฆ่า
  ถูกกักขังแต่ไม่ดำเนินคดี
มีเพศสัมพันธ์ร่วมเพศชอบด้วยกฎหมาย การยอมรับการอยู่กินด้วยกัน:
  สมรสนอกดินแดน3
  เฉพาะคนต่างด้าว
  คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรที่เลือกได้
  ไม่ยอมรับ
  ยังมีข้อจำกัดในการแสดงออก
วงแหวนระบุพื้นที่ซึ่งผู้พิพากษาท้องถิ่นอนุญาตหรือปฏิเสธการสมรสหรือกำหนดโทษประหารชีวิตในเขตอำนาจศาลซึ่งไม่ใช่กฎหมายหรือพื้นที่ซึ่งใช้แบบกรณี ๆ ไป
1ไม่มีการจับกุมในสามปีหลังสุด หรือมีการผ่อนเวลากฎหมาย
2กฎหมายอาจยังไม่มีผลบังคับในบางเขตอำนาจ
3ไม่มีการสมรสในท้องถิ่น บางเขตอำนาจอาจจัดการครองคู่ (partnership) แบบอื่น
สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสหประชาชาติ
  
สนับสนุน ประเทศซึ่งลงนามปฏิญญาสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือสนับสนุนข้อมติสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเมื่อปี 2554 ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (เดิมสมาชิก 96 ประเทศ, ปัจจุบัน 99 ประเทศ)
  
คัดค้าน ประเทศซึ่งลงนามแถลงการณ์คัดค้านสิทธิกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศปี 2551 (เดิมสมาชิก 57 ประเทศ, ปัจจุบัน 51 ประเทศ)
  
ไม่สนับสนุนหรือคัดค้าน ประเทศเกี่ยวข้องกับสหประชาชาติซึ่งทั้งไม่สนับสนุนและคัดค้านสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (44 ประเทศ)
  
ไม่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ ประเทศซึ่งไม่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือดินแดน ตั้งแต่การรับรองการสมรสเพศเดียวกันตามกฎหมายหรือคู่ชีวิตในรูปแบบอื่น จนถึงโทษประหารชีวิตสำหรับกิจกรรมทางเพศหรือการแสดงออกของบุคคลเพศเดียวกัน

สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถูกจัดว่าเป็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การอนุญาตให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) บริจาคเลือด
 • การรับรองความสัมพันธ์ของบุคคลเพศเดียวกันโดยรัฐบาล (เช่น การสมรสเพศเดียวกันหรือคู่ชีวิตเพศเดียวกัน)
 • การอนุญาตให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศรับบุตรบุญธรรม
 • การรับรองกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในการเป็นผู้ปกครอง
 • กฎหมายคุ้มครองการถูกรังแกและการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน หรือนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ
 • กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองอย่างเท่าเทียมกัน
 • กฎหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติทางการจ้างและการอยู่อาศัย
 • กฎหมายป้องกันอาชญากรรมที่มาจากความเกลียดชัง โดยมีการเสริมโทษทางอาญาสำหรับความรุนแรงสืบเนื่องมาจากอคติต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
 • กฎหมายเกี่ยวกับอายุที่รับรู้ยินยอมที่เท่ากัน
 • การเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยเหลือการปฏิสนธิอย่างเท่าเทียมกัน
 • การเข้าถึงการผ่าตัดแปลงเพศและการรักษาเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนทางการแพทย์
 • การรับรองการแปลงเพศทางกฎหมาย
 • และกฎหมายเกี่ยวกับเพศวิถีและการรับราชการทางทหาร

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ประเทศกว่า 21 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศอยู่ในทวีปอเมริกาและยุโรปตะวันตก ได้รับรองการสมรสเพศเดียวกันและให้สิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวไว้เบื้องต้นแก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ความเป็นมาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ[แก้]

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเรียงตามประเทศหรือดินแดน[แก้]

ทวีปแอฟริกา[แก้]

แอฟริกาเหนือ[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีทีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
แอลจีเรีย แอลจีเรีย ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2509
การลงโทษ: ปรับและจำคุกสูงสุด 2 ปี[1][2]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
หมู่เกาะคะแนรี หมู่เกาะคะแนรี
(แคว้นปกครองตนเองของสเปน)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2522
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ การอยู่กินชอบด้วยกฎหมายโดยพฤตินัยตั้งแต่ 2546[3] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2548[4] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2548[5]
(+รับรองการดูแลร่วมกันโดยอัตโนมัติ)[6]
ใช่ สเปนเป็นผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[7] ใช่ ตั้งแต่ 2550 เอกสารทุกฉบับสามารถแก้ไขเพศให้เป็นเพศที่รับรู้ได้[8]
เซวตา เซวตา
(แคว้นปกครองตนเองของสเปน)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2522
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ การอยู่กินชอบโดยพฤตินัยตั้งแต่ 2541[9] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2548[10] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2548[11] ใช่ สเปนเป็นผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[12] ใช่ ตั้งแต่ 2550 เอกสารทุกฉบับสามารถแก้ไขเพศให้เป็นเพศที่รับรู้ได้[8]
อียิปต์ อียิปต์ ใช่/ไม่ ในเพศชายชอบด้วยกฎหมายโดยนิตินัย แต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยพฤตินัย ตั้งแต่ 2549
การลงโทษ: จำคุกสูงสุดถึง 17 ปีและ/หรือการใช้แรงงานอย่างหนักและ/หรือปรับตามกฎหมายว่าด้วยศีลธรรมอันดีงามที่ถูกตราขึ้น
Emblem-question.svg ไม่ชัดเจนในเพศหญิง[1][13]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
ลิเบีย ลิเบีย ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2496[14] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
มาเดรา มาเดรา
(แคว้นปกครองตนเองของโปรตุเกส)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2526
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ การอยู่กินโดยพฤตินัยตั้งแต่ 2544[15][16] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2553[17] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2559 (+รับรองการดูแลร่วมกันโดยอัตโนมัติ)[18][19][20] ใช่ ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[7] ใช่ ตั้งแต่ 2554 เอกสารทุกฉบับสามารถแก้ไขเพศให้เป็นเพศที่รับรู้ได้[21]
เมลียา เมลียา
(แคว้นปกครองตนเองของสเปน)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2522
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ การอยู่กินโดยพฤตินัยตั้งแต่ 2551[22] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2548[10] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2548[11] ใช่ สเปนรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[12] ใช่ ตั้งแต่ 2550 เอกสารทุกฉบับสามารถแก้ไขเพศให้เป็นเพศที่รับรู้ได้[8]
โมร็อกโก โมร็อกโก
(รวมถึงจังหวัดทางใต้)
ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2505
การลงโทษ: จำคุกสูงสุด 3 ปี[1][23]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี
(ไม่รวมถึงจังหวัดทางใต้)
ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2487 (ในขณะเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโพ้นทะเลสเปนซาฮารา)
การลงโทษ: จำคุกสูงสุด 3 ปี[1][24][25]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
เซาท์ซูดาน เซาท์ซูดาน ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2442 (ในขณะเป็นอังกโลอียิปต์ซูดาน)
การลงโทษ: จำคุกสูงสุด 10 ปี[1][2]
ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ปี 2554 ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
ซูดาน ซูดาน ไม่ ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2442 (ในขณะเป็นอังกโลอียิปต์ซูดาน)
การลงโทษ: ประหารชีวิตในผู้ชายที่ทำผิดเป็นครั้งที่สามและในผู้หญิงที่ทำผิดเป็นครั้งที่สี่[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
ตูนิเซีย ตูนิเซีย ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2456 (ในขณะเป็นตูนิเซียในคุ้มกันของฝรั่งเศส)
การลงโทษ: จำคุกสูงสุด 3 ปี[1][26]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่

แอฟริกาตะวันตก[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
เบนิน เบนิน ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ);[1][27]
มีข้อแตกต่างในอายุที่ยินยอมให้ร่วมประเวณีได้[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
บูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ)[1] ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามไว้ตั้งแต่ 2534 ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
กาบูเวร์ดี กาบูเวร์ดี ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2547
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[1] Emblem-question.svg
ประเทศแกมเบีย แกมเบีย ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2431 (เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในอารักขาและอาณานิคมแกมเบีย)
โทษ: จำคุกถึงตลอดชีวิต[1][28][2]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
กานา กานา ไม่ ในเพศชายไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ช่วงปี 2403 (เป็นส่วนหนึ่งของโกลด์โคสต์)
โทษ: จำคุก 10 ปี หรือมากกว่า
ใช่ Female always Legal[1][29][2]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
กินี กินี ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2531
โทษ: จำคุก 6 เดือนถึง 3 ปี[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
กินี-บิสเซา กินี-บิสเซา ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2536[1]
+ ลงนามสหประชาชาติ
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
โกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ);
มีข้อแตกต่างในอายุที่ยินยอมให้ร่วมประเวณีได้[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
ไลบีเรีย ไลบีเรีย ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2519
โทษ: จำคุก 1 ปี[1][30]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
มาลี มาลี ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ)[1] ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
มอริเตเนีย มอริเตเนีย ไม่ ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2526
โทษ: ประหารชีวิตโดยการขว้างหิน[1][31]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
ไนเจอร์ ไนเจอร์ ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ);
มีข้อแตกต่างในอายุที่ยินยอมให้ร่วมประเวณีได้[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
ไนจีเรีย ไนจีเรีย ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายสหพันธรัฐตั้งแต่ 2444 (เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอารักขานอร์ทเทิร์นไนจีเรีย และ ดินแดนอารักขาเซาท์เทิร์นไนจีเรีย)
โทษ: จำคุกสูงสุดถึง 14 ปี ไม่ มีโทษประหารในรัฐบาอูชี, เบอร์โน, กอมเบ, จิกาวา, กาดูนา, กาโน, กัตซินา, เกบบี, ไนเจอร์, โซโกโต, โยเบ, และซัมฟารา[1][32][2]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
เซเนกัล เซเนกัล ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2509
โทษ: จำคุก 1 ถึง 5 ปี[1][33]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
เซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน ไม่ ในเพศชายไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2404 (เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอารักขาและอาณานิคมเซียร์ราลีโอน)
โทษ: จำคุกตลอดชีวิต (ไม่บังคับใช้)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิง
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
โตโก โตโก ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2427 (เมื่อครั้งเป็นดินแดนอารักขาโตโกแลนด์)
โทษ: ปรับ และจำคุก 3 ปี[1][2]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่

แอฟริกากลาง[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
แคเมอรูน แคเมอรูน ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2515
โทษ: ปรับ และจำคุกสูงสุด 5 ปี[1][2]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ)
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2559[34] ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
ชาด ชาด ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2560
โทษ: จำคุก 3 เดือนถึง 2 ปี
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ)[1] ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2548 ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
อิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ)[1] ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
กาบอง กาบอง ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ)
+ ลงนามสหประชาชาติ
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ);
มีข้อแตกต่างในอายุที่ยินยอมให้ร่วมประเวณีได้[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
เซนต์เฮเลนา เซนต์เฮเลนา
(ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2544
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2560 ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2560[35][36] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2560 ใช่ สหราชอาณาจักรรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์ Emblem-question.svg
เซาตูเมและปรินซีปี เซาตูเมและปรินซีปี ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2555
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg

แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
บุรุนดี บุรุนดี ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2552
โทษ: จำคุก 3 เดือนถึง 2 ปี[1][37]
ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2548 ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
เคนยา เคนยา ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2440 (เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอารักขาแอฟริกาตะวันออก)
โทษ: จำคุกสูงสุด 14 ปี[1][2]
ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2553[38] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
รวันดา รวันดา ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ)[1]
+ ลงนามสหประชาชาติ
ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2546 ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
แทนซาเนีย แทนซาเนีย ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2407 (เฉพาะแซนซิบาร์)
ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2442
โทษ: จำคุกสูงสุดถึงตลอดชีวิต[1][2]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
ยูกันดา ยูกันดา ไม่ ในเพศชายไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2437
โทษ: จำคุกสูงสุดถึงตลอดชีวิต[39][39]
Emblem-question.svg ในเพศหญิงยังคลุมเคลือ
ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2548 ไม่ ไม่ ไม่ ไม่

จะงอยแอฟริกา[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
จิบูตี จิบูตี ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย
(ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ)[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
เอริเทรีย เอริเทรีย ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2500 (ในขณะที่เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐเอธิโอเปียและเอริเทรีย)
การลงโทษ: จำคุกสูงสุด 3 ปี[1][40]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
เอธิโอเปีย เอธิโอเปีย ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การลงโทษ: จำคุก 10 ปีหรือนานกว่านั้น[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
โซมาเลีย โซมาเลีย ไม่ ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2505
การลงโทษ: สูงสุดถึงประหารชีวิต[41]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
โซมาลีแลนด์ โซมาลีแลนด์ ไม่ ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การลงโทษ: สูงสุดถึงประหารชีวิต[41]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่

รัฐในมหาสมุทรอินเดีย[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
คอโมโรส คอโมโรส ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2525
โทษ: จำคุก 5 ปี และปรับ[1][42]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกแลนดส์ เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกแลนดส์
(ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย
(ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในดินแดน)[1]
ใช่ ข้อสัญญาการร่วมกันเป็นหนึ่งตั้งแต่ 2542 ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556 ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556 ใช่ ฝรั่งเศสรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์ ใช่ ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส
มาดากัสการ์ มาดากัสการ์ ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย
(ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ);
มีข้อแตกต่างในอายุที่ยินยอมให้ร่วมประเวณีได้[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
มอริเชียส มอริเชียส ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเพศชายตั้งแต่ 2381 (เป็นส่วนหนึ่งของบริติชมอริเชียส)
โทษ: จำคุกสูงสุด 5 ปี
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิง[43]
+ ลงนามสหประชาชาติ[1][44]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[45][46] Emblem-question.svg
มายอต มายอต
(ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย
(ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในดินแดน)[1]
ใช่ ข้อสัญญาการร่วมกันเป็นหนึ่งตั้งแต่ 2542 ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556 ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556 ใช่ ฝรั่งเศสรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์ ใช่ ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส
เรอูว์นียง เรอูนียง
(ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 1791[1] ใช่ ข้อสัญญาการร่วมกันเป็นหนึ่งตั้งแต่ 2542 ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556 ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556 ใช่ ฝรั่งเศสรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์ ใช่ ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส
เซเชลส์ เซเชลส์ ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2559[47]
+ ลงนามสหประชาชาติ
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[1] Emblem-question.svg

แอฟริกาใต้[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
แองโกลา แองโกลา ไม่ โดยพฤตินัย ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2429 (เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดแองโกลา)
โทษ: ปรับ กักกัน หรือ ลงอาญาด้วยการใช้แรงงาน (ไม่บังคับใช้)[1][48]
กำลังเตรียมการทำให้ชอบด้วยกฎหมาย[49][50]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[51] Emblem-question.svg อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพศได้ตาม Código do Registro Civil 2015[52]
บอตสวานา บอตสวานา ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2428 (เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอารักขาเบชัวนาแลนด์)
โทษ: ปรับ หรือ จำคุกสูงสุด 7 ปี (ไม่บังคับใช้)[1][2]
กำลังเตรียมการทำให้ชอบด้วยกฎหมาย[53]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์ ใช่ รัฐธรรมนูญรับรองการเปลี่ยนแปลงเพศโดยชอบตั้งแต่ 2560[54]
เอสวาตีนี สวาซิแลนด์ ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเพศชายตั้งแต่ช่วงปี 2423
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิง[1][2]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
เลโซโท เลโซโท ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศชายตั้งแต่ 2555
ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิงมาโดยตลอด[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg อาจเปลี่ยนแปลงเพศได้ตาม มาตรา 9 แห่งรัฐบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน ค.ศ. 2011[55]
มาลาวี มาลาวี ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2434 (เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอารักขาไชร์ไฮแลนด์และเขตอารักขาเนียซาแลนด์)
โทษ: จำคุกสูงสุด 14 ปีและเฆี่ยน (กฎหมายดังกล่าวถูกระงับการใช้งานตั้งแต่ 2555)[1][56][2]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
โมซัมบิก โมซัมบิก ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2558[57][58] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[1][45] Emblem-question.svg
นามิเบีย นามิเบีย ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเพศชายตั้งแต่ 2463 (เป็นส่วนหนึ่งของแอฟริกาตะวันตก-ใต้)[2]
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิงมาโดยตลอด[1][59][60]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ใช่ ตาม มาตรา 81 แห่งรัฐบัญญัติการจดทะเบียนเกิด สมรส และตาย ค.ศ. 1963[61]
แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศชายตั้งแต่ 2541
ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิง
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ การรับรู้การเป็นหุ้นส่วนชีวิตโดยจำกัดแบบไม่จดทะเบียนตั้งแต่ 2541; การสมรสเพศเดียวกันตั้งแต่ 2549 ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2549 ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2545 ใช่ ตั้งแต่ 2541 ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์ ใช่ กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติตีความรวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศด้วย; การเปลี่ยนเพศโดยชอบอาจเกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดหรือกระบวนการทางการแพทย์
แซมเบีย แซมเบีย ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2454 (เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทบริติชเซาท์แอฟริกาปกครองแห่งโรดีเซีย)
โทษ: จำคุกถึง 14 ปี[1][2]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
ซิมบับเว ซิมบับเว ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเพศชายตั้งแต่ 2434 (เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทบริติชเซาท์แอฟริกาปกครองแห่งโรดีเซีย)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิง[1][2]
ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2556 ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่

ทวีปอเมริกา[แก้]

อเมริกาเหนือ[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีทีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
เบอร์มิวดา เบอร์มิวดา
(ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2537 (อายุที่ยินยอม)
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2560[62] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2558[63] ใช่ สหราชอาณาจักรเป็นผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ไม่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[64] ไม่
แคนาดา แคนาดา ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2512 (อายุที่ยินยอมและห้ามมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักในบางกรณี)
+ ลงนามสหประชาชาติ[1][65]
ใช่ หุ้นส่วนชีวิตในครอบครัวในรัฐโนวาสโกเชีย (2544)[66];
ทะเบียนคู่ชีวิตในรัฐควิเบก (2545)[67];
ความสัมพันธ์ซึ่งพึ่งพาอาศัยกันในผู้ใหญ่ในรัฐแอลเบอร์ตา (2546)[68];
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายจารีตประเพณีในรัฐแมนิโทบา (2547)[69]
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายบางรัฐและดินแดนตั้งแต่ปี 2546
ทั้งประเทศตั้งแต่ปี 2548
[70]
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายบางรัฐและดินแดนตั้งแต่ปี 2539 ทั้งประเทศตั้งแต่ปี 2550[71] ใช่ ตั้งแต่ 2535[72] ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติและการประทุษวาจา การพยาธิวิทยาหรือการพยายามบำบัดทางรสนิยมทางเพศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตไม่ชอบด้วยกฎหมายในรัฐแมนิโทบาและรัฐออนแทรีโอตั้งแต่ 2558 (เสนอแล้วในเขตอำนาจศาลอื่น) ใช่ บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศของตนและชื่อได้โดยไม่ต้องมีการผ่าตัดแปลงเพศ และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนรวมถึงการคุ้มครองอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศตั้งแต่ 2560[73][74][75][76]
กรีนแลนด์ กรีนแลนด์
(ประเทศองค์ประกอบของราชอาณาจักรเดนมาร์ก)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2476
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ จดทะเบียนหุ้นส่วนชีวิตตั้งแต่ 2539[77] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2559 ใช่ การรับบุตรเลี้ยงบุญธรรมตั้งแต่ 2552[78] Joint adoption since 2016.[79] ใช่ ตั้งแต่ 2521 (ความรับผิดชอบของเดนมาร์ก) ใช่/ไม่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[1] ไม่
เม็กซิโก เม็กซิโก ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2414
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่/ไม่ การจดทะเบียนคู่ชีวิตในเม็กซิโกซิตี (2550), รัฐโกอาวีลา (2550),[80] รัฐโกลีมา (2556),[81] รัฐกัมเปเช (2556),[82] รัฐฮาลิสโก (2557)[83] ใช่/ไม่ ชอบด้วยกฎหมายในเม็กซิโกซิตี (2553),[84] รัฐกินตานาโร (2555),[85] รัฐโกอาวีลา (2557), รัฐชีวาวา (2558), รัฐเกร์เรโร (2558), รัฐนายาริต (2558), รัฐฮาลิสโก (2016), รัฐกัมเปเช (2016), รัฐมิโชอากัง (2559), รัฐโกลีมา (2559), รัฐโมเรโลส (2559)
รัฐทั้งหมดต้องให้เกียรติการสมรสเพศเดียวกันในรัฐที่ชอบด้วยกฎหมาย[84]
(เสนอทั่วประเทศแล้ว)[86][87]

ศาลสูงสุดประกาศว่าการปฏิเสธทะเบียนสมรสของคู่รักเพศเดียวกันในทุกรัฐถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ[88] แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญของรัฐนั้นเป็นโมฆะคำสั่งแต่ละกรณีจะต้องมาจากศาล[89][90]

ใช่/ไม่ ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจนในเม็กซิโกซิตี (2553)[91], รัฐโกอาวีลา (2557), รัฐมิโชอากัง (2559), รัฐโกลีมา (2559) [92]
ทั่วประเทศ คู่รักเพศเดียวกันที่สมรสแล้วอาจรับบุตรบุญธรรมได้[93]
ใช่ ใช่ รัฐธรรมนูญต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[94] ใช่ คนข้ามเพศสามารถเปลี่ยนเพศของตนและชื่อได้อย่างชอบด้วยกฎหมายในเม็กซิโกซิตีตั้งแต่ 2551[95] เม็กซิโกได้ลงมติยอมรับพิธีสารชอบด้วยกฎหมายสำหรับอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศในปี 2557 ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องสิทธิและความเท่าเทียมกันของพลเมืองทุกคน[96]
Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg แซ็งปีแยร์และมีเกอลง
(อาณานิคมโพ้นทะเลของฝรั่งเศส)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2334
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ข้อตกลงการเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ 2542[97] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2558[98] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2558[99] ใช่ ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[12] ใช่ ภายใต้กฎหมายแห่งฝรั่งเศสตั้งแต่ 2560 การทำหมันเพื่อเปลี่ยนเพศได้ถูกยกเลิกไปแล้ว[100]
สหรัฐ สหรัฐอเมริกา ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในบางรัฐตั้งแต่ 2505 ทั้งประเทศตั้งแต่ 2546
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ หุ้นส่วนชีวิตในครอบครัวในรัฐแคลิฟอร์เนีย (2542),[101] วอชิงตัน ดี.ซี. (2545),[102] รัฐเมน (2547),[103] รัฐออริกอน (2551),[104] รัฐแมริแลนด์ (2551),[105] รัฐวิสคอนซิน (2552)[106] and รัฐเนวาดา (2552)[107];
การจดทะเบียนคู่ชีวิตในรัฐนิวเจอร์ซีย์ (2550),[108] รัฐอิลลินอยส์ (2554),[109] รัฐฮาวาย (2555),[110] และรัฐโคโลราโด (2556)[111]
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในบางรัฐตั้งแต่ 2547
ทั่วประเทศตั้งแต่ 2555
ยกเว้นอเมริกันซามัวและบางอำนาจศาลชนเผ่า[112][113]
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในบางรัฐตั้งแต่ 2536
ทั่วประเทศตั้งแต่ 2558 ยกเว้นอเมริกันซามัว[113]
ใช่/ไม่ ตั้งแต่ 2554[114][115] ใช่/ไม่ คำสั่งของรัฐบาลกลางห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อรสนิยมทางเพศของพนักงานในพนักงานพลเรือนของรัฐบาล พร้อมกับการจ้างงานของวอชิงตัน ดี.ซี. และบริการไปรษณีย์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 2541 (ดูที่ คำสั่งของฝ่ายบริหารที่ 12968 และ คำสั่งของฝ่ายบริหารที่ 13087) การพยาธิวิทยาหรือการพยายามบำบัดทางรสนิยมทางเพศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตไม่ชอบด้วยกฎหมายในบางรัฐ (มีการห้ามในรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐคอนเนตทิคัต รัฐอิลลินอยส์ รัฐนิวเม็กซิโก รัฐเวอร์มอนต์ รัฐนิวยอร์ก รัฐเนวาดา รัฐนิวเจอร์ซีย์ รัฐออริกอน รัฐโรดไอแลนด์ วอชิงตัน ดี.ซี. และในบางเมืองเช่น ไมอามีบลีช ซินซินแนติ พิตต์สเบิร์ก และ ซีแอตเทิล) รวมอยู่ในกฎหมายอาชญากรรมการเกลียดชังของรัฐบาลกลางตั้งแต่ 2552
(การเลือกปฏิบัติในรสนิยมทางเพศในการจ้างงานทั้งในสาธารณะและส่วนบุคคล)
ใช่/ไม่ การเลือกปฏิบัติต่ออัตลักษณ์ทางเพศในการจ้างงานและการประกันสุขภาพถูกห้ามตั้งแต่ปี 2555[116][117] รวมอยู่ในกฎหมายอาชญากรรมการเกลียดชังของรัฐบาลกลางตั้งแต่ 2552 การเลือกปฏิบัติต่อรสนิยมทางเพศในการจ้างงานถูกห้ามตั้งแต่ปี 2558[118]
(การเลือกปฏิบัติในรสนิยมทางเพศในการจ้างงานทั้งในสาธารณะและส่วนบุคคล)

อเมริกากลาง[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีทีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
เบลีซ เบลีซ ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2559[119] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ มาตรา 16(3) แห่งรัฐธรรมนูญตราไว้ว่าให้ต่อต้านอาชญากรรมซึ่งมีรากฐานจากเพศ เชื้อชาติ สถานที่เกิด ความคิดเห็นทางการเมือง ลักษณะภายนอกหรือหลักความเชื่อ[120] The ruling overturning Section 53 of the criminal code specifically stated "sex" as mentioned in Section 16(3) of the constitution, includes sexual orientation.[121][122] ใช่ บุคคลซึ่งเป็นบุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อตนได้โดยชอบโดยมิต้องผ่านการศัลยกรรม

ไม่ การเปลี่ยนแปลงเพศไม่ได้รับการอนุญาต[123]

คอสตาริกา คอสตาริกา ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2514
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ การอยู่รวมกันโดยไม่จดทะเบียนตั้งแต่ 2557;
(เตรียมการจดการอยู่กินโดยฑฤตินัย)[124][125]
ไม่ (รอคำพิพากษาของศาล) ไม่(รอคำพิพากษาของศาล) แอลจีบีทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเป็นผู้รับบุตรบุญธรรม[126] ไม่มีทหาร ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[1] ใช่ บุคคลซึ่งเป็นบุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อตนได้โดยชอบโดยมิต้องผ่านการศัลยกรรมหรือผ่านการอนุญาตโดยกฎหมายตั้งแต่ 2561[127]

ไม่ การเปลี่ยนแปลงเพศไม่ได้รับการอนุญาต

เอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ช่วงปี 2343
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ (กำลังเตรียมการบัญญัติห้ามในรัฐธรรมนูญ) [128] ไม่ (กำลังเตรียมการบัญญัติห้ามในรัฐธรรมนูญ) [128] ใช่[129] ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[129] ใช่ ต่อต้านอาขญากรรมที่ขึ้นกับอัตลักษณ์ทางเพศ[130][131]

ใช่ บุคคลซึ่งเป็นบุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อตนได้ชอบตามกฎหมาย โดยต้องมีการอนุญาตทางกฎหมาย

ไม่ การเปลี่ยนแปลงเพศไม่ได้รับการอนุญาต[132]

ประเทศกัวเตมาลา กัวเตมาลา ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 1800s
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ใช่ มีข้อยกเว้นแค่ Código de la Niñez y la Juventud (รหัสเรียกเด็กและเยาวชน), ได้รับการอนุมัติใน 2540, ซึ่งเพื่อช่วยปกป้องเด็กและเยาวชนจากปัญหาการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งรสนิยมทางเพศทั้งของตนเองและบุพการี ใช่ บุคคลซึ่งเป็นบุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อตนได้ชอบตามกฎหมาย โดยต้องมีการอนุญาตทางกฎหมาย[133]

ไม่ การเปลี่ยนแปลงเพศไม่ได้รับการอนุญาต

ฮอนดูรัส ฮอนดูรัส ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2442
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ บัญญัติห้ามในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ 2548[134][135] ไม่ บัญญัติห้ามในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ 2548[134][135] ไม่ ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์ รวมถึงการประทุษวาจาด้วย[136] ใช่ ต่อต้านอาขญากรรมที่ขึ้นกับอัตลักษณ์ทางเพศ[1]

Emblem-question.svg ไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเพศชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

นิการากัว นิการากัว ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2551
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[1] ไม่
ปานามา ปานามา ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2551
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ (รอคำพิพากษาของศาล) ไม่ (รอคำพิพากษาของศาล) ไม่ ไม่มีทหาร ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[137]

(Anti-discrimination law proposed).[138]

ใช่ บุคคลซึ่งเป็นบุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อตนได้ชอบตามกฎหมายหลังจากการผ่าตัดแปลงเพศเสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่ 2549[139] Legal name change, without surgeries, is allowed since 2016.[140]

แคริบเบียน[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีทีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
แองกวิลลา แองกวิลลา
(ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2544
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ สหราชอาณาจักรรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ไม่ ไม่
แอนติกาและบาร์บูดา แอนติกาและบาร์บูดา ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โทษ: พิพากษาจำคุก 15 ปี (ไม่บังคับใช้)[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
อารูบา อารูบา
(ประเทศองค์ประกอบของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ)
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ จดทะเบียนหุ้นส่วนชีวิตตั้งแต่ 2559[141] ไม่/ใช่ การจดทะเบียนสมรสทำได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์[142] ไม่ ใช่ เนเธอร์แลนด์รับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ไม่ ไม่
ประเทศบาฮามาส บาฮามาส ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2534;
มีข้อแตกต่างในอายุที่ยินยอมให้ร่วมประเวณีได้
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ใช่[1] ไม่ ไม่
บาร์เบโดส บาร์เบโดส ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โทษ: จำคุกตลอดชีวิต (ไม่บังคับใช้)[1] กำลังดำเนินการให้ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
(ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2544
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ สหราชอาณาจักรรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[143] ไม่
เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
(โบแนเรอ, ซาบา และ ซินต์เอิสตาซียึส เป็นเทศบาลพิเศษของเนเธอร์แลนด์)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในเทศบาลเหล่านี้)
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่[144] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2555[145] ใช่[146] ใช่ เนเธอร์แลนด์รับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[147] ใช่[148]
หมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเคย์แมน
(ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2544; มีข้อแตกต่างในอายุที่ยินยอมให้ร่วมประเวณีได้[1]
+ ลงนามสหประชาชาติ
ไม่/ใช่ คู่รักเพศเดียวกันได้รับการยอมรับเพื่อจุดประสงค์ในการเข้าเมืองตั้งแต่ 2559 ไม่ กำลังเตรียมคำพิพากษาของศาล[149] ไม่ ใช่ สหราชอาณาจักรรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ไม่ ไม่
คิวบา คิวบา ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2522
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2519; กำลังเตรียมการทำให้ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ ใช่[1] ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[150][151] ใช่ บุคคลข้ามเพศได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเพศได้ภายหลังจากการดำเนินการทางเพศ[152]
กือราเซา กือราเซา
(ประเทศองค์ประกอบของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ)
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ กำลังดำเนินการ ไม่/ใช่ การจดทะเบียนสมรสทำได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์[142] ไม่ ใช่ เนเธอร์แลนด์รับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ไม่ ไม่
ดอมินีกา ดอมินีกา ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โทษ: พิพากษาจำคุก 10 ปี หรือกักขังในสถาบันจิตวิทยา (ไม่บังคับใช้)
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
สาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2365
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2553[153] ไม่ ไม่[154] ไม่ ไม่
เกรเนดา เกรเนดา ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเพศชาย
โทษ: พิพากษาจำคุก 10 ปี (ไม่บังคับใช้)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิง[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่มีทหาร ไม่ ไม่
กัวเดอลุป กัวเดอลุป
(จังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศส)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2334
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ข้อตกลงการเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ 2542[97] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556[98] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556[99] ใช่ ฝรั่งเศสรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[12] ใช่ ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส[100]
เฮติ ไฮติ ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2334 (ในฐานะเป็นแซ็ง-ดูมังเก)[1] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่มีทหาร ไม่ ไม่
จาเมกา จาเมกา ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเพศชาย
โทษ: ใช้แรงงานอย่างหนัก 10 ปี (ไม่บังคับใช้)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิง[1]
ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2505 ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
มาร์ตีนิก มาร์ตีนิก
(จังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศส)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2334
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ข้อตกลงการเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ 2542[97] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556[98] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556[99] ใช่ ฝรั่งเศสรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[12] ใช่ ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส[100]
มอนต์เซอร์รัต มอนต์เซอร์รัต
(ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2544
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2553[155] ไม่ ใช่ สหราชอาณาจักรรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[156] ไม่
ปวยร์โตรีโก ปวยร์โตรีโก
(คอมมอนเวลท์ของสหรัฐ)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2546 ใช่ ตั้งแต่ 2558 ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2558[157] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2558 ใช่ สหรัฐรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน[114][158] ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์ ใช่ การเปลี่ยนเพศชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2561; ไม่จำเป็นต้องมีการผ่าตัด
Flag of Saint Barthélemy (local).svg แซ็ง-บาร์เตเลมี
(อาณานิคมโพ้นทะเลของฝรั่งเศส)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2334
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ข้อตกลงการเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ 2542[97] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556[98] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556[99] ใช่ ฝรั่งเศสรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[12] ใช่ ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส[100]
เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์คิตส์และเนวิส ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเพศชาย
โทษ: จำคุก 10 ปี (ไม่บังคับใช้)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิง[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
เซนต์ลูเชีย เซนต์ลูเชีย ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเพศชาย
โทษ: ปรับ และ/หรือ พิพากษาจำคุก 10 ปี (ไม่บังคับใช้)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิง[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่มีทหาร ไม่ ไม่
Flag of France.svg เซนต์มาร์ติน
(อาณานิคมโพ้นทะเลของฝรั่งเศส)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2334
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ข้อตกลงการเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ 2542[97] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556[98] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556[99] ใช่ ฝรั่งเศสรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[12] ใช่ ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส[100]
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โทษ: ปรับ และ/หรือ พิพากษาจำคุก 10 ปี (ไม่บังคับใช้)[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่มีทหาร ไม่ ไม่
ซินต์มาร์เติน ซินต์มาร์เติน
(ประเทศองค์ประกอบของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายต่อต้านกิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกันในประเทศ)
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่/ใช่ การจดทะเบียนสมรสทำได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์[142] ไม่ ใช่ เนเธอร์แลนด์รับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ไม่ ไม่
ตรินิแดดและโตเบโก ตรินิแดดและโตเบโก ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2561[159] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
หมู่เกาะเติกส์และเคคอส หมู่เกาะเติกส์และเคคอส
(ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2544
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2554[160] ไม่ ใช่ สหราชอาณาจักรรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[1] ไม่
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
(ดินแดนของสหรัฐ)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2528 ใช่ ตั้งแต่ 2558[113] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2558[113] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2558[113] ใช่ สหรัฐรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน[114][158] ไม่ ไม่

อเมริกาใต้[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีทีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
อาร์เจนตินา อาร์เจนตินา ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2396
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ การอยู่กินด้วยกันในบัวโนสไอเรส (2546),[161] รัฐริโอเนโกร (2546),[162] วิลลากาโลสปาซ (2550) และ รีโอกวาร์โต (2552)
การอยู่กินด้วยกันทั่วประเทศตั้งแต่ 2015[163]
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2553[164] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2553 ใช่ ตั้งแต่ 2552[165] ใช่/ไม่ กฎหมายปกป้องในบางเมือง;[166]
กำลังดำเนินการทั้งประเทศ
การระบุว่าคนข้ามเพศคือความเจ็บป่วยในทางการแพทย์หรือพยายามบำบัดรักษารสนิยมทางเพศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2553
ใช่ คนข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงเพศและชื่อของตนได้โดยไม่ต้องมีการผ่าตัดหรือการอนุญาตทางกฎหมายตั้งแต่ 2555[167]
โบลิเวีย โบลิเวีย ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2375
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามใน การอยู่กินเสรี ตั้งแต่ 2552;[168]
Family life agreement pending[169]
ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2552[170] ไม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเป็นฝ่ายรับบุตรบุญธรรม แต่ไม่ใช่ในฐานะคู่[171] ใช่ ตั้งแต่ 2558[172][173][174] ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[1] ใช่ คนข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงเพศและชื่อของตนได้โดยไม่ต้องมีการผ่าตัดหรือการอนุญาตทางกฎหมายตั้งแต่ 2559[175][176][177][178]
บราซิล บราซิล ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2374
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ "การอยู่กินอย่างคงตัว" ชอบด้วยกฎหมายในบางรัฐตั้งแต่ 2547; รับรองในฐานะครอบครัวทั่วประเทศตั้งแต่ 2554[179][180] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในบางรัฐตั้งแต่ 2555, ทั่วประเทศตั้งแต่ 2556[181][182] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2553[183] ใช่[184] ใช่/ไม่ ต่อต้านในทุกรัฐของบราซิล (ยกเว้นรัฐโตกันชีนส์), รวมถึงเขตสหพันธรัฐ; กำลังดำเนินการขยายกฎหมายต่อต้านการการเลือกปฏิบัติทั่วประเทศ[185] การระบุว่าคนข้ามเพศคือความเจ็บป่วยในทางการแพทย์หรือพยายามบำบัดรักษารสนิยมทางเพศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2542[186][187] ใช่ คนข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงเพศและชื่อของตนได้โดยไม่ต้องมีการผ่าตัดหรือคำสั่งทางกฎหมายตั้งแต่ 2561[188][189][190]
ชิลี ชิลี ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2542;
มีข้อแตกต่างในอายุที่ยินยอมให้ร่วมประเวณีได้
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ทะเบียนคู่ชีวิตตั้งแต่ 2558[191] ไม่ กำลังเสนอ[192] ไม่ กำลังเสนอ[193] ใช่ ตั้งแต่ 2555[194] ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[195] ใช่ คนข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงเพศและชื่อของตนได้ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์โดยสมบูรณ์และได้รับอนุญาตทางกฎหมายตั้งแต่ 2550[196] ปัจจุบัน ด้วยกฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศที่กว้างขึ้น (กำเปลี่ยนเพศโดยไม่ต้องมีการผ่าตัดหรือการอนุญาตทางกฎหมาย) เริ่มมีการพูดคุยกันในรัฐสภาแล้ว[197]
โคลอมเบีย โคลอมเบีย ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2524
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ภาวะสมรสโดยพฤตินัยตั้งแต่ 2550[198] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2559[199] ใช่ รับบุตรบุญธรรมได้ตั้งแต่ 2557;[200] รับร่วมกันได้ตั้งแต่ 2558[201] ใช่ ตั้งแต่ 1999[1] ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[202] ใช่ ตั้งแต่ 2558, คนข้ามเพศสามารถเปลี่ยนเพศและชื่อแสดงตนของตนได้เป็นพิธีก่อนที่จะมีการรับรอง ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดหรือมีคำสั่งทางกฎหมาย[203]
เอกวาดอร์ เอกวาดอร์ ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2540
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ การอยู่กินโดยพฤตินัยตั้งแต่ 2552[204][205] ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2552; กำลังดำเนินการพิพากษาของศาล[206] ไม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจรับบุตรบุญธรรม แต่รับร่วมกันไม่ได้[207] Emblem-question.svg[208] ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[209]
การระบุว่าคนข้ามเพศคือความเจ็บป่วยในทางการแพทย์หรือพยายามบำบัดรักษารสนิยมทางเพศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2557
ใช่ ตั้งแต่ 2559, คนข้ามเพศได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อกำเนิดและอัตลักษณ์ทางเพศได้ (แทนเพศที่ถูกกำหนดมาเมื่อเกิด) บนเอกสารราชการได้ ไม่จำเป็นต้องมีการผ่าตัดหรือคำสั่งทางกฎหมาย[210][211][212]
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
(ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2532
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ทะเบียนคู่ชีวิตตั้งแต่ 2560[213] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2560[213] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2560 ใช่ สหราชอาณาจักรรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[214] ไม่
เฟรนช์เกียนา เฟรนช์เกียนา
(จังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศส)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2334
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ข้อสัญญาการร่วมกันเป็นหนึ่ง ตั้งแต่ 2542[97] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556[98] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556[99] ใช่ ฝรั่งเศสรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[12] ใช่ ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส[100]
กายอานา กายอานา ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โทษ: จำคุกสูงสุดตลอดชีวิต (ไม่บังคับใช้)[1]
ไม่ ไม่ Emblem-question.svg[215] ใช่[216] ไม่ ไม่
ปารากวัย ปารากวัย ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2423; มีข้อแตกต่างในอายุที่ยินยอมให้ร่วมประเวณีได้
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2535[217] ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 1992; court decision pending[218] ไม่ ใช่ ไม่ ดำเนินการแล้ว[219] ไม่
เปรู เปรู ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2467
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ กำลังดำเนินการ[220] ไม่ กำลังดำเนินการคำพิพากษาของศาล ไม่ ใช่ ตั้งแต่ 2552[221] ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[222][223][224][225][226] ใช่ คนข้ามเพศสามารถเปลี่ยนชื่อและเพศของตนได้โดยชอบ โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์โดยสมบูรณ์และการอนุญาตทางกฎหมายตั้งแต่ 2559[227][228]
เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช(ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร) ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2544
+ ลงนามสหประชาชาติ
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2557[229] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2557[229] Emblem-question.svg ใช่ สหราชอาณาจักรรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน Emblem-question.svg ไม่
ซูรินาม ซูรินาม ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2412 (ในฐานะดัชต์เกียนา);
มีข้อแตกต่างในอายุที่ยินยอมให้ร่วมประเวณีได้
+ ลงนามสหประชาชาติ
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[230] ไม่ กำลังดำเนินการคำพิพากษาของศาล[231][232]
อุรุกวัย อุรุกวัย ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2477
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรสตั้งแต่ 2551[233] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2556[234] ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2552[235] ใช่ ตั้งแต่ 2009[236] ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[237] ใช่ คนข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงเพศและชื่อได้โดยชอบตั้งแต่ 2552[238]
เวเนซุเอลา เวเนซุเอลา ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2540
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ดำเนินการแล้ว ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2540;
กำลังดำเนินการคำพิพากษาของศาล[239]
ไม่ ไม่ ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[1] ไม่

ทวีปเอเชีย[แก้]

เอเชียกลาง[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีทีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
คาซัคสถาน คาซัคสถาน ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2541[1] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่[240] ไม่ ใช่[241]
คีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2541[1] ไม่ ไม่ รัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ 2559[242] ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ใช่[241]
ทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2541[1] ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ใช่[241]
เติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเพศชาย
โทษ: จำคุกสูงสุด 2 ปี
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิง[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเพศชาย
โทษ: จำคุกสูงสุด 3 ปี
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายในเพศหญิง[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่

ยูเรเซีย[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีทีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
อับฮาเซีย อับคาเซีย ใช่ ชอบด้วยกฎหมายหลังจาก 2534 ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
แอโครเทียรีและดิเคเลีย แอโครเทียรีและดิเคเลีย
(ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร)
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2543
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ตั้งแต่ 2548 ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2557 Emblem-question.svg ใช่ บริติชรับผิดชอบด้านการป้องกันดินแดน ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[243] Emblem-question.svg
อาร์มีเนีย อาร์มีเนีย ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2550
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ ถูกห้ามโดยรัฐธรรมนูญตั้งแต่ 2558[244][245] ไม่ ไม่/ใช่ ไม่มีการห้ามอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บุคคลเพศทางเลือกจะถูกขับออกโดยรายงานด้วยเหตุผลด้านรสนิยมทางเพศ[246] ไม่ ไม่
นากอร์โน-คาราบัค คาราบัค ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2543 ไม่ ไม่ ถูกห้ามโดยรัฐธรรมนูญตั้งแต่ 2549 [247] ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
อาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2543[1] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ (ร้องขอการทำหมันเพื่อเปลี่ยนเพศ)[248]
ไซปรัส ไซปรัส ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2541
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ใช่ ตั้งแต่ 2558 ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[249] ใช่ ห้ามการเลือกปฏิบัติที่ขึ้นกับอัตล๊กษณ์ทางเพศ
ประเทศจอร์เจีย จอร์เจีย ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2543
+ ลงนามสหประชาชาติ[1]
ไม่ ไม่ (เสนอห้ามในรัฐธรรมนูญ) ไม่ Emblem-question.svg ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[250] ใช่ (ร้องขอการทำหมันเพื่อเปลี่ยนเพศ)[248]
นอร์เทิร์นไซปรัส นอร์เทิร์นไซปรัส ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2557[251][252][1] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ต่อต้านทุกการเลือกปฏิบัติต่อเกย์[251][252] ใช่ ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยใช้ถ้อยคำที่แสดงความเกลียดชังตั้งแต่ 2557[251][252]

Emblem-question.svg ไม่ทราบถึงกฎหมายการเปลี่ยนเพศ

รัสเซีย รัสเซีย ใช่ ในเพศชายชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2536
ในเพศหญิงชอบด้วยกฎหมายตลอด[253][1]
ไม่ชอบด้วยกฎหมายในสาธารณรัฐเชเชน
ไม่ ไม่ (เสนอห้ามในรัฐธรรมนูญ) ไม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเป็นผู้รับบุตรบุญธรรม ใช่ นโยบายห้ามถาม ห้ามบอกอย่างไม่เป็นทางการ ไม่ ใช่ (ร้องขอการทำหมันเพื่อเปลี่ยนเพศ)[248]
เซาท์ออสซีเชีย เซาท์ออสซีเชีย ใช่ ชอบด้วยกฎหมายหลังจาก 2534 ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ Emblem-question.svg
ตุรกี ตุรกี ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2401[1] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ (เสนอ)[254] ไม่ (เสนอ)[254] ใช่ (ร้องขอการทำหมันเพื่อเปลี่ยนเพศ)

เอเชียตะวันตก[แก้]

สิทธิใน กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน การสมรสเพศเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน แอลจีบีทีได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารอย่างเปิดเผย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
บาห์เรน บาห์เรน ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2519 (อายุที่ยินยอม)[1] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
อิหร่าน อิหร่าน ไม่ ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โทษ: สำหรับผู้ชายเฆี่ยน 74 ทีสำหรับผู้ชายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและประหารชีวิตสำหรับผู้ชายที่บรรลุนิติภาวะซึ่งสุขภาพจิตสมบูรณ์และถ้ายินยอม สำหรับผู้หญิงเฆี่ยน 50 ทีสำหรับผู้หญิงที่บรรลุนิติภาวะซึ่งสุขภาพจิตสมบูรณ์และถ้ายินยอม และประหารชีวิตหากกระทำผิดเป็นครั้งที่สี่[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ การรับรู้เพศชอบด้วยกฎหมายในอิหร่านหากเกิดขึ้นกับการผ่าตัดแปลงเพศ[255]
อิรัก อิรัก ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2546[256] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
อิสราเอล อิสราเอล ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2506 (โดยพฤตินัย) และ 2531 (โดยนิตินัย)[257]
+ UN decl. sign.[1][258]
ใช่ การอยู่ร่วมกันโดยไม่จดทะเบียนตั้งแต่ 2537 ไม่/ใช่ ไม่มีการแต่งงานทางแพ่งสำหรับคู่รักเพศเดียวกันหรือคู่รักเพศตรงกันข้ามและการแต่งงานใด ๆ ที่ไม่ใช่ทางศาสนาถ้าเกิดขึ้นในประเทศ แต่การสมรสเพศเดียวกันในต่างประเทศจะได้รับการยอมรับโดยรัฐบาลและมีการบันทึกไว้ในทะเบียนราษฎร์โดยกระทรวงมหาดไทย ไม่ การรับบุตรบุญธรรมของคู่รักเพศเดียวกันถูกปฏิเสธโดยพฤตินัย[259] ใช่ Since 1993 ใช่ ต่อต้านบางการเลือกปฏิบัติต่อเกย์;[260][261] กฎหมายพื้นฐาน: ศักดิ์ศรีและอิสรภาพของมนุษย์นำมาใช้กับคนรักร่วมเพศและไปเซ็กซ์ชวล[262] ใช่ การรับรู้อย่างเต็มที่ของเพศโดยปราศจากการผ่าตัดหรือการแทรกแซงทางการแพทย์;[263] การจ้างงานโดยเท่าเทียมกันบนกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติโดยอัตลักษณ์ทางเพศ;[264][265] กฎหมายพื้นฐาน: ศักดิ์ศรีและอิสรภาพของมนุษย์นำมาใช้กับคนที่แปลงเพศด้วย[264][266]
จอร์แดน จอร์แดน ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2494[1] ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2557[267]
คูเวต คูเวต ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเพศชาย
โทษ: ปรับหรือจำคุกไม่เกิน 6 ปี
ใช่ ในเพศหญิงชอบด้วยกฎหมายเสมอ[1][268]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
เลบานอน เลบานอน ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2557[269] ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ การเปลี่ยนเพศชอบด้วยกฎหมาย
โอมาน โอมาน ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โทษ: ปรับหรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี (บังคับใช้เฉพาะเมื่อเป็น "เรื่องอื้อฉาวในสาธารณะ")[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
รัฐปาเลสไตน์ ปาเลสไตน์ (ฉนวนกาซา) เวสท์แบ็งก์:
ใช่ ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ 2494 (เป็นส่วนหนึ่งของจอร์แดน)[1]
กาซา:ไม่
ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเพศชาย
โทษ: (โดยพฤตินัย) ประหาร/ดำเนินคดีอาญาพิเศษ (โดยนิตินัย) จำคุกถึง 10 ปี
ใช่ ในเพศหญิงชอบด้วยกฎหมาย[1]
ไม่ ไม่ ไม่ Emblem-question.svg ไม่ ไม่
ประเทศกาตาร์ กาตาร์ ไม่ ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โทษ: ปรับและจำคุกถึง 7 ปี[1] หรือประหารชีวิต[270].
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย ไม่ ไม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โทษ: จำคุกหลายเดือนหรือตลอดชีวิต, ปรับ และ/หรือ เฆี่ยน/โบย, ทำหมัน, ทรมานร่างกาย หรือประหารชีวิตหากทำความผิดครั้งที่สอง[1]
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
ซีเรีย ซีเรีย