อายุที่ยอมให้ร่วมประเวณีได้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อายุที่ยอมให้ร่วมประเวณีได้ในเพศสัมพันธ์รักต่างประเทศแบ่งตามประเทศ
     – วัยแรกรุ่น
     – ต่ำกว่า 12
     – 12
     – 13
     – 14
     – 15
     – 16
     – 17
     – 18
     – 19
     – 20
     – 21+
     – แตกต่างกันตามรัฐ จังหวัด ภูมิภาค ดินแดน
     – ต้องสมรสกัน
     – ไม่มีกฎหมายเรื่องนี้
     – ไม่มีข้อมูล

อายุที่ยอมให้ร่วมประเวณีได้ (อังกฤษ: age of consent) คือ อายุที่บุคคลบรรลุแล้วกฎหมายก็อนุญาตให้สามารถร่วมประเวณีหรือถูกกระทำทางเพศได้นับแต่นั้นเป็นต้นไป ซึ่งไม่พึงสับสนกับนิติภาวะและอายุที่อยู่ในเกณฑ์สมรสได้

อายุที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้ ย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐนั้น ๆ จะกำหนด ทั้งนี้ ค่ามัธยฐานของการกำหนดดังกล่าวอยู่ที่อายุระหว่างสิบสี่ถึงสิบหกปี อายุน้อยสุดที่มีกำหนดไว้คือตั้งแต่สิบสองปี ส่วนมากสุดได้แก่ยี่สิบเอ็ดปี

ในประเทศไทยมิได้มีการกำหนดเกณฑ์ของอายุที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 และมาตรา 279 บัญญัติห้ามมิให้กระทำชำเราหญิงที่อายุต่ำกว่าสิบห้าปี[1][2]

ประวัติ[แก้]

  • อายุที่รับรู้ยินยอม ได้ปรับขึ้นจาก 13 ปีไปเป็น 15 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 ซึ่งแก้ไขล่าสุดในปีพ.ศ. 2530[3]
  • ใน พ.ศ. 2540 ได้กำหนดเพิ่มเติมว่า ในกรณีเป็นการพาไปเพื่อการอนาจาร ผู้อายุเกินกว่า 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี ก็ยังไม่อาจให้ความยินยอมที่มีผลทางกฎหมายได้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 283 ทวิ [4]

อายุที่รับรู้ยินยอมในกฎหมายอาญาไทย[แก้]

  • ในกรณีที่เด็กหญิงอายุกว่า 13 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี โดยที่เด็กหญิงยินยอมและศาลได้อนุญาตให้สมรสกันนั้น ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษตามมาตรา 277 ซึ่งส่วนนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2530)[3]
  • ในกรณีที่เป็นการค้าประเวณี อายุที่รับรู้ยินยอมคือ 18 ปี โดยตามมาตรา 282 และ 283 ระบุว่าการพาไปทำอนาจารไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่นั้น ถือเป็นความผิด ซึ่งส่วนนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2540)[4]

อายุที่รับรู้ยินยอมในทวีปเอเซีย[แก้]

อินโดนีเซีย[แก้]

ในอินโดนีเซีย อายุที่รับรู้ยินยอมคือ 19 ปีสำหรับผู้ชาย และ 16 ปีสำหรับผู้หญิง

อิหร่าน[แก้]

ในอิหร่าน อายุที่รับรู้ยินยอมคือ 17 ปีสำหรับผู้ชาย และ 14 ปีสำหรับผู้หญิง การแต่งงานเพศเดียวกัน หรือการร่วมเพศระหว่างเพศเดียวกันนั้น ถือว่าเป็นความผิด และมีโทษประหารชีวิต

ญี่ปุ่น[แก้]

ในญี่ปุ่น อายุที่รับรู้ยินยอมคือ 13 ปีทั้งผู้ชายและผู้หญิง อย่างไรก็ตามมีบทบัญญัติห้ามการร่วมเพศที่ "ผิดศีลธรรม" ร่วมกับผู้เยาว์ ซึ่ง "ผิดศีลธรรม" นั้นไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน

ฟิลิปปินส์[แก้]

ในฟิลิปปินส์ อายุที่รับรู้ยินยอมคือ 18 ปีทั้งผู้ชายและผู้หญิง อย่างไรก็ตามไม่มีการเข้มงวดเรื่องนี้

ออสเตรเลีย[แก้]

ในออสเตรเลีย อายุที่รับรู้ยินยอมคือ 17 ปีทั้งผู้ชายและผู้หญิง

อ้างอิง[แก้]

  1. Thailand Laws covering sexual activity (อังกฤษ)
  2. กฎหมายประมวลอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  3. 3.0 3.1 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8)
  4. 4.0 4.1 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ ".E0.B8.89.E0.B8.9A.E0.B8.B1.E0.B8.9A.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.8814" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]