ข้ามไปเนื้อหา

การสมรสเพศเดียวกันในแคนาดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถานภาพทางกฎหมายของ
ความสัมพันธ์เพศเดียวกัน
การสมรส
มีประกอบการสมรส
  1. เมื่อได้ประกอบการสมรสในรัฐของเม็กซิโกที่อนุญาตการสมรสเพศเดียวกัน
  2. อาจจดทะเบียนในอารูบา กือราเซา และซินต์มาร์เติน
  3. ไม่ถูกกฎหมายในนีอูเอ โตเกเลา และหมู่เกาะคุก
  4. ไม่ถูกกฎหมายในดินแดนโพ้นทะเลบางดินแดน
  5. ไม่ถูกฎหมายในอเมริกันซามัวและเขตสงวนอินเดียนบางเขต

*ยังไม่มีผลใช้บังคับ

การสมรสเพศเดียวกันชอบด้วยกฎหมายในประเทศแคนาดาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา ประเทศแคนาดาจึงกลายเป็นประเทศที่สี่ของโลกและประเทศแรกในทวีปอเมริกาที่การสมรสเพศเดียวกันชอบด้วยกฎหมาย ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการสมรสของพลเมือง (อังกฤษ: Civil Marriage Act) ที่ได้เปลี่ยนนิยามการสมรสที่เป็นกลางทางเพศ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา คำพิพากษาศาลต่างๆ ได้ทำให้การสมรสเพศเดียวกันชอบด้วยกฎหมายใน 8 จังหวัดจากทั้งหมด 10 จังหวัดและ 1 ใน 3 ดินแดนของประเทศ ซึ่งมีประชากรกว่า 90% อาศัยอยู่ ก่อนหน้าการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว คู่ครองเพศเดียวกันกว่า 3,000 คู่ได้ทำการสมรสแล้วในพื้นที่นั้น ส่วนสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายอันเนื่องมาจากการสมรสได้ครอบคลุมถึงคู่ครองเพศเดียวกันที่อยู่อาศัยร่วมกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 แล้ว

รัฐบาลเสียงข้างน้อยของพรรคลิเบอรัล นำโดยนายกรัฐมนตรี พอล มาร์ติน ได้เสนอร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวในชื่อ "ร่าง C-38" ต่อสภาผู้แทนราษฎรแคนาดาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 ซึ่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2005 และวุฒิสภาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 และได้รับพระบรมราชานุญาตมีผลใช้บังคับในวันถัดมา ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในแคนาดา ค.ศ. 2006 ซึ่งพรรคอนุรักษนิยมได้รับชัยชนะ และจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี สตีเฟน ฮาร์เปอร์ สภาผู้แทนราษฎรได้ลงคะแนนเสียงไม่รับรองการเสนอญัตติเพื่อพิจารณากฎหมายดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียง 175 ต่อ 123 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2006 ทำให้กฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไป การลงคะแนนเสียงครั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงสนับสนุนการสมรสเพศเดียวกันครั้งที่สามโดยรัฐสภา 3 สมัยภายใต้นายกรัฐมนตรี 3 คนดังที่จะได้กล่าวเบื้องล่าง

ประวัติ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูล[แก้]