ภาวะเฉพาะส่วนตัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาวะเฉพาะส่วนตัว (อังกฤษ: privacy) เป็นความสามารถแยกตัวเองของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม หรือสารสนเทศเกี่ยวกับพวกเขา ฉะนั้นจึงแสดงออกซึ่งตัวเขาเองอย่างเลือก ขอบเขตและเนื้อหาของสิ่งที่ถือเป็นภาวะเฉพาะส่วนตัวแตกต่างกันตามวัฒนธรรมและปัจเจกบุคคล แต่มีแก่นร่วม เมื่อบางสิ่งเป็นส่วนตัวต่อบุคคลหนึ่ง ปกติหมายความว่า สิ่งนั้นพิเศษหรือละเอียดอ่อนต่อเขาเหล่านั้นโดยธรรมชาติ ภาวะเฉพาะส่วนตัวคาบเกี่ยวบางส่วนกับความมั่นคง ซึ่งสามารถรวมมโนทัศน์การใช้อย่างเหมาะสมซึ่ง ตลอดจนการป้องกันสารสนเทศ ภาวะเฉพาะส่วนตัวยังอยู่ในรูปบูรณภาพทางร่างกายด้วย