รายชื่ออนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระบรมราชานุสาวรีย์)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือ รายชื่ออนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานในประเทศไทย แบ่งตามยุค

ยุคประวัติศาสตร์[แก้]

ยุค ก่อน พ.ศ. 2475[แก้]

 • พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ (อนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม)
 • อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (วัดจักรวรรดิราชาวาส, วัดสามปลื้ม) กรุงเทพมหานคร
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ลานพระบรมรูปทรงม้า) กรุงเทพมหานคร
 • อนุสาวรีย์ย่าเหล จ.นครปฐม
 • อนุสาวรีย์หมู (วัดสุทัศน์เทพวราราม) กรุงเทพมหานคร
 • วงเวียน 22 กรกฎาคม กทม.
 • อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กรุงเทพมหานคร
 • อนุสาวรีย์ พระยาไชยบูรณ์ (ทองอยู่ สุวรรณบาตร) จังหวัดแพร่

ยุค พ.ศ. 2475 - 2510[แก้]

 • อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จ.เชียงใหม่
 • อนุสาวรีย์หลักสี่ (อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ, อนุสาวรีย์ 17 ทหารและตำรวจ, อนุสาวรีย์ปราบขบถ) กทม.
 • อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สวนลุมพินี) กทม.
 • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กทม.
 • พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม (สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) (โรงพยาบาลศิริราช)
 • อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี จ.ตรัง
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,วงเวียนใหญ่) กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์,เจดีย์ยุทธหัตถี) จ.สุพรรณบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รร.วชิราวุธ) กทม.
 • อนุสาวรีย์ชาวเหมือง (กรมทรัพยากรธรณี) กทม.
 • พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (กระทรวงยุติธรรม)
 • พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (โรงละครแห่งชาติ) กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี
 • พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร (วังเทวะเวสม์ กระทรวงสาธารณสุข)
 • อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษตรีและท้าวศรีสุนทร จ.ภูเก็ต

ยุค พ.ศ. 2511 - 2530[แก้]

 • พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (กระทรวงมหาดไทย) กทม.
 • อนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) กทม.
 • อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี กัปตันเอดเวิร์ด โทมัส ไมล์ จ.ภูเก็ต
 • อนุสาวรีย์ พระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง (วัดพระศรีสรรเพชญ์) จ.พระนครศรีอยุธยา
 • อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จ.ระยอง
 • พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (กระทรวงพาณิชย์) กทม.
 • อนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญ กรมทางหลวง กทม.
 • พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) กทม.
 • พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์,พระราชวังสราญรมย์)
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล (วัดสุทัศน์เทพวราราม) กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล (รร.เทพศิรินทร์) กทม.
 • อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
 • อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว (วัดวิเศษชัยชาญ) จ.อ่างทอง
 • พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (การรถไฟ) กทม.
 • พระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงศภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (กองทัพอากาศ) กทม.
 • พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และเรือรบหลวงชุมพร จ.ชุมพร
 • พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์)
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตึกรัฐสภา) กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (วัดอัมพวันเจติยาราม) จ.สมุทรสงคราม
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วัดไชยนาวาส) จ.สุพรรณบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์,พระราชวังสนามจันทร์) จ.นครปฐม
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระนางจามเทวี จ.ลำพูน
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จ.สุโขทัย
 • อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร) กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย
 • พระอนุสาวรีย์เจ้าหลวงบุญวาทย์วงศ์มานิต จ.ลำปาง
 • อนุสรณ์สถานพระเจ้ากาวิละ จ.เชียงใหม่
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม) จ.เชียงใหม่
 • อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ยุทธการเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 • อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ (ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี) จ.ชัยนาท
 • อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กทม.
 • อนุสาวรีย์ทหารพลร่มป่าหวาย จ.ลพบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กทม.
 • อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ (โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์) จ.นครราชสีมา
 • อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) จ.ชัยภูมิ
 • อนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท. 2324 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • อนุสรณีย์วีรกรรม พ.ต.ท. ทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ยุค พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน[แก้]

-

อ้างอิง[แก้]

 • บทความ“อนุสรณ์สถาน” : ภูมิทัศน์แห่งความทรงจำ ตารางรายชื่ออนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานในประเทศไทยแบ่งตามยุค