เทร็ย คูลอรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทร็ย คูลอรี
English: ธงไตรรงค์
Trei culori
Coat of arms of the Socialist Republic of Romania.svg
Coat of arms of S.R.Romania (1965-1989)

เพลงชาติของแม่แบบ:Country data Socialist Republic of Romania Socialist Republic of Romania
เนื้อร้องUnknown, 1977
ทำนองCiprian Porumbescu
รับไปใช้1977
เลิกใช้1990

เทร็ย คูลอรี (โรมาเนีย: "Trei culori") แปลว่า "ธงไตรรงค์" เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย ระหว่าง ค.ศ. 1977 ถึง ค.ศ. 1990. ก่อนหน้านั้นได้ใช้เพลงชาติที่มีชื่อว่า Te slăvim, Românie เมื่อ ค.ศ. 1953. ภายหลังการปฏิวัติโรมาเนีย ค.ศ. 1989 ได้เปลี่ยนเพลงเพลงชาติฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า เดชเตอัปเตอ-เต รอมือเน!.

เทร็ย คูลอรี เดิมเป็นเพลงปลุกใจ (ประพันธ์ และ เรียบเรียงโดย Ciprian Porumbescu). บทร้องต้นฉบับมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การปกครองยุคคอมมิวนิสต์. เพลงชาติฉบับก่อนหน้านี้ Te slăvim, Românie มีเนื้อหากล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างโรมาเนียกับสหภาพโซเวียต และ ลัทธิเลนิน .

ชื่อของบทเพลงดังกล่าว มีที่มาจาก ธงชาติโรมาเนีย เป็นธงแถบสีน้ำเงิน-เหลือง-แดง เนื้อร้องของเพลงมิได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์รัฐชาติของโรมาเนีย.แต่กล่าวถึงความหมายของสีบนธงชาติ (จุดเริ่มต้นของการกำเนิดรัฐชาติโรมาเนียสมัยใหม่) changed to a certain extent, being made equal after the abortive การปฎิวัติโรมาเนีย ค.ศ. 1848. โดยได้รับอิทธิพลจาก การปฎิวัติฝรั่งเศส อันเป็นต้นกำเนิดของธงชาติโรมาเนีย.

ก่อนหน้าการล่มสลายของคอมมิวนิสต์เพียงไม่นาน โดยขับร้องเพลงนี้ แต่ใช้เนื้อร้องฉบับเดิมของปูรอมเบชชู.

บทร้อง[แก้]

สำนวนต้นฉบับ[แก้]

ภาษาโรมาเนีย คำแปลภาษาไทย (แปลตามบทกวี) คำแปลภาษาไทย (เอาความ)
Trei culori cunosc pe lume Three colours I know in the world With three colours I'm acquainted
Ce le țin de-un sânt odor, And I hold them like a holy jewel And their holiest embrace
Sunt culori de-un vechi renume They are colours with an ancient fame Since old times by glory painted
Suveniri de-un brav popor. Reminders of a brave nation. Recalling a gallant race
 
Roșu-i focul ce-mi străbate Red is the fire that permeates Crimson for the fire burning
Inima-mi plină de dor My heart which is full of longing in my patriotic heart
Pentru sânta libertate For holy liberty Liberty, so it decided
Și al patriei amor. And the love for the fatherland. Shall be its goals from the start
 
Auriu ca mândrul soare Golden as the proud sun Like the sun in skyey bowers
Fi-va'l nostru viitor Shall be our future. golden shall our future be
Pururea'n eternă floare Always in eternal blossom Blooming like a myriad flowers
Și cu luci netrecător And unwithered radiance. Shining bright for all to see
 
Iar albastrul e credința And blue is our loyalty We'll be loyal 'till we perish
Pentru nație ce-oi nutrim To our nation, which we cherish. to Romania, brave and true
Credincioși fără schimbare To it we shall be loyal To the Homeland which we cherish
Pân' la moarte o să-i fim To the death, without faltering. this our pledge is marked in blue
 
Pân' pe cer și cât în lume As long as in the sky and in the world As long as our flag is flying
Vor fi aste trei culori There will be these three colours and is gloriously unfurled,
Vom avea un falnic nume We'll have a glorious name our Romania, land undying,
alnic viitor And a glorious future. will be praised and crown the world.
 
Iar când, fraților, m'oi duce And when, brothers, I shall leave you And when, brothers, I shall leave you
De la voi ș'oi fi să mor And the time will have come to die, And my time will come to die,
Pe mormânt, atunci să-mi puneți On my tomb then lay This tricolour flag of ours
Mândrul nostru tricolor Our proud tricolor flag. on my grave shall proudly lie

ฉบับร่าง[แก้]

ค.ศ. 1971[1] ค.ศ. 1976[2] คำแปล
บทที่ 1

Trei culori cunosc pe lume;
Ce le țin ca sfînt odor,
Sînt culori de-un vechi renume,
Amintiri de-un brav popor.

บทที่ 2
-

Cît pe cer și cît pe lume,
Vor fi aste trei culori,
Vom avea un falnic nume,
Și un falnic viitor.

บทที่ 3

Roșu-i focul vitejiei,
Ce se-nalță veac de veac,
Galben, aurul cîmpiei,
Cer albastru, mîndru steag.

Roșu-i focul vitejiei,
Jertfele ce-n veci nu pier,
Galben, aurul cîmpiei,
Și-albastru-al nostru cer.

บทที่ 4

Multe secole luptară
Bravi și ne-nfricați eroi
Liberi să trăim în țară,
Ziditori ai lumii noi.

บทที่ 5

Tricolorul e mîndria,
Steagul roșu, flacăra,
Înflorește România
Socialistă, țara mea!

ฉบับราชการ ค.ศ. 1977[แก้]

ภาษาโรมาเนีย[3] สัทอักษรสากล (IPA) คำแปล
Trei culori cunosc pe lume,
Amintind de-un brav popor,
Ce-i viteaz, cu vechi renume,
În luptă triumfător.
 
Multe secole luptară
Străbunii noștri eroi,
Să trăim stăpîni în țară,
Ziditori ai lumii noi.
 
Roșu, galben și albastru
Este-al nostru tricolor.
Se înalță ca un astru
Gloriosul meu popor.
 
Suntem un popor în lume
Strâns unit și muncitor,
Liber, cu un nou renume
Și un țel cutezător.
 
Azi partidul ne unește
Și pe plaiul românesc
Socialismul se clădește,
Prin elan muncitoresc.
 
Pentru-a patriei onoare,
Vrăjmașii-n luptă-i zdrobim.
Cu alte neamuri sub soare,
Demn, în pace, să trăim.
 
Iar tu, Românie mîndră,
Tot mereu să dăinuiesti
Și în comunista eră
Ca o stea să strălucești.

อ้างอิง[แก้]

  1. Republică Măreață Vatră, Cîntece pentru elevi, București 1971
  2. Tricolorul, CS 102, Electrecord 1976
  3. Imnul de Stat al Republicii Socialiste România, Editura Muzicală 1977

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]