เตรย์กูลอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เตรย์กูลอร์
Trei culori
Coat of arms of S.R.Romania (1965-1989)

เพลงชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย Socialist Republic of Romania
เนื้อร้องUnknown, 1977
ทำนองCiprian Porumbescu
รับไปใช้1977
เลิกใช้1990

เตรย์กูลอร์ (โรมาเนีย: "Trei culori") แปลว่า "ธงไตรรงค์" เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย ระหว่าง ค.ศ. 1977 ถึง ค.ศ. 1990. ก่อนหน้านั้นได้ใช้เพลงชาติที่มีชื่อว่า Te slăvim, Românie เมื่อ ค.ศ. 1953. ภายหลังการปฏิวัติโรมาเนีย ค.ศ. 1989 ได้เปลี่ยนเพลงเพลงชาติฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า เดชเตอัปเตอ-เต รอมือเน!.

เตรย์กูลอร์ เดิมเป็นเพลงปลุกใจ (ประพันธ์ และ เรียบเรียงโดย Ciprian Porumbescu). บทร้องต้นฉบับมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การปกครองยุคคอมมิวนิสต์. เพลงชาติฉบับก่อนหน้านี้ Te slăvim, Românie มีเนื้อหากล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างโรมาเนียกับสหภาพโซเวียต และ ลัทธิเลนิน .

ชื่อของบทเพลงดังกล่าว มีที่มาจาก ธงชาติโรมาเนีย เป็นธงแถบสีน้ำเงิน-เหลือง-แดง เนื้อร้องของเพลงมิได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์รัฐชาติของโรมาเนีย.แต่กล่าวถึงความหมายของสีบนธงชาติ (จุดเริ่มต้นของการกำเนิดรัฐชาติโรมาเนียสมัยใหม่) changed to a certain extent, being made equal after the abortive การปฏิวัติโรมาเนีย ค.ศ. 1848. โดยได้รับอิทธิพลจาก การปฏิวัติฝรั่งเศส อันเป็นต้นกำเนิดของธงชาติโรมาเนีย.

ก่อนหน้าการล่มสลายของคอมมิวนิสต์เพียงไม่นาน โดยขับร้องเพลงนี้ แต่ใช้เนื้อร้องฉบับเดิมของปูรอมเบสกู.

บทร้อง[แก้]

สำนวนต้นฉบับ[แก้]

ภาษาโรมาเนีย คำแปลภาษาไทย (แปลตามบทกวี) คำแปลภาษาไทย (เอาความ)
Trei culori cunosc pe lume Three colours I know in the world With three colours I'm acquainted
Ce le țin de-un sânt odor, And I hold them like a holy jewel And their holiest embrace
Sunt culori de-un vechi renume They are colours with an ancient fame Since old times by glory painted
Suveniri de-un brav popor. Reminders of a brave nation. Recalling a gallant race
 
Roșu-i focul ce-mi străbate Red is the fire that permeates Crimson for the fire burning
Inima-mi plină de dor My heart which is full of longing in my patriotic heart
Pentru sânta libertate For holy liberty Liberty, so it decided
Și al patriei amor. And the love for the fatherland. Shall be its goals from the start
 
Auriu ca mândrul soare Golden as the proud sun Like the sun in skyey bowers
Fi-va'l nostru viitor Shall be our future. golden shall our future be
Pururea'n eternă floare Always in eternal blossom Blooming like a myriad flowers
Și cu luci netrecător And unwithered radiance. Shining bright for all to see
 
Iar albastrul e credința And blue is our loyalty We'll be loyal 'till we perish
Pentru nație ce-oi nutrim To our nation, which we cherish. to Romania, brave and true
Credincioși fără schimbare To it we shall be loyal To the Homeland which we cherish
Pân' la moarte o să-i fim To the death, without faltering. this our pledge is marked in blue
 
Pân' pe cer și cât în lume As long as in the sky and in the world As long as our flag is flying
Vor fi aste trei culori There will be these three colours and is gloriously unfurled,
Vom avea un falnic nume We'll have a glorious name our Romania, land undying,
alnic viitor And a glorious future. will be praised and crown the world.
 
Iar când, fraților, m'oi duce And when, brothers, I shall leave you And when, brothers, I shall leave you
De la voi ș'oi fi să mor And the time will have come to die, And my time will come to die,
Pe mormânt, atunci să-mi puneți On my tomb then lay This tricolour flag of ours
Mândrul nostru tricolor Our proud tricolor flag. on my grave shall proudly lie

ฉบับร่าง[แก้]

ค.ศ. 1971[1] ค.ศ. 1976[2] คำแปล
บทที่ 1

Trei culori cunosc pe lume;
Ce le țin ca sfînt odor,
Sînt culori de-un vechi renume,
Amintiri de-un brav popor.

บทที่ 2
-

Cît pe cer și cît pe lume,
Vor fi aste trei culori,
Vom avea un falnic nume,
Și un falnic viitor.

บทที่ 3

Roșu-i focul vitejiei,
Ce se-nalță veac de veac,
Galben, aurul cîmpiei,
Cer albastru, mîndru steag.

Roșu-i focul vitejiei,
Jertfele ce-n veci nu pier,
Galben, aurul cîmpiei,
Și-albastru-al nostru cer.

บทที่ 4

Multe secole luptară
Bravi și ne-nfricați eroi
Liberi să trăim în țară,
Ziditori ai lumii noi.

บทที่ 5

Tricolorul e mîndria,
Steagul roșu, flacăra,
Înflorește România
Socialistă, țara mea!

ฉบับราชการ ค.ศ. 1977[แก้]

ภาษาโรมาเนีย[3] สัทอักษรสากล (IPA) คำแปล
Trei culori cunosc pe lume, ธงไตรรงค์ที่คุ้นเคย
Amintind de-un brav popor, ซึ่งระลึกถึงการต่อสู้อย่างหาญกล้า
Ce-i viteaz, cu vechi renume, มาแต่โบราณโดยเหล่าผู้มีบุญ
În luptă triumfător. การต่อสู้ได้รับชัยชนะอย่างเร็วพลัน
 
Multe secole luptară บรรพบุรุษแต่โบราณกาล
Străbunii noștri eroi, ปักธงแห่งกล้าหาญนี้
Să trăim stăpîni în țară, เราจะเก็บเกี่ยวดอกผลแห่งแผ่นดิน
Ziditori ai lumii noi. เพื่อสร้างอนาคตใหม่ ณ ดินแดนนี้
 
Roșu, galben și albastru ธงไตรรงค์ของพวกเรา
Este-al nostru tricolor. อันมีสีแดง เหลือง และน้ำเงิน
Se înalță ca un astru ราวกับดวงดาราในท้องฟ้าสีคราม
Gloriosul meu popor. จงลุกขึ้นเถิดผู้กล้าหาญและจริงใจ
 
Suntem un popor în lume ในโลกใบนี้เราคือชนชาติ
Strâns unit și muncitor, ขยันการงานและสามัคคี
Liber, cu un nou renume มีสิทธิ์เสรีและมีชื่อก้องเกรียงไกร
Și un țel cutezător. ช่วยกันมุ่งสู่เป้าหมายอันทะเยอทยาน
 
Azi partidul ne unește บัดนี้รวมเป็นหนึ่งในพรรคพวกเรา
Și pe plaiul românesc ในท้องทุ่งนาแห่งโรมาเนีย
Socialismul se clădește, การใหญ่หนักและเต็มใจ
Prin elan muncitoresc. เพื่อสังคมนิยมที่ผลิตผล
 
Pentru-a patriei onoare, เพื่อความรุ่งโรจน์แห่งบ้านเกิดเมืองนอน
Vrăjmașii-n luptă-i zdrobim. เราขอต่อสู้กับศัตรูผู้รุกราน
Cu alte neamuri sub soare, แต่รักกันยามเราสงบสุข
Demn, în pace, să trăim. กับทุกคนในชาติอันภาคภูมิใจ
 
Iar tu, Românie mîndră, โรมาเนีย แผ่นดินอันเป็นที่รัก
Tot mereu să dăinuiesti จงอยู่ตลอดไปในแสงสว่างอันดี
Și în comunista eră ในกาลเวลาใหม่ยุคคอมมิวนิสต์
Ca o stea să strălucești. จงเปล่งประกายดั่งดวงดารา!

อ้างอิง[แก้]

  1. Republică Măreață Vatră, Cîntece pentru elevi, București 1971
  2. Tricolorul, CS 102, Electrecord 1976
  3. Imnul de Stat al Republicii Socialiste România, Editura Muzicală 1977

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]