อักษรฟินิเชีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พยัญชนะและตัวเลขของอักษรฟินิเชีย

อักษรฟินิเชีย พัฒนามาจากอักษรคานาอันไนต์ยุคแรกเริ่ม ซึ่งปรากฏครั้งแรกราว 1,800-1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช จารึกเก่าสุดมาจากเมืองโบราณไบบลอส อายุราว 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีอักษร 22 ตัว ไม่มีเครื่องหมายสระ ชื่อตัวอักษรเหมือนที่ใช้เรียกอักษรฮีบรู

ใช้เขียน[แก้]

รูปแบบอักษร[แก้]

อักษร ชื่อ ความหมาย Corresponding letter in
He. Sy. Ar. Greek Latin Cyr.
Aleph alf วัว א ܐ Αα Aa Аа
Beth bet ม้า ב ܒ Ββ Bb Бб, Вв
Gimel gaml อูฐ ג ܓ Γγ Cc, Gg Гг
Daleth delt ประตู ד ܕ د, ذ Δδ Dd Дд
He he หน้าต่าง ה ܗ هـ Εε Ee Ее, Єє
Waw waw ตะขอ ו ܘ Υυ, (Ϝϝ) Yy, Ff, Vv, Uu, Ww (Ѵѵ), Уу
Zayin zai อาวุธ ז ܙ Ζζ Zz Зз
Heth het ผนัง ח ܚ ح, خ Ηη Hh Ии
Teth tet วาฬ ט ܛ ط, ظ Θθ (Ѳѳ)
Yodh yod มือ י ܝ ي Ιι Ii, Jj Іі, Її, Јј
Kaph kaf ฝ่ามือ כך ܟ Κκ Kk Кк
Lamedh lamd ประตัก ל ܠ Λλ Ll Лл
Mem mem น้ำ מם ܡ Μμ Mm Мм
Nun nun งู נן ܢ Νν Nn Нн
Samekh semk ปลา ס ܣ / ܤ س Ξξ, poss. Χχ poss. Xx (Ѯѯ), poss. Хх
Ayin ain ตา ע ܥ ع, غ Οο Oo Оо
Pe pe ภูเขา פף ܦ Ππ Pp Пп
Sadek sade การล่าสัตว์ צץ ܨ ص, ض (Ϻϻ) Цц, Чч
Qoph qof ลิง ק ܩ (Ϙϙ) Qq (Ҁҁ)
Res rosh ศีรษะ ר ܪ Ρρ Rr Рр
Sin shin ฟัน ש ܫ ش Σσς Ss Сс, Шш
Taw tau เครื่องหมาย ת ܬ ت, ث Ττ Tt Тт

ยูนิโคด[แก้]

ฟินิเชีย
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1090x 𐤀 𐤁 𐤂 𐤃 𐤄 𐤅 𐤆 𐤇 𐤈 𐤉 𐤊 𐤋 𐤌 𐤍 𐤎 𐤏
U+1091x 𐤐 𐤑 𐤒 𐤓 𐤔 𐤕 𐤖 𐤗 𐤘 𐤙 𐤚 𐤛       𐤟


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]