ภาษามาดูรา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาษามาดูรา
Bhâsa Madhurâ
ꦧꦱꦴꦩꦝꦸꦫꦴ
بَهاسَ مَدورا
ประเทศที่มีการพูดอินโดนีเซีย
ภูมิภาคเกาะมาดูรา, เกาะซาปูดี, ทางเหนือของชวาตะวันออก, สิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย
ชาติพันธุ์
จำนวนผู้พูด6.7 ล้าน  (2554)
ตระกูลภาษา
ภาษาถิ่น
ระบบการเขียนอักษรละติน
อักษรจารากัน
อักษรเปโกน
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการจังหวัดชวาตะวันออก (ร่วมกับภาษาชวาและภาษาอินโดนีเซีย)
รหัสภาษา
ISO 639-2mad
ISO 639-3อย่างใดอย่างหนึ่ง:
mad — ภาษามาดูราแท้
kkv — ภาษากาเงอัน
ภาษามาดูราที่เขียนด้วยอักษรชวา

ภาษามาดูรา (มาดูรา: Bhâsa Madhurâ, จารากัน: ꦧꦱꦴꦩꦝꦸꦫꦴ, เปโกน: بَهاسَ مَدورا) เป็นภาษาที่ใช้พูดบนเกาะมาดูราและเกาะอื่น ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย เช่นเกาะกาเงอัน เกาะซาปูดี และทางตะวันออกของชวาตะวันออก พบในสิงคโปร์ด้วย อยู่ในกลุ่มย่อยซุนดาของภาษากลุ่มมาลาโย-โพลีเนเซียตะวันตก ตระกูลออสโตรนีเซียน เคยเขียนด้วยอักษรชวา ปัจจุบันเขียนด้วยอักษรละติน มีผู้พูด 13,600,000 คนในอินโดนีเซีย (พ.ศ. 2543) ภาษานี้มีรากศัพท์เหมือนกับภาษากาเงอันร้อยละ 75 และเข้าใจกันได้ยาก ภาษานี้มีหลายสำเนียง สำเนียงซูเมอเนิปจัดเป็นสำเนียงมาตรฐาน สำเนียงบังกาลันที่พูดในซูราบายาเป็นสำเนียงที่ใช้ทางการค้ามากที่สุด เป็นสำเนียงที่ใช้ในเมืองและได้รับอิทธิพลจากภาษาอินโดนีเซียมาก และผู้พูดภาษานี้ใช้ภาษาอินโดนีเซียด้วย

สัทวิทยา[แก้]

อักษรโรมันที่ปรากฏในตารางเป็นไปตามอักขรวิธี พ.ศ. 2551[1]

สระ[แก้]

หน่วยเสียงสระภาษามาดูรา
หน้า กลาง หลัง
ปากไม่ห่อ ปากห่อ
ปิด /i/
⟨i⟩
/ɨ/
⟨e⟩
/u/
⟨u⟩
กลาง /ɛ/
⟨è⟩
/ə/
ꦄꦼ ⟨e⟩
/ɤ/
ꦄꦼꦴ ⟨â⟩
/ɔ/
⟨o⟩
เปิด /a/
⟨a⟩

พยัญชนะ[แก้]

หน่วยเสียงพยัญชนะภาษามาดูรา
ริมฝีปาก ฟัน/
ปุ่มเหงือก
ลิ้นม้วน เพดานแข็ง เพดานอ่อน เส้นเสียง
เสียงนาสิก /m/
⟨m⟩
/n̪/
⟨n⟩
/ɳ/
⟨ṇ⟩
/ɲ/
⟨ny⟩
/ŋ/
⟨ng⟩
เสียงหยุด ไม่ก้อง /p/
⟨p⟩
/t̪/
⟨t⟩
/ʈ/
⟨ṭ⟩
/c/
⟨c⟩
/k/
⟨k⟩
/ʔ/
⟨'⟩
ก้อง /b/
⟨b⟩
/d̪/
⟨d⟩
/ɖ/
⟨ḍ⟩
/ɟ/
⟨j⟩
/g/
⟨g⟩
พ่นลม /pʰ/
⟨bh⟩
/t̪ʰ/
⟨dh⟩
/ʈʰ/
⟨ḍh⟩
/cʰ/
⟨jh⟩
/kʰ/
⟨gh⟩
เสียงเสียดแทรก /s/
⟨s⟩
/h/
⟨h⟩
เสียงรัว /r/
⟨r⟩
เสียงเปิด กลาง /j/
⟨y⟩
/w/
⟨w⟩
ข้างลิ้น /l/
⟨l⟩

คำทั่วไป[แก้]

ภาษามาดูรา ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย
lalake laki-laki ชาย
babine perempuan หญิง
iya iya ใช่
enja tidak ไม่
aeng air น้ำ
are matahari พระอาทิตย์
matah mata ตา
engko aku/saya ฉัน
be'na kamu/engkau คุณ

ตัวเลข[แก้]

ภาษามาดูรา ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย
settong satu หนึ่ง
dhue' dua สอง
tello tiga สาม
empa' empat สี่
lema' lima ห้า
enem enam หก
petto' tujuh เจ็ด
bellu' delapan แปด
sanga' sembilan เก้า
sapolo sepuluh สิบ

ตัวอย่างประโยค[แก้]

จากข้อที่ 1 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

มาดูรา: Sâdhâjâna orèng lahèr mardhika è sarenge dhrâjhât klabân ha'-ha' sè padâ. Sâdhâjâna èparèngè akal sareng nurani bân kodhu areng-sareng akanca kadhi tarètan.

ไทย: "มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิทธิ ต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ"

อ้างอิง[แก้]

  1. ดู Davies (2010), p. 59

บรรณานุกรม[แก้]

  • Davies, W. D. (2010). A Grammar of Madurese. Berlin: De Gruyter Mouton.
  • Kiliaan, H. N. (1897). Madoereesche Spraakkunst (ภาษาดัตช์). Batavia: Landsdrukkerij.
  • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.