ชุดตัวอักษรแอราเมอิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก อักษรอราเมอิก)

ชุดตัวอักษรแอราเมอิก (อังกฤษ: Aramaic alphabet) พัฒนาขึ้นในช่วง 1,000–900 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยเข้ามาแทนที่อักษรรูปลิ่มของอัสซีเรียซึ่งเป็นระบบการเขียนหลักของจักรวรรดิอัสซีเรีย อักษรชุดนี้เป็นต้นกำเนิดของอักษรตระกูลเซมิติกอื่น ๆ และอาจเป็นต้นกำเนิดของอักษรขโรษฐีที่ใช้ในแถบเอเชียกลางแถบแคว้นคันธาระและพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วง 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช ชุดตัวอักษรแอราเมอิกยุคแรกเริ่มถูกแทนที่ด้วยชุดตัวอักษรฮีบรูทรงเหลี่ยม ที่รู้จักต่อมาในชื่อชุดตัวอักษรแอราเมอิก

ลักษณะ[แก้]

เป็นอักษรไร้สระ ไม่มีเครื่องหมายการออกเสียง เขียนจากซ้ายไปขวา แนวนอน

ตัวอักษร[แก้]

ชื่อตัวอักษร
รูปเขียนแอราเมอิก สัทอักษรสากล พยัญชนะนี้ในอักษรอื่น ๆ
อักษรซีรีแอก อักษรแอราเมอิกสมัยจักรวรรดิเปอร์เซีย อักษรฮีบรู อักษรฟินิเชีย อักษรอาหรับ อักษรพราหมี อักษรนาบาทาเอียน อักษรขโรษฐี อักษรแอราเมอิกตัวเหลี่ยม
ภาพ ตัวหนังสือ ภาพ ตัวหนังสือ
อาเลป Syriac Estrangela alap.svg ܐ Aleph.svg 𐡀 /ʔ/; /aː/, /eː/ א 𐤀 ا‎ Brahmi a.svg𑀅 01 aleph.svg Kharosthi a.svg𐨀 Maaloula square alef.svg
เบธ Syriac Estrangela bet.svg ܒ Beth.svg 𐡁 /b/, /β/ ב 𐤁 ب‎ Brahmi b.svg𑀩 02 bet.svg Kharosthi b.svg𐨦 Maaloula square vet.svg
กามัล Syriac Estrangela gamal.svg ܓ Gimel.svg 𐡂 /ɡ/, /ɣ/ ג 𐤂 ج‎ Brahmi g.svg𑀕 03 gimel.svg Kharosthi g.svg𐨒 Maaloula square ghemal.svg
ดาลัธ Syriac Estrangela dalat.svg ܕ Daleth.svg 𐡃 /d/, /ð/ ד‎ 𐤃 د ذ‎ Brahmi dh.svg𑀥 04 dal.svg Kharosthi dh.svg𐨢 Maaloula square dhalet.svg
เฮ Syriac Estrangela he.svg ܗ He0.svg 𐡄 /ɦ/ ח 𐤄 ه‎ Brahmi h.svg𑀳 05 ha.svg Kharosthi h.svg𐨱 Maaloula square hi.svg
เวา Syriac Estrangela waw.svg ܘ Waw.svg 𐡅 /w/; /oː/, /uː/ ו 𐤅 و‎ Brahmi v.svg𑀯 06 waw.svg Kharosthi v.svg𐨬 Maaloula square wawf.svg
ซายน์ Syriac Estrangela zayn.svg ܙ Zayin.svg 𐡆 /z/ ז 𐤆 ز‎ Brahmi j.svg𑀚 07 zayn.svg Kharosthi j.svg𐨗 Maaloula square zayn.svg
เฮท Syriac Estrangela het.svg ܚ Heth.svg 𐡇 /ʜ/ /χ/ ח 𐤇 ح خ‎ Brahmi gh.svg𑀖 08 ha.svg Kharosthi gh.svg𐨓 Maaloula square het.svg
เทท Syriac Estrangela tet.svg ܛ Teth.svg 𐡈 /tˤ/ ט 𐤈 ط ظ‎ Brahmi th.svg𑀣 09 taa.svg Kharosthi th.svg𐨠 Maaloula square tet.svg
ย้อด Syriac Estrangela yod.svg ܝ Yod.svg 𐡉 /j/; /iː/, /eː/ י 𐤉 ي‎ Brahmi y.svg𑀬 10 yaa.svg Kharosthi y.svg𐨩 Maaloula square yod.svg
คาป Syriac Estrangela kap.svg ܟ Kaph.svg 𐡊 /k/, /x/ כ ך 𐤊 ك‎ Brahmi k.svg𑀓 11 kaf.svg Kharosthi k.svg𐨐 Maaloula square khaf 2.svg Maaloula square khaf.svg
ลาเมด Syriac Estrangela lamad.svg ܠ Lamed.svg 𐡋 /l/ ל 𐤋 ل‎ Brahmi l.svg𑀮 12 lam.svg Kharosthi l.svg𐨫 Maaloula square lamed.svg
เมม Syriac Estrangela mim.svg ܡ Mem.svg 𐡌 /m/ מ ם 𐤌 م‎ Brahmi m.svg𑀫 13 meem.svg Kharosthi m.svg𐨨 Maaloula square mem 2.svg Maaloula square mem.svg
นุน Syriac Estrangela nun.svg ܢ Nun.svg 𐡍 /n/ נ ן 𐤍 ن‎ Brahmi n.svg𑀦 14 noon.svg Kharosthi n.svg𐨣 Maaloula square nun 2.svg Maaloula square nun.svg
เซมกัธ Syriac Estrangela semkat.svg ܣ Samekh.svg 𐡎 /s/ ס 𐤎 س‎ Brahmi sh.svg𑀰 15 sin.svg Kharosthi sh.svg𐨭 Maaloula square sameh.svg
เอ Syriac Estrangela 'e.svg ܥ Ayin.svg 𐡏 /ʢ/ /ʁ/ ע 𐤏 ع غ‎ Brahmi e.svg𑀏 16 ein.svg Kharosthi e.svg𐨀𐨅 Maaloula square ayn.svg
เพ Syriac Estrangela pe.svg ܦ Pe0.svg 𐡐 /p/, /ɸ/ פ ף 𐤐 ف‎ Brahmi p.svg𑀧 17 fa.svg Kharosthi p.svg𐨤 Maaloula square fi 2.svg Maaloula square fi.svg
ซาเด Syriac Estrangela sade.svg ܨ Sade 1.svg, Sade 2.svg 𐡑 /sˤ/ צ ץ 𐤑 ص ض‎ Brahmi s.svg𑀲 18 sad.svg Kharosthi s.svg𐨯 Maaloula square sady 2.svg Maaloula square sady.svg
คอป Syriac Estrangela qop.svg ܩ Qoph.svg 𐡒 /qˤ/ ק 𐤒 ق‎ Brahmi kh.svg𑀔 19 qaf.svg Kharosthi kh.svg𐨑 Maaloula square qof.svg
เรช Syriac Estrangela res.svg ܪ Resh.svg 𐡓 /r/ ר 𐤓 ر‎ Brahmi r.svg𑀭 20 ra.svg Kharosthi r.svg𐨪 Maaloula square resh.svg
ชีน Syriac Estrangela sin.svg ܫ Shin.svg 𐡔 /ʃ/ ש 𐤔 ش‎ Brahmi ss.svg𑀱 21 shin.svg Kharosthi ss.svg𐨮 Maaloula square shin.svg
ทาฟ Syriac Estrangela taw.svg ܬ Taw.svg 𐡕 /t/, /θ/ ת 𐤕 ت ث‎ Brahmi t.svg𑀢 22 ta.svg Kharosthi t.svg𐨟 Maaloula square thaq.svg

ในการเขียนอักษรแอราเมอิก เวา และ ย้อด สามารถเป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระ โดยทั่วไปแล้วตัวอักษรสองตัวนี้ เป็นได้เฉพาะพยัญชนะ ว และ ย ตามลำดับ แต่ในภายหลัง ตัวอักษรทั้งสองตัวนี้ สามารถใช้เป็นสระเสียงยาว -ู(อู) และ -ี (อี) (บ่อยครั้งสามารถแทนสระ โ- และ เ- ได้ด้วย)

อาเลป ก็สามารถเป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระเช่นกัน เดิมทีเป็นพยัญชนะ อ ในภาษาไทย ในภายหลังสามารถใช้นำหน้าตัวอักษรที่แทนสระเสียงยาว และสามารถใช้แทนสระ -า หรือ เ- โดยชาวยิว อิทธิพลของภาษาฮีบรูทำให้ใช้แทนที่ตัว เฮ ที่ท้ายคำ


ใช้เขียน[แก้]

อ้างอิง[แก้]