วัดแสงสว่าง (จังหวัดปราจีนบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดแสงสว่าง
แผนที่
ที่ตั้งตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดแสงสว่าง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

วัดแสงสว่างมีเจดีย์ที่สันนิษฐานว่า สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องจากพระองค์ทรงทราบข่าวว่า ที่ดงศรีมหาโพธิมีช้างเผือกอยู่หนึ่งเชือก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขุนอินทร์เป็นผู้ดำเนินการจับช้างเชือกนี้ ขุนอินทร์จับช้างได้ที่บ้านโคกไทย จึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นเป็นอนุสรณ์ ต่อมา พ.ศ. 2467 เจดีย์มีสภาพทรุดโทรม ชาวบ้านจึงร่วมกันบูรณะซ่อมแซม แล้วฉาบด้วยปูนขาวขัดมัน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2496 ชาวบ้านได้พร้อมใจกันปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการบรรจุเนื้อดินจากสังเวชนียสถานสี่แห่ง จากประเทศอินเดีย ซึ่งทางอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต มอบให้ และทางกรมศิลปากรได้มอบดวงพระชาดาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้บรรจุในเจดีย์พระธาตุมงคล เมื่อ พ.ศ. 2496 วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 วัดแสงสว่างได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2497

เจดีย์รูปแบบศิลปะลาวแบบเชียงขวาง เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ฐานบัว 1 ฐาน ถัดขึ้นไปเป็นของชุดฐานบัวคว่ำที่ซ้อนกัน 2 ชั้น ที่เชื่อมด้วยฐานบัวลูกแก้ว 2 ฐานด้านบน โดยตั้งแต่ส่วนฐานล่างจนถึงส่วนฐานบัวลูกแก้วนี้อยู่ในผังย่อมุมไม้ยี่สิบ ส่วนหน้ากระดานในผังแปดเหลี่ยมที่มีซุ้มจระนำขนาดเล็ก ฐานเขียงแปดเหลี่ยมสลักลายดอกไม้ บัวคลุ่มเป็นบัวปากระฆังรองรับองค์ระฆังขนาดเล็กไม่มีบัลลังก์ ยอดเป็นปล้องไฉน ปลียอด มีการประดับเครื่องถ้วยจีนบริเวณข้างซุ้มจระนำและบริเวณใต้บัวปากระฆังโดยรอบ[1] อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 หลังคาเป็นเครื่องไม้ มีเครื่องลำยอง หน้าบันมีรูปปั้นครุฑ เดิมมีภาพเขียนสีทั้งภายในและภายนอกแต่ปัจจุบันลบเลือนไปมาก[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดแสงสว่าง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี". ศูนย์ศิลปกรรมโบราณในเอเซียอาคเนย์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-06. สืบค้นเมื่อ 2021-10-06.
  2. อรวรรณ เชื้อน้อย. "เจดีย์ที่ปรากฏในชุมชนชาวพวน : กรณีศึกษาวัดมหาเจดีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และวัดแสงสว่าง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร.