วัดบึง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดบึง
วัดบึง.jpg
วัดบึงวนาราม
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดบึงวนาราม
ที่ตั้งหมู่ 4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64220
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระสุระชัย สิริวฑฺฒโน (รักษาการ)
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี

วัดบึง หรือ วัดบึงวนาราม เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา[1] ที่มีประวัติความเป็นมาพร้อม ๆ กับชุมชนบ้านสวน และชุมชนอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงโดยดูลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน ที่ใกล้กับแหล่งน้ำ การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ต้องใช้น้ำเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพ เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

วัดบึง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลบ้านสวนอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นวัดที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางชุมชนในกิจกรรมทางชุมชนและศาสนา

ประวัติ[แก้]

วัดบึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวชุมชนบ้านสวน บ้านไร่ ที่อยู่ฝั่งคลองบ้านสวนทางด้านทิศเหนือของชุมชนบ้านสวน(บริเวณวัดคุ้งยางใหญ่)ประวัติความเป็นมานั้น วัดบึงเมื่อครั้งก่อนเป็นวัดร้าง สันนิษฐานจากการขุด และพบพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน วัดบึงน่าจะก่อสร้างมาประมาณ 700 กว่าปี ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลาย วัดบึงนั้นได้เริ่มการบูรณะเมื่อประมาณ 70 ปีก่อน ได้มีพระธุดงมา 2 รูปได้ทำการถากถางก่อไผ่ซึ่งเป็นซากวัดร้างเดิม พระธุดง 2 รูปนั้น รูปที่ 1 ชื่อพระฟัก และพระสุด หลังจากนั้นประมาณ 2 พรรษาท่านได้ลาสิกขา [2] วัดบึงได้การบูรณะมาจนถึงหลวงพ่อฟุ้ง วัดบึงก็เริ่มเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนในวงกว้าง หลวงพ่อฟุ้งได้ส่งสามเณรมนตรี (ตี๋) มะลิหวน ไปเรียนที่สำนักเรียนวัดจิตตภาวัน จังหวัดชลบุรี จนสามเณรมนตรี(ตี๋) นั้นได้อุปสมบท และหลังจากที่หลวงพ่อฟุ้งมรณภาพ พระมนตรี ได้เป็นผู้ดูแลวัดมึง และท่านก็ได้เริ่มการบูรณะวิหารหลวงพ่อโตขึ้นเพื่อจะสร้างเป็นอุโบสถ จากการที่บูรณะนั้นได้ขุดพบพระทองคำพระเงินจำนวน 29 องค์พระพุทธรูปสำฤทธิ์ จีบจำปีทอง เงิน เต้าปูน ขันสำฤทธิ์ [3] สภาพที่มีน้ำล้อมรอบเพราะเป็นจุดทางเดือนของน้ำ และจากจุดบริเวณไม่ที่ตั้งวัดไปไม่ไกลจะเป็นบริเวณที่ลุ่มที่เรียกว่า "บึงใหญ่" (ปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้พัฒนาเป็นแหล่งเก็บน้ำ และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น) อาจจะเป็นจุดที่คนในชุมชนเรียกว่าวัดที่ไปทาง "บึง" หรืออีกความหมายหนึ่งอาจตรงที่ตั้งวัดด้านทิศใต้ติดกับคลอง "บ้านสวน" แต่ตรงบริเวณดังกล่าวเป็นจุดน้ำลึกที่มีลักษณะคล้ายบึง จึงอาจเป็นที่มาของวัดบึง หรือในวัดที่ตรงอยู่ตรงบริเวณบึงก็เป็นได้ สำหรับวัดบึงแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและตั้งเป็นวัดใน พ.ศ. 2540 ด้านตะวันออกติดกับคลองสาธารณะที่เชื่อมระหว่างบึงใหญ่กับคลองบ้านสวน เชื่อมไปถึงแม่น้ำยม และถนนที่เป็นคั่นระหว่างชุมชนรอบวัดกับบริเวณวัด ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน ทิศใต้ติดกับคลองบ้านสวน และทิศเหนือติดกับชุมชนที่อยู่บริเวณรอบวัด

ถาวรวัตถุ[แก้]

 1. อุโบสถ
 2. ศาลาการเปรียญ
 3. กุฎิที่พักสงฆ์
 4. ฌาปนสถาน/ศาลาคู่เมรุ


ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 1. พระครูสุมณฑ์คุณาภรณ์(มนตรี สคาวโร) ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2529-2540
 2. พระสุระชัย สิริวฑฺฒโน (เดโชเม็ง) (รักษาการเจ้าอาวาส)
ลำดับเจ้าอาวาสวัดบึง
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
พระครูสุมณฑ์คุณาภรณ์(มนตรี สคาวโร ) เจ้าอาวาส พระครูสัญญาบัตร อุปัชฌาย์ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2540
พระสุระชัย สิริวฑฺฒโน(เดโชเม็ง) รักษาการเจ้าอาวาส ปริญญาโท/พระครูสอน พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน
      ==กิจกรรมพิเศษ ประจำปี 2556==

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2556

     เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

รายนามพระสงฆ์ที่จำพรรษาวัดบึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ [แก้]

 1. พระอาจารย์สุระชัย สิริวฑฺฒโน ผู้ดูแล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี.Bachelor of Arts Programme Humanities English, ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ,MPA.
 2. พระชัยรัตน์ รักใย นธ.เอก
 3. พระไตรภพ นกพ่วง กำลังศึกษา นธ.ตรี
 4. พระหนึ่ง มีใย กำลังศึกษา นธ.ตรี
 5. สามเณรอภิรัตน์ ยนต์ศาสตร์ นธ.ตรี
 6. สามเณรนพรัตน์ ดอนคงมี นธ.ตรี
 7. สามเณรพัฒนพงษ์ สิงหาชัย นธ.โท
 8. สามเณรอนุรักษ์ การะเกษ กำลังศึกษา นธ.ตรี

รายนามเจ้าหน้าที่ของวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๖[แก้]

 1. นายธรรมรัตน์ ชุมภู ศิษย์วัด
 2. นายวิธาน การะเกตุ ศิษย์วัด

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง[แก้]


อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำบลบ้านสวน.
 2. จากการบอกเล่าของคุณโยมแม่พยุง คงเนียม .
 3. จากการบอกเล่าของคุณพ่อพลอย เพชรศรี ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว.