ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)"

การเขียนชื่อที่ถูกต้องของ คุณหญิง ระจิตร ราชวังสัน โดย กษิติ กมลนาวิน ซึ่งค้นจากหนังสืองานบรรจุอัฐิ พลเรือโท พระยาราชวังสัน ที่ กองทัพเรือพิมพ์แจก ในปี 2482
(การเขียนชื่อที่ถูกต้องของ คุณหญิง ระจิตร ราชวังสัน โดย กษิติ กมลนาวิน ซึ่งค้นจากหนังสืองานบรรจุอัฐิ พลเรือโท พระยาราชวังสัน ที่ กองทัพเรือพิมพ์แจก ในปี 2482)
| father = นายเล็ก กมลนาวิน
| mother = นางจู กมลนาวิน
| wife = นาง ถนอมศรี ประดิยัตินาวายุทธ <br> คุณหญิง รจิตร์ระจิตร ราชวังสัน
| husband =
| children = พลเรือตรี กมล กมลนาวิน <br> ดร โกมล กมลนาวิน <br> นาย กมุท กมลนาวิน <br> พลเรือตรี กุมุท กมลนาวิน <br> พลเรือเอก โกมุท กมลนาวิน <br> ด.ช. กสุม กมลนาวิน <br> นาย กุสุม กมลนาวิน <br> คุณหญิง กมลนารี สิงหะ <br> พลเรือเอก โกสุม กมลนาวิน <br> นาง กมลเทวี ฉันทานุมัติ
ผู้ใช้นิรนาม