ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นงเยาว์ ชัยเสรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| term_end =[[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]]
| primeminister = [[ชวลิต ยงใจยุทธ|พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ]]
| predecessor = [[ฉัตรชัย เอียสกุล|นายฉัตรชัย เอียสกุล]]
| successor = [[เดชา สุขารมณ์|นาวาโท นายแพทย์ เดชา สุขารมณ์ ร.น.]]
| birth_date = [[พ.ศ. 2478]]
| birth_place =
| footnotes =
}}
'''ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี''' อดีต[[คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน|กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/043/3.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (จำนวน ๑๐ ราย)]ราชกิจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษที่ 43 ง วันี่ 8 พฤษภาคม 2543</ref> อดีต[[รายนามรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย|รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย]] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
 
== การทำงาน ==
คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เริ่มรับราชการในตำแหน่ง เศรษฐกรโท สังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]] ต่อมาได้โอนมาสังกัด[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2507]] ในตำแหน่งอาจารย์ และได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งฝ่ายบริหารหลายตำแหน่ง อาทิ หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ อธิการบดี[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นจึงลาออกเพื่อรับตำแหน่ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ. 2543
 
=== อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ===
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยไทย]]
[[หมวดหมู่:คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
57,861

การแก้ไข