พระราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระราม (แก้ความกำกวม)
พระราม
ตัวละครใน รามเกียรติ์
Lord Rama with arrows.jpg
พระราม ในความเชื่อของศาสนาฮินดู
ข้อมูล
เพศ ชาย
ยศ กษัตริย์กรุงอโยธยา
คู่สมรส นางสีดา
บุตร พระมงกุฎ พระลบ
ญาติ ท้าวทศรถ (บิดา)
พระนางเกาสุริยา (มารดา)
พระลักษมณ์ (อนุชาต่างมารดา)
พระพรต (อนุชาต่างมารดา)
พระสัตรุด (อนุชาต่างมารดา)
มิตรสหาย หนุมาน, สุครีพ, องคต, ชมพูพาน, พิเภก
ศัตรู ทศกัณฐ์, กุมภกรรณ, อินทรชิต, ขร, ทูษณ์, ตรีเศียร
Rama-Sita coronation.jpg

พระราม (เทวนาครี: राम รามะ) เป็นตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ ตามตำนาน เล่าว่าพระรามเป็นร่างอวตารปางที่ 7 ของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ (รามาวตารหรือรามจันทราวตาร) อวตารลงมาเป็นโอรสท้าวทศรถ และพระนางเกาสุริยา มีพระวรกายเป็นสีเขียว ทรงธนูเป็นอาวุธ มีศรวิเศษสามเล่มคือ ศรพรหมมาตร ศรอัคนิวาต และศรพลายวาต เวลาสำแดงอิทธิฤทธิ์จะปรากฏเป็น 4 มือ ทรงเทพอาวุธ ตรี คฑา จักร สังข์

พระรามมีพระอนุชาร่วมพระบิดา 3 พระองค์ ได้แก่ พระพรต (สันสกฤต : ภรต), พระลักษมณ์ (สันสกฤต : ลักษมัณ หรือ ลักษมณะ) และพระสัตรุด (สันสกฤต : ศัตรุฆน์)

ลักษณะและสี[แก้]

สีเขียวนวล 1 หน้า 2 มือ มงกุฏเดินหน มงกุฏชัย หรือพระมหามงกุฏ ตอนทรงพรตสวม"ชฎายอดฤษี"

มเหสีและโอรส[แก้]

พระรามมีพระมเหสีคือ นางสีดา ผู้เป็นพระธิดาของท้าวทศกัณฐ์ กับพระมหาเทวีมณโฑ พระรามกับนางสีดามีโอรส 1 องค์ คือ พระมงกุฎ และมีบุตรเลี้ยง 1 องค์ คือ พระลบ ซึ่งพระควัชมฤคฤษีชุบขึ้นมาให้เป็นพระอนุชาของพระมงกุฏ

พระรามในความเชื่อของไทย[แก้]

ชาวไทยมีคติความเชื่อว่า พระมหากษัตริย์ ถือเป็นพระนารายณ์อวตาร พระนามของกษัตริย์จึงมีคำว่า ราม อยู่ด้วยเสมอ เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) หรือแม้กระทั่งในสมัยกรุงสุโขทัย ก็มีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่า รามคำแหง จนกระทั่งราชวงศ์จักรีก็ขานพระนาม กษัตริย์แต่ละรัชสมัยว่า สมเด็จพระรามาธิบดี เช่น พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 9 หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ก่อนหน้า พระราม ถัดไป
ท้าวทศรถ 2leftarrow.png กษัตริย์กรุงอโยธยาในเรื่อง รามเกียรติ์
2rightarrow.png เรื่องรามเกียรติ์จบ
ขณะที่พระรามยังอยู่ในราชสมบัติ