พระประชาบดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระประชาบดี;D
Prajapati
พระประชาบดีมีลักษณะสัญลักษณ์ที่คล้ายกันและเกี่ยวข้องกับพระพรหม ประติมากรรมจากรัฐทมิฬนาฑู
ที่ประทับสวรรค์
คัมภีร์ปุราณะ, รามายณะ, มหาภารตะ

พระประชาบดี (สันสกฤต: प्रजापति, อักษรโรมัน: Prajāpati, แปลตรงตัว'เจ้าแห่งสรรพสัตว์') เป็นเทพเจ้าฮินดูสมัยพระเวท[1] ในวรรณคดีและคติยุคหลัง พระประชาปตีมักถูกอธิบายและระบุด้วยว่าเป็นพระผู้สร้าง คือพระพรหม แต่นามนี้ยังหมายความรวมถึงเทพเจ้าต่าง ๆ อีกหลายองค์ ขึ้นอยู่กับข้อความอันระบุที่ปรากฏนั้น ๆ ตั้งแต่การเป็นเทพเจ้าผู้สร้างไปจนถึงเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง เช่น พระวิศวกรรม พระอัคนี พระอินทร์ พระทักษะ และเทพเจ้าอื่น ๆ อีกมากมาย สะท้อนจักรวาลวิทยาฮินดูที่หลากหลาย ในวรรณคดีคลาสสิกและยุคกลาง ประชาบดีมีคติทางอภิปรัชญาที่เรียกว่าพรหมันในฐานะประชาบดี-พรหมัน (สวยัมภู พราหมัณ) หรืออีกทางหนึ่งคือพราหมณ์อันอธิบายว่าเป็นรูปผู้ที่มีปรากฏรูปแรกเริ่มก่อน คือ พระประชาบดี[2][3] บทบาทของพระองค์อีกประการในศาสนาฮินดูคือ เป็นบิดาของชายาพระพิฆเนศทั้งสองนาง คือ นางสิทธิและนางพุทธิ[4][5][6][7] พระองค์ยังปรากฏบทบาทอันเป็นที่รู้จักในธชัคคปริตรของศาสนาพุทธ[8][9][10][11][12]และทรงเป็นสัญลักษณ์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ[13] กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถาบันพระประชาบดีของกระทรวงในประเทศไทย[14][15]

อ้างอิง[แก้]

 1. James G. Lochtefeld (2002). The Illustrated Encyclopedia of Hinduism: N-Z. The Rosen Publishing Group. pp. 518–519. ISBN 978-0-8239-3180-4.
 2. Sukumari Bhattacharji (2007). The Indian Theogony. Cambridge University Press. pp. 322–323, 337, 338, 341–342.
 3. "Prajapati, Prajāpati, Prajāpatī, Praja-pati: 30 definitions". 28 September 2010.
 4. https://www.kroobannok.com/1959
 5. http://www.devasthan.org/thep_02_page15.html
 6. https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/amulets/news_226937
 7. https://www.baanjomyut.com/library/phra_ganesh/09.html
 8. https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=5852
 9. http://www.watpamahachai.net/Doc6.htm
 10. https://www.onoi.org/index.php/2010-12-24-12-57-42/49-2009-07-01-16-38-30/1069-2012-04-03-08-19-55
 11. http://www.wattongnai.com/668842/%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
 12. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=7046&Z=7112
 13. http://web1.dep.go.th/?q=th/logo/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
 14. https://www.dop.go.th/th/gallery/1/1536
 15. https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000087689