รายชื่อตัวละครในรามเกียรติ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อต่อไปนี้เป็นตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์

เนื้อหา

พงศ์นารายณ์[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้าวโรมพัต[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้าวโรมพัตเป็นเจ้าเมืองโรมพัตตัน มีพระธิดาชื่อนางอรุณวดี เมื่อครั้งที่เมืองโรมพัตตันฝนไม่ตกที่เมืองโรมพัตตันมาเป็นเวลาสามปี เกิดทุพภิกขภัย จึงให้จัดพิธีขอฝน แต่ไม่เป็นผล ต่อมาทราบว่า มีฤๅษีตนหนึ่งชื่อกไลโกฎ บำเพ็ญตบะญาณแก่กล้าจึงทำให้เกิดฝนแล้งขึ้น ท้าวโรมพัตจึงให้นางอรุณวดี ไปทำลายพิธี โดยเข้าไปกอดและบีบนวด ทำให้ฤๅษีกไลโกฎ ตบะแตก{สมาธิแตก}

พระอโนมาตัน[แก้ไขต้นฉบับ]

พระอโนมาตัน หรือ อโนมาตัน - พระ ( พงศ์นารายณ์ - วงศ์กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ) เป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาองค์ที่ ๑ เป็นต้นวงค์อโยธยา พระอโนมาตันเกิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากพระนาภีขององค์พระนารายณ์เมื่อเสร็จจากการสังหารหิรันตยักษ์ พระอิศวรสั่งให้สร้างเมืองและให้ชื่อเมืองว่า กรุงอโยธยา และประธานอาวุธวิเศษเพื่อปราบเหล่ายักษ์พาล ครองราชย์ได้ 60,000 ปีจึงได้สละราชบัลลังก์ให้ท้าวอัชบาลพระโอรส

พรหมพงศ์และอสูรพงศ์[แก้ไขต้นฉบับ]

เมืองลงกา[แก้ไขต้นฉบับ]

อสูรลงกา[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. ศรีสุนันทา
 2. จิตรมาลี
 3. สุวรรณมาลัย
 4. วรประไภ
 5. รัชฎา
 6. กุเปรัน
 7. ทัพนาสูร
 8. อัศธาดา
 9. มารัน
 10. ทศกัณฐ์
 11. กุมภกรรณ
 12. พิเภก
 13. พระยาขร
 14. พระยาทูษณ์
 15. พระยาตรีเศียร
 16. นางสำมนักขา
 17. นางมณโฑ
 18. กาลอัคคีนาคราช หรือนางกาลอัคคี
 19. อินทรชิต
 20. สีดา
 21. ทศพิน
 22. บรรลัยกัลป์
 23. สหัสสกุมาร
 24. สิบรถ
 25. สุพรรณมัจฉา หรือ นางสุพรรณมัจฉา
 26. ทศคีรีวัน
 27. ทศคีรีธร
 28. จันทวดี
 29. คันธมาลี
 30. ตรีชฎา
 31. รัชฎาสูร
 32. สุวรรณกันยุมา
 33. เบญกาย หรือ นางเบญกาย
 34. มังกรกัณฐ์
 35. แสงอาทิตย์
 36. วิรุณจำบัง
 37. ตรีเมฆ
 38. กุมภกาศ
 39. อดูลปีศาจ
 40. วรณีสูร
 41. ยามลิวัน
 42. กันยุเวก
 43. วิรุณมุข
 44. กากนาสูร
 45. สวาหุ
 46. มารีศ
 47. เจษฎา
 48. ชิวหา
 49. นนยวิก
 50. วายุเวก
เสนายักษ์[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. มโหทร
 2. เปาวนาสูร
 3. การุณราช
 4. กาลสูร
 5. นนทจิตร
 6. นนทไพรี
 7. นนทยักษ์
 8. นนทสูร
 9. พัทกาวี
 10. ภานุราช
 11. มหากาย
 12. อิทธิกาย
 13. รณศักดิ์
 14. รณสิทธิ์
 15. โรมจักร
 16. เวรัมภ
 17. ศุกสารณ์
 18. ไวยวาสูร
 19. สุขาจาร
 20. อสูรกำปั่น
กองลาดตระเวณรักษากรุง[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. กุมภาสุร
 2. ฤทธิกัน
 3. สารัณทูต
 4. วิชุดา
 5. วายุพักตร์
 6. อากาศตะไล
 7. ผีเสื้อสมุทร

กรุงมลิวัน[แก้ไขต้นฉบับ]

อสูรพงศ์[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. จักรวรรดิ หรือ ท้าวจักรวรรดิ
 2. วัชนีสูร
 3. สุริยาภพ
 4. บรรลัยจักร
 5. นนยุพักตร์
 6. รัตนมาลี
เสนายักษ์[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. นนทการ
 2. มารกบิล
 3. เมฆสูร หรือ เมฆาสูร
 4. วิษณุราช
 5. วรไกรสูรหรือ ไวยไกรสูร
 6. สุพินสัน หรือ สุรพิน
 7. อสุรพัตร หรือ อสุรเพตรา
อสูรกองตระเวณรักษาด่าน[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. ราหู
 2. กาลสูร
 3. มัฆวาน

เมืองบาดาล[แก้ไขต้นฉบับ]

พรหมพงศ์[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. สหมลิวัน ต้นกษัตริย์ในพิภพบาดาล
อสูรพงศ์[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. มหายมยักษ์ หรือ ท้าวสากยวงษามหายมยักษ์
 2. จันทรประภาศรี
 3. พิรากวน
 4. ไมยราพณ์
 5. ไวยวิก
เสนายักษ์[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. จิตรกูฏ หรือ จิตรกูล
 2. จิตรไพรี
 3. ตรีพัท หรือ ตรีทัพ
 4. เมฆนาท หรือเมฆวัส

อสูรพรหมพงศ์[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. มาลีวราช หรือ มาลีวัคคพรหม

อสูรเทพบุตร[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. รามสูร
 2. ปโรต
 3. พิราพ
 4. เหรันต์
 5. หิรันตยักษ์
 6. ปทูตทันต์
 7. อสุรพักตร์
 8. นนทก
อสูรที่ต้องสาปพระเป็นเจ้าทั้งสาม[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. กุมภัณฑ์นุราช( สุนันทเทวบุตร )
 2. ปักหลั่น
 3. กุมพล หรือ กุมภัณฑ์
ยักษิณีและยักษ์ในป่า[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. อัศมุขี
 2. นนทการ หรือ อสุนนทกาล ผู้เฝ้าประตูไกรลาส ต้องสาปมาเป็นมหิงสาเผือกชื่อ ทรพามีภรรยาชื่อ นิลกาสร มีบุตรชื่อ ทรพี
นางฟ้าต้องสาป[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. บุษมาลีอยู่ในเมืองบายัน หรือมายัน
 2. วานรินทร์ อยู่ในถ้ำเขาอากาศ
 3. เสาวรี อยู่ในถ้ำเวภารบรรพต
 4. สุวรรณมาลี อยู่กลางแม่น้ำ สามพระยาวานรไปพบเมื่อครั้งไปถวายแหวนนางสีดา

อสูรกษัตริย์[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ตรีบุรัม เจ้าเมืองโสฬส
 2. อนุราช หรือ ท้าวอุนาราช เจ้าเมืองมหาสิงขร
 3. รัตนามเหสีท้าวอนุราช
 4. ทินสูร
 5. กุเวรนุราช เจ้าเมืองกาลวุธ
 6. ตรีปักกัน โอรสท้าวกุเวรนุราช
 7. กาลวิก
 8. กาลจักร
 9. คนธรรพ์นุราช หรือท้าวคนธรรพ์ เจ้าเมืองดิดสิสิน หรือ ดิศศรสิน
 10. จันทาหรือ นางนันทา มเหสีท้าวคนธรรพ์นุราช
 11. วิรุณพัท โอรสท้าวคนธรรพ์นุราชและนางจันทา
 12. อสูรวายุภักษ์ เจ้าเมืองมหาวิเชียรธานี บิดาเป็นอสูร มารดาเป็นนกอินทรี กายเป็นยักษ์สีเขียว มือและเท้าเป็นนก มีปีกมีหาง
 13. วิรุฬหก ทรงสังวาลนาค เจ้าเมืองมหาอันธการนคร ในพิภพบาดาล

อสูรสัมพันธมิตรของทศกัณฐ์[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. จักรวรรดิ พญายักษ์ หรือ ท้าวจักรวรรดิ เจ้าเมืองมลิวัน
 2. สัตลุง พญายักษ์ เจ้าเมืองจักรวาล
 3. ไพจิตราสูร พญายักษ์ เจ้าพิภพอสูร
 4. สัทธาสูรพญายักษ์ เจ้าเมืองอัสดงค์
 5. อัศกรรณมาลาสูร พญายักษ์ เจ้าเมืองดุรัม
 6. มหาบาลเทพาสูร พญายักษ์ เจ้าเมืองมหาจักรวาล

อสูรต่างเมือง[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. สหัสเดชะ- พญารากษส กษัตริย์กรุงปางตาล
 2. ไวยตาล - พญารากษส กษัตริย์กรุงกุรุราษฏร์
 3. กุเปรัน- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองกาลจักร
 4. ทัพนาสูร- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจักรวาล
 5. อัศธาดา- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองวัทกัน
 6. มารัน- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโสฬส
 7. ขร- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโรมคัล องค์ที่ 1
 8. มังกรกัณฐ์- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโรมคัล องค์ที่ 2
 9. ทูต- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจารึก องค์ที่ 1
 10. วิรุญจำบัง- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจารึก องค์ที่ 2
 11. ตรีเศียร- พญายักษ์กษัตริย์เมืองมัชวารี องค์ที่ 1
 12. ตรีเมฆ- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองมัชวารี องค์ที่ 2
 13. มูลพรัม- พญายักษ์ อุปราชเมืองปางตาล

มเหศวรพงษ์ หรือ มเหสักขเทวราช[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. พระอิศวร
 2. พระอุมาภควดี
 3. พระมหาวิฆเนศวร
 4. พระขันทกุมาร
 5. พระนารายณ์
 6. พระลักษมี
 7. พระมเหศวรี
 8. พระพรหมธาดา
 9. พระสุรัสวดี
 10. พระอินทร์
 11. สุจิตรา
 12. สุชาดา
 13. สุธรรมา
 14. สุนันทา
 15. จิตตุบท
 16. จิตตุบาท
 17. จิตตุราช
 18. จิตตุเสน หรือ จิตตุรงค์
 19. อรชุน
 20. มาตุลี
 21. เวสสุญาณ
 22. วิศณุกรรม หรือ วิศวกรรม
 23. มณีเมขลา
 24. อาทิตย์
 25. จันทร์
 26. อังคาร
 27. พุธ
 28. พฤหัสบดี
 29. ศุกร์
 30. เสาร์
 31. ราหู
 32. เกตุ
 33. วายุ
 34. กาล
 35. พระพนัสบดี
 36. สมุทร
 37. อัคนี
 38. หิมพานต์
 39. พระพิรุณ
 40. มหาชัย
 41. ธตรฐ
 42. วิรุฬหก
 43. วิรูปักษ์
 44. รัมภา
 45. อรุณวดี
 46. ปัญจสีขร
 47. ปรคนธรรพ
 48. ยม
 49. เวสสวัณ
 50. รัมภา
 51. อรุณวดี
 52. ปัญจสีขร
 53. ปรคนธรรพ
 54. ยม

ฤๅษี[แก้ไขต้นฉบับ]

ฤๅษีสร้างกรุงศรีอยุธยา 4 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. อจนคาวี
 2. ยุทธอักขระ
 3. ทะหะ
 4. ยาคะ

ฤๅษีที่พระรามพบเมื่อคราวเดินดงครั้งแรก 4 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. สุทรรศน์ หรือ สุทัศ
 2. สุไข หรือ ศุกไขดาบสินี
 3. อังคตะ หรือ อรรคต
 4. สรภังค์

ฤๅษีที่ชุบนางมณโฑ 4 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. โรมสิงห์ หรือ มหาโรมสิงหะ
 2. วตันตะ หรือ อตันตา
 3. วชิร
 4. วิสุทธิ , วิสุทัสสี , วิสูตร ,หรือ วิสุทธสี

ฤๅษีที่ชุบนางกาลอัจนา 1 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. โคดม หรือ โคตะมะ หรือ พระฤๅษีโคดม

ฤๅษีที่อยู่แดนมิถิลา 1 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. สุธามันตัน

ฤๅษีที่ยู่แดนขีดขิน 1 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. อังคต

ฤๅษีที่อยุ่แดนเมืองลงกา 3 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. นารท หรือ นารอท อยู่ที่เขาโอรส
 2. โคบุตร อยู่ที่เขานินกาลา
 3. กาล

ฤๅษีที่ทำพิธีหุงข้าวทิพย์ในกรุงศรีอยุธยา 5 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. กไลโกฎ ( หน้าเนื้อ )
 2. ภารัทวาช หรือ ภารทวาช
 3. วัชอัคคี
 4. วสิษฐ์
 5. สวามิตร

ฤๅษีที่อยู่เขาตรีกูฏ 3 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. สุเมธ
 2. อมรเรศ หรือ อมเรศ
 3. ปรเมศ

ฤๅษีที่อยู่เชิงเขามรกต 1 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ทิศไพ

ฤๅษีที่อยู่เชิงเขาไกรลาศ 2 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. คาวิน
 2. สุขวัฒน

ฤๅษีที่อยู่แดนไกษเกษ 1 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. โควินท์

ฤๅษีที่อยู่ป่ากาลวาต 1 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. วัชมฤค

ฤๅษีที่หนุมานพบเมื่อคราวไปถวายแหวนนางสีดา 2 ตน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. นารท
 2. ชฎิล

ฤๅษีทศกัณฐ์แปลง[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. สุธรรม เมื่อครั้งไปลักนางสีดาที่ริมโคทาวารี
 2. สิทธิโคดม เมื่อครั้งไปหาพระรามที่ค่าย

วานรพงศ์[แก้ไขต้นฉบับ]

วานรกษัตริย์( พระยาวานร )[แก้ไขต้นฉบับ]

ชามพูวราช กากาศ สุครีพ ชมพูพาน หนุมาน องคต มัจฉานุ อสุรผัด ท้าวมหาชมพู นิลพัท นิลนนท์

วานรสิบแปดมงกุฎ[แก้ไขต้นฉบับ]

ฝ่ายเมืองขีดขิน[แก้ไขต้นฉบับ]

เกยูร โกมุท ไชยามพวาน มาลุนทเกสร วิมล ไวยบุตร สัตพลี สุรเสน สุรกานต์

ฝ่ายเมืองชมพู[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. นิลขัน
 2. นิลปานัน
 3. นิลปาสัน
 4. นิลราช
 5. นิลเอก
 6. วิสันตราวี
ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใด[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. กุมิตัน
 2. เกสรทมาลา
 3. มายูร

วานรเตียวเพชร[แก้ไขต้นฉบับ]

ฝ่ายเมืองขีดขิน[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. ญาณรสคนธ์
 2. ทวิพัท
 3. ปิงคลา
 4. มหัทวิกัน
 5. วาหุโรม
 6. อุสุภศรราม
 7. มากัญจวิกราม
ฝ่ายเมืองชมพู[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. โชติมุกข์
ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใด[แก้ไขต้นฉบับ]
 1. นิลเกศี

วานรจังเกียง[แก้ไขต้นฉบับ]

เขนลิง[แก้ไขต้นฉบับ]

คนธรรพ์[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ประโคนธรรพ - เทพคนธรรพ์

พระยาปักษาชาติ[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. พระยาสุบรรณ พาหนะพระนารายณ์ สีหงเสน
 2. พระยาสดายุสหายท้าวทศรถ สีเขียว
 3. พระยาสัมพาทีพี่พระยาสดายุ สีแดง อยู่ที่เขาเหมติรัน

พระยานาค[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. พระยาอนันตนาคราชอาสนะพระนารายณ์
 2. พระยากาลนาคบิดานางกาลอัคคี มเหสีทศกัณฐ์
 3. พระยาวิรุณนาคผู้ที่รับนางสีดาไว้เมื่อหนีพระรามไปบาดาล
 4. พระยากัมพลนาคผู้บอกที่ซ่อนเร้นให้ตรีเมฆ
 5. พระยาทธรฐนาคผุ้ที่รักษาแม่ศิลาบดยาแก้หอกกระบิลพัท
 6. พระยาวาสุกรีนาคผู้ที่รักษาลูกศิลาบดแก้หอกเมฆพัท

ม้าพระที่นั่ง[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ม้าอุปการ
 2. ม้านิลพาหุม้าของวิรุญจำบัง
 3. ม้าของพระยาทูต ( พระยาทูษณ์ )
 4. ม้าของไพนาสุริยวงศ์ ( ทศพิน )
 5. ม้าของวิรุณมุข
 6. ม้าของทศคีรีวัน
 7. ม้าของทศคีรีธร
 8. ม้าเมฆมาลาม้าของนนยวิก
 9. ม้าอนันตสีหาศน์ม้าของวายุเวก
 10. ม้าของพระมงกุฎพระลบ
 11. ม้ามารกระบิล

พราน[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. พระยาทุกขันธ์พราน หรือ พระยากุขัน

สถานที่ในเรื่องรามเกียรติ์[แก้ไขต้นฉบับ]

ป่า[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ป่าทวาราวดีป่าที่ตั้งกรุงศรีอยุธยา
 2. ป่ากัทลีวันป่าที่หนุมานไปจำศีล
 3. ป่าอัมพวันป่าที่พิเภกไปเก็บผลไม้
 4. ป่ากาลวาตป่าที่พระมงกุฎ พระลบ อยู่
 5. ป่าศาลวันป่าที่นางเสาวรีอยู่
 6. ป่าเวฬุวันป่าที่กุมภกาศทำพิธี

ภูเขา[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. เขาเหมติรัน
 2. เขาอำมตัง
 3. เขาตรีกูฎ
 4. เขาโสลาศ
 5. เขาอินทกาลา
 6. เขานิลกาลา
 7. เขาอากาศ
 8. เขาโสฬิศ
 9. เขาไกรลาศ
 10. เขาคันธมาทน์
 11. เขาคันธกาลา
 12. เขาศตกูฎ
 13. เขาลพพระบุรี
 14. เขามรกต
 15. เขาอากาศ
 16. เขาเวภาร
 17. เขาวิบูลบรรพต
 18. เขามยุรา
 19. เขาปัญจคีรี
 20. เขาสรรพยา
 21. เขาสญชีพสัญญ๊
 22. เขาอาวุธ

แม่น้ำ[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. แม่น้ำสรงกษัตริย์
 2. แม่น้ำสะโตง
 3. แม่น้ำโคทาวารี
 4. แม่น้ำอำมฤต
 5. แม่น้ำคันธา
 6. แม่น้ำมหาสาตร
 7. แม่น้ำคงคา
 8. แม่น้ำยมนา
 9. แม่น้ำอจิรวดี
 10. แม่น้ำมหิ
 11. แม่น้ำสราภู

ด่านเมืองลงกาและบาดาล[แก้ไขต้นฉบับ]

ทวีป[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. อุตรกุรุทวีป
 2. อมรโคยานทวีป
 3. บุพพวิเทหทวีป
 4. ชมพูทวีป

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

 • พงศ์ในเรื่องรามเกียรติ์ ของเก่า คัดจากสมุดไทย
 • สี ลักษณะหัวโขน และประวัติสังเขปของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ นายประพันธ์ สุคนธะชาติ รวบรวม - เรียบเรียง
 • สมญาภิธานรามเกียรติ์
 • ระบำ อสุเรศเศวตฤทธา ของกรมศิลปากร