มูรติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มูรติ
พระปารวตีศิลปะโจฬะ พิพิธภัณฑ์นครเจนไน.
พระกฤษณะเลียนแบบศิลปะโจฬะโบราณ.
พระทุรคาศิลปะโจฬะ พิพิธภัณฑ์นครเจนไน.
พระกาลีศิลปะโจฬะ พิพิธภัณฑ์นครเจนไน.
พระสุรัสวดี ศรีวิรามกาลิอัมมัน ประเทศสิงคโปร์.
พระพิฆเนศศิลปะโจฬะ พิพิธภัณฑ์นครเจนไน.

มูรติ (อังกฤษ: Murti) คือเทวรูปที่เป็นประติมากรรมหรือจิตรกรรมในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อของเทพเจ้าฮินดูในพิธีกรรมและการสักการบูชา เช่น การถวายข้าวตอกดอกไม้ การไหว้ หรือมีพิธีกระบวนแห่ต่าง ๆ โดยประติมานวิทยาของเทวรูปจะระบุอัตลักษณ์ของเทพเจ้าองค์นั้น[1][2]

อ้างอิง[แก้]

  1. John Cort (2011), Jains in the World, Oxford University Press, ISBN 978-0199796649, pages 80-85
  2. Murtipujakas, Overview Of World Religions, University of Cumbria (2009)
  3. Abanindranth Tagore, Some notes on Indian Artistic Anatomy, pages 1–21
  4. Stella Kramrisch (1958), Traditions of the Indian Craftsman, The Journal of American Folklore, Vol. 71, No. 281, pages 224–230
  5. John Cort (2011), Jains in the World, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-979664-9, pages 20–21, 56–58