พระภูเทวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระภูมิเทวี หรือ พระภูเทวี
Bhudevi.jpg
เทวรูปสำริดพระภูเทวี

พระแม่ภูมี (สันสกฤต: भूमि; อังกฤษ: Bhūmi) หรือ พระแม่ภู เป็นพระเทวีแห่งโลก ปรากฏในตำนานทั้งศาสนาพราหมณ์-ศาสนาฮินดู ในฐานะชายาองค์ที่สองของพระวิษณุ ซึ่งเป็นธิดาองค์ที่3ของท้าวหิมวัตและพระนางเมนกา แล้วยังเป็นพี่น้องกับพระแม่คงคาและพระแม่อุมาเทวีอีกด้วย โดยคล้ายกับความเชื่อเรื่องพระแม่ธรณีในศาสนาพุทธ

เทวตำนาน[แก้]

พระแม่ภู หรือ พระแม่ภูมี เทวีแห่งโลกและพื้นแผ่นดิน โดยถือว่าเป็นชายาของ พระวราหะซึ่งเป็นภาคหนึ่งของพระวิษณุ และยังปรากฏในรามายณะฐานะพระมารดาของนางสีดา และยังปรากฏเป็นมารดาของนรกาอสูร นอกจากนี้พระแม่ภูยังปรากฏเป็นเทวรูปที่นิยมสร้างคู่กับพระลักษมีในฐานะชายาของพระวิษณุทั้งสององค์ตามคติของชาวฮินดูทางภาคใต้

ในพระนามต่างๆ[แก้]

ทรงปรากฏในภควัทคีตาและมหาภารตะในพระนาม พระแม่สัตยาภามาพระชายารองของพระกฤษณะและพระแม่อัลดาลซึ่งเป็นที่รู้จักในภาคใต้ของอินเดีย นอกจากนี้เทพนารีหลายองค์ได้มีการกำเนิดคล้ายกับนางสีดา เช่น เอลกูลศรีมหามาลา หรือ พระแม่ปัทมาวดี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]