ข้ามไปเนื้อหา

นางกาลอัคคี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก นางกาลอัคคีนาคราช)
กาลอัคคี
ตัวละครใน รามเกียรติ์
จิตรกรรมของนางมณโฑ(ซ้าย) และ นางกาลอัคคี(ขวา) พร้อมด้วยนางสนมกำนัลในงานออกพระเมรุมาศของทศกัณฐ์ศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ณ ระเบียงคตวัดพระศรีรัตนศาสดาราม.
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
เผ่าพันธุ์พญานาค
เพศหญิง
ตำแหน่งพระอัครมเหสีกรุงลงกา
คู่สมรสทศกัณฐ์
บุตรบรรลัยกัลป์
ญาติพญากาลนาค (บิดา)
นาคเทวี (มารดา)
สีกายสีนวลจันทร์

กาลอัคคี เป็นตัวละครในรามเกียรติ์และรามายณะ ในรามเกียรติ์.นางกาลอัคคีเป็นธิดาพญากาลนาคกับนางประภา ต่อมาได้เป็นอัครมเหสีองค์แรกของทศกัณฐ์[1][2] มีบุตรชื่อบรรลัยกัลป์ ในรามายณะต้นฉบับ ปรากฏชื่อเป็น ธันยมาลินี.[3]

ในรามายณะ[แก้]

ในรามเกียรติ์[แก้]

พญากาลนาคถวายนาคบุตรสาวของตนให้แก่ท้าวลัสเตียนเป็นบรรรณาการแต่ ท้าวลัสเตียนทรงพระชราภาพมากแล้ว มเหสีและสนมก็มีอยู่จำนวนมาก จึงมอบให้เป็นชายาของทศกัณฐ์แทน ให้เป็นพระมเหสีสูงศักดิ์ กว่านางสนมทั้งปวงของทศกัณฐ์ ก่อนที่จะสละราชสมบัติได้แต่งตั้งทศกัณฐ์ครองเมืองลงกาต่อมา และมีนางอัคคีเป็นอัครมเหสีสูงศักดิ์กว่านางสนมทั้งแปดหมื่นสี่พันตน หลังจากทศกัณฐ์ชลอเขาไกรลาสให้ตั้งตรงได้และได้รับพระราชทานนางมณโฑจากพระอิศวรมา จึงสถาปนานางมณโฑให้เป็นพระอัครมเหสีเอกแทน ดังปารากฏในภาพจิตรกรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลายตอน ที่นางกาลอัคคี (ทรงมงกุฏยอดนางนาค) จะประทับถัดมาจากนางมณโฑเสมอ.

ลักษณะหัวโขนและสีกาย[แก้]

มีกายสีนวลจันทร์ 1 หน้า 2 มือ มงกุฏยอดนางนาค

  1. https://www.dek-d.com/board/view/1665174/
  2. http://rsvidyapeetha.ac.in/ramayana/glossary/D/dhanyamalini.htm
  3. https://www.quora.com/Who-was-the-third-wife-of-raavan-1