พระสุรัสวดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระสุรัสวดี
Saraswati.jpg
พระสุรัสวดี, ผลงานของ ราชา รวิ วรรมา, ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
จำพวก เทวี
สัตว์พาหนะ หงส์ นกยูง
    

พระสุรัสวดี หรือ พระสรัสวดี (สันสกฤต: สรสฺวตี) เป็นเทวสตรีในศาสนาฮินดู โดยเป็นเทวีผู้ทรงอุปถัมป์ปัญญา ดนตรี ศิลปะ และเป็นพระมเหสีของพระพรหม

จิตรกรรมโบราณขององค์พระวิษณุและพระแม่สรัสวดี
เทวรูปพระแม่สุรัสวดีที่เทวสถานพุธนิลกัณฑะ ประเทศเนปาล
จิตรกรรมพระแม่สรัสวดี
เทวรูปขององค์พระแม่สรัวสวดีที่เบงกาลี
เทวรูปพระแม่สรัสวดีขนาดบูชา
เทวรูปพระแม่สรัสวดี
รูปปั้นนูนสูงของพระแม่สรัสวดีทรงฟ้อนรำประดับเทวสถาน
พระแม่สุรัสวดี
พระแม่สุรัสวดี
พระแม่สุรัสวดี

พรรณนา[แก้]

พระสุรัสวดีได้รับคำพรรณนาว่า สุนทรมาก ผิวขาวนวล แต่งกายด้วยชุดสีขาวสว่าง ประทับอยู่บนดอกปัทมาสีขาว(บัวขาว) บนหงส์หรือนกยูง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความจริงที่บริสุทธิ์ ส่วนใหญ่พระนางจะมีเครื่องทรงสีขาว เพราะสีขาวคือสัญลักษณของปัญญาที่บริสุทธิ์และแท้จริง และไม่โปรดเครื่องประดับหรือเพชรพลอยเหมือนพระลักษมี พระนางมีครื่องทรงสีเหลืองในฤดูใบไม้ผลิซึ่งไม่ใหญ่โตโอ่อ่านักใส่ในเทศกาลของพระนาง "เทศกาลวสันตปัญจมี" พระสุรัสวดีมี ๔ พระพาหุ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนิสัย ๔ ด้าน ของมนุษย์ได้แก่ จิต ปัญญา ความระมัดระวัง และอัตตา ในส่วนมากรูปลักษณ์ที่ปรากฏแห่งพระสุรัสวดีนั้นโดยที่เห็นในทั่วไปนั้นในแต่ละพระกรของพระนางนั้นจะทรง ประคำ คัมภีร์ และอีก 2 พระกรที่เหลือจะทรงดีดวีณา(เครื่องดนตรีของอินเดียชนิดหนึ่ง)เสมอ พระนาง Saraswathi เป็นเทพธิดาสำหรับความรู้และภูมิปัญญของชาวฮินดู ถือเป็นตัวตนของความรู้ทั้งหมด เช่น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และทักษะอื่น ๆ พระนาง Saraswathi เป็นมเหสีของพระพรหม ชื่อสรัสวดีมาจากคำว่า "Saras" ซึ่งหมายถึงการไหล และ "wati" ซึ่งหมายถึงผู้หญิง ชื่อ "สุรัสวดี" จึงเป็นสัญลักษณ์ของความรู้ว่าไหลเหมือนแม่น้ำ และความรู้เป็นเสน่ห์อย่างสูงสุดของหญิงงาม เทพธิดา Saraswati ถือเป็น "มารดาแห่งพระเวท" เหล่าสาวกจะทำพิธี Sarawathi Pooja ทุกปีเพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง