ท้าววิรูปักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ท้าววิรูปักษ์ ศิลปะจีน, ปักกิ่ง, จีน
วัดโทได
ท้าววิรูปักษ์ บานประตูประดับมุก พระวิหารหลวง วัดคฤหบดี

ท้าววิรูปักษ์[1] เป็นหนึ่งในสี่จาตุมหาราชผู้ปกครองทิศตะวันตก และเป็นเจ้าแห่งนาคทั้งปวง (ทรงเป็นเทวดาที่เป็นเจ้าแห่งนาค มิใช่เผ่าพันธุ์นาคแต่อย่างใด) นอกจากนี้ยังมีกล่าวถึงในขันธปริตร (โบราณเรียกพระปริตรกันงู) บทสวดเจ็ดตำนาน สวดเพื่อให้สวัสดิภาพจากพวกสัตว์มีพิษทั้งหลาย เพราะท้าวมหาราชพระองค์นี้ทรงมีนาคเป็นบริวาร

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กรุงเทพพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 316