ท้าววิรูปักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กว่างมู่เทียน (ท้าววิรูปักษ์) ศิลปะจีน, ปักกิ่ง, สาธารณรัฐประชาชนจีน
ท้าววิรูปักษ์ บานประตูประดับมุก พระวิหารหลวง วัดคฤหบดี

ท้าววิรูปักษ์[1] เป็นหนึ่งในสี่จาตุมหาราชผู้ปกครองทิศตะวันตก เป็นโอรสของท้าวลัสเตียนและนางกาลอัคคีนาคราช มีพระอนุชาคือท้าวทศชิตฤทธิรณ และเป็นเทพเจ้าแห่งนาคทั้งปวง ในเทวตำนานยุคต้นทรงดำรงตำแหน่งท้าวสักกะ นอกจากนี้ยังมีกล่าวถึงในขันธปริตร (โบราณเรียกพระปริตรกันงู) บทสวดเจ็ดตำนาน สวดเพื่อให้สวัสดิภาพจากพวกสัตว์มีพิษทั้งหลาย เพราะท้าวมหาราชพระองค์นี้ทรงมีนาคเป็นบริวาร

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กรุงเทพพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 316