ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อตัวละครในรามเกียรติ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก นนทสูร)

รายชื่อต่อไปนี้เป็นตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์

พงศ์นารายณ์

[แก้]

ท้าวโรมพัต

[แก้]

ท้าวโรมพัตเป็นเจ้าเมืองโรมพัตตัน มีพระธิดาชื่อนางอรุณวดี เมื่อครั้งที่เมืองโรมพัตตันฝนไม่ตกที่เมืองโรมพัตตันมาเป็นเวลาสายุมปี เกิดยี จึงให้จัดพิธีขอฝน แต่ไม่เป็นผล ต่อมาทราบว่า มีฤๅษีตนหนึ่งชื่อกไลโกฎ บำเพ็ญตบะญาณแก่กล้าจึงทำให้เกิดฝนแล้งขึ้น ท้าวโรมพัตจึงให้นางอรุณวดี ไปทำลายพิธี โดยเข้าไปกอดและบีบนวด ทำให้ฤๅษีกภไลโกฎ ตบะแตก

พระอโนมาตัน

[แก้]

พระอโนมาตัน หรือ อโนมาตัน - พระ ( พงศ์นารายณ์ - วงศ์กษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา ) เป็นกษัตริย์ครองกรุงอโยธยาองค์ที่ ๑ เป็นต้นวงค์อโยธยา พระอโนมาตันเกิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากพระนาภีขององค์พระนารายณ์เมื่อเสร็จจากการสังหารหิรันตยักษ์ พระอิศวรสั่งให้สร้างเมืองและให้ชื่อเมืองว่า กรุงอโยธยา และประทานอาวุธวิเศษเพื่อปราบเหล่ายักษ์พาล ครองราชย์ได้ 60,000 ปีจึงได้สละราชบัลลังก์ให้ท้าวอัชบาล

วงศ์กษัตริย์

[แก้]
 1. ท้าวทศรถ
 2. นางเกาสุริยา
 3. นางไกยเกษี
 4. นางสมุทรชา
 5. พระราม
 6. พระพรต
 7. พระลักษมณ์
 8. พระสัตรุด
 9. ท้าวไกยเกษ
 10. ท้าวชนกจักรวรรดิ์
 11. พระมงกุฎ
 12. พระลบ

พรหมพงศ์และอสุรพงศ์

[แก้]

อสูรพรหมพงศ์

[แก้]
 1. ท้าวสหบดีพรหม
 2. ท้าวมาลีวราช หรือ มาลีวัคคพรหม
 3. ท้าวจัตุรพักตร์
 4. นางมลิกา

อสูรพงศ์ลงกา

[แก้]

อสูรพงศ์กรุงมลิวัน

[แก้]
 1. จักรวรรดิ หรือ ท้าวจักรวรรดิ
 2. วัชนีสูร
 3. สุริยาภพ
 4. บรรลัยจักร
 5. นนยุพักตร์
 6. รัตนมาลี
เสนายักษ์
 1. นนทการ
 2. มารกบิล
 3. เมฆสูร หรือ เมฆาสูร
 4. วิษณุราช
 5. วรไกรสูร หรือ ไวยไกรสูร
 6. สุพินสัน หรือ สุรพิน
 7. อสุรพัตร หรือ อสุรเพตรา
อสูรกองตระเวณรักษาด่าน
 1. ราหู
 2. กาลสูร
 3. มัฆวาน

อสูรพงษ์เมืองบาดาล

[แก้]
 1. สหมลิวัน ต้นกษัตริย์ในพิภพบาดาล
 2. มหายมยักษ์ หรือ ท้าวสากยวงษามหายมยักษ์
 3. จันทรประภาศรี
 4. พิรากวน
 5. ไมยราพ
 6. ไวยวิก
เสนายักษ์
 1. จิตรกูฏ หรือ จิตรกูล
 2. จิตรไพรี
 3. ตรีพัท หรือ ตรีทัพ
 4. เมฆนาท หรือเมฆวัส

อสูรเทพบุตร

[แก้]
 1. รามสูร
 2. ราหู
 3. ปโรต
 4. พิราพ
 5. เหรันต์
 6. หิรันตยักษ์
 7. ปทูตทันต์
 8. อสุรพักตร์
 9. นนทก

อสูรที่ต้องสาปจากพระเป็นเจ้าทั้งสาม

[แก้]
 1. กุมภัณฑ์นุราช( สุนันทเทวบุตร )
 2. ปักหลั่น
 3. กุมพล หรือ กุมภัณฑ์

ยักษิณีและยักษ์ในป่า

[แก้]
 1. อัศมุขี
 2. นนทการ หรือ อสุนนทกาล ผู้เฝ้าประตูไกรลาส ต้องสาปมาเป็นมหิงสาเผือกชื่อ ทรพามีภรรยาชื่อ นิลกาสร มีบุตรชื่อ ทรพี

นางฟ้าต้องสาป

[แก้]
 1. บุษมาลีอยู่ในเมืองบายัน หรือมายัน
 2. วานรินทร์ อยู่ในถ้ำเขาอากาศ
 3. เสาวรี อยู่ในถ้ำเวภารบรรพต
 4. สุวรรณมาลี อยู่กลางแม่น้ำ สามพระยาวานรไปพบเมื่อครั้งไปถวายแหวนนางสีดา

อสูรกษัตริย์

[แก้]
 1. ตรีบุรัม เจ้าเมืองโสฬส
 2. อนุราช หรือ ท้าวอุนาราช เจ้าเมืองมหาสิงขร
 3. รัตนามเหสีท้าวอนุราช
 4. ทินสูร
 5. กุเวรนุราช เจ้าเมืองกาลวุธ
 6. ตรีปักกัน โอรสท้าวกุเวรนุราช
 7. กาลวิก
 8. กาลจักร
 9. คนธรรพ์นุราช หรือท้าวคนธรรพ์ เจ้าเมืองดิดสิสิน หรือ ดิศศรสิน
 10. จันทาหรือ นางนันทา มเหสีท้าวคนธรรพ์นุราช
 11. วิรุณพัท โอรสท้าวคนธรรพ์นุราชและนางจันทา
 12. อสูรวายุภักษ์ เจ้าเมืองมหาวิเชียรธานี บิดาเป็นอสูร มารดาเป็นนกอินทรี กายเป็นยักษ์สีเขียว มือและเท้าเป็นนก มีปีกมีหาง
 13. วิรุฬหก ทรงสังวาลนาค เจ้าเมืองมหาอันธการนคร ในพิภพบาดาล

อสูรสัมพันธมิตรของทศกัณฐ์

[แก้]
 1. จักรวรรดิ พญายักษ์ หรือ ท้าวจักรวรรดิ เจ้าเมืองมลิวัน
 2. สัตลุง พญายักษ์ เจ้าเมืองจักรวาล
 3. ไพจิตราสูร พญายักษ์ เจ้าพิภพอสูร
 4. สัทธาสูรพญายักษ์ เจ้าเมืองอัสดงค์
 5. อัศกรรณมาลาสูร พญายักษ์ เจ้าเมืองดุรัม
 6. มหาบาลเทพาสูร พญายักษ์ เจ้าเมืองมหาจักรวาล

อสูรต่างเมือง

[แก้]
 1. สหัสเดชะ- พญารากษส กษัตริย์กรุงปางตาล
 2. ไวยตาล - พญารากษส กษัตริย์กรุงกุรุราษฏร์
 3. กุเปรัน - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองกาลจักร
 4. ทัพนาสูร - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจักรวาล
 5. อัศธาดา - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองวัทกัน
 6. มารัน - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโสฬส
 7. ขร - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโรมคัล องค์ที่ 1
 8. มังกรกัณฐ์ - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโรมคัล องค์ที่ 2
 9. ทูษณ์ - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจารึก องค์ที่ 1
 10. วิรุญจำบัง - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจารึก องค์ที่ 2
 11. ตรีเศียร - พญายักษ์กษัตริย์เมืองมัชวารี องค์ที่ 1
 12. ตรีเมฆ - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองมัชวารี องค์ที่ 2
 13. มูลพลัม - พญายักษ์ อุปราชเมืองปางตาล

มเหศวรพงษ์ หรือ มเหสักขเทวราช

[แก้]

มหาเทพ

[แก้]
 1. พระอิศวร
 2. พระอุมาเทวี
 3. พระพิฆเนศ
 4. พระขันทกุมาร
 5. พระนารายณ์
 6. พระลักษมี
 7. พระมเหศวรี
 8. พระพรหม
 9. พระสุรัสวดี

เทวกษัตริย์

[แก้]
 1. พระอินทร์
 2. นางสุจิตรา
 3. นางสุชาดา
 4. นางสุธรรมา
 5. นางสุนันทา

เทพอำมาตย์

[แก้]
 1. จิตตุบท
 2. จิตตุบาท
 3. จิตตุราช
 4. จิตตุเสน หรือ จิตตุรงค์

เทพผู้เป็นข้าของเทวกษัตริย์

[แก้]
 1. มาตุลี
 2. วิศณุกรรม หรือ วิศวกรรม

เทพนพเคราะห์

[แก้]
 1. พระสุริยะ
 2. พระจันทร์
 3. พระอังคาร
 4. พระพุธ
 5. พระพฤหัสบดี
 6. พระศุกร์
 7. พระเสาร์
 8. พระราหู
 9. พระเกตุ

จตุมหาราชิกาเทพ

[แก้]
 1. ท้าวธตรฐ
 2. ท้าววิรุฬหก
 3. ท้าววิรูปักษ์
 4. ท้าวกุเวร

เทพองค์อื่น

[แก้]
 1. พระพาย
 2. พระกาล
 3. พระสมุทร
 4. พระอัคนี
 5. พระพิรุณ
 6. พระธรณี
 7. พระคงคา
 8. พระยม
 9. พระพนัสบดี
 10. พระหิมพานต์
 11. พระอัศวิน
 12. พระพินาย
 13. พระมหาชัย
 14. พระปัญจสิงขร
 15. พระไภรวะ
 16. รัมภา
 17. อรุณวดี
 18. ปัญจสีขร
 19. ประคนธรรพ์
 20. เวสสุญาณ
 21. ท้าวอรชุน
 22. มณีเมขลา

ฤๅษี

[แก้]

ฤๅษีสร้างกรุงอโยธยา 4 ตน

[แก้]
 1. อจนคาวี
 2. ยุทธอักขระ
 3. ทะหะ
 4. ยาคะ

ฤๅษีที่พระรามพบเมื่อคราวเดินดงครั้งแรก 4 ตน

[แก้]
 1. สุทรรศน์ หรือ สุทัศ
 2. สุไข หรือ ศุกไขดาบสินี
 3. อังคตะ หรือ อรรคต
 4. สรภังค์

ฤๅษีที่ชุบนางมณโฑ 4 ตน

[แก้]
 1. โรมสิงห์ หรือ มหาโรมสิงหะ
 2. วตันตะ หรือ อตันตา
 3. วชิร
 4. วิสุทธิ , วิสุทัสสี , วิสูตร ,หรือ วิสุทธสี

ฤๅษีที่ชุบนางกาลอัจนา 1 ตน

[แก้]
 1. โคดม หรือ โคตะมะ หรือ พระฤๅษีโคดม

ฤๅษีที่อยู่แดนมิถิลา 1 ตน

[แก้]
 1. สุธามันตัน

ฤๅษีที่อยู่แดนขีดขิน 1 ตน

[แก้]
 1. อังคต

ฤๅษีที่อยู่แดนเมืองลงกา 3 ตน

[แก้]
 1. นารท หรือ นารอท อยู่ที่เขาโอรส
 2. โคบุตร อยู่ที่เขานินกาลา
 3. กาล

ฤๅษีที่ทำพิธีหุงข้าวทิพย์ในกรุงอโยธยา 5 ตน

[แก้]
 1. กไลโกฎ ( หน้าเนื้อ )
 2. ภารัทวาช หรือ ภารทวาช
 3. วัชอัคคี
 4. วสิษฐ์
 5. สวามิตร

ฤๅษีที่อยู่เขาตรีกูฏ 3 ตน

[แก้]
 1. สุเมธ
 2. อมรเรศ หรือ อมเรศ
 3. ปรเมศ

ฤๅษีที่อยู่เชิงเขามรกต 1 ตน

[แก้]
 1. ทิศไพ

ฤๅษีที่อยู่เชิงเขาไกรลาศ 2 ตน

[แก้]
 1. คาวิน
 2. สุขวัฒน

ฤๅษีที่อยู่แดนไกษเกษ 1 ตน

[แก้]
 1. โควินท์

ฤๅษีที่อยู่ป่ากาลวาต 1 ตน

[แก้]
 1. วัชมฤค

ฤๅษีที่หนุมานพบเมื่อคราวไปถวายแหวนนางสีดา 2 ตน

[แก้]
 1. นารท
 2. ชฎิล

ฤๅษีที่อวตาร 1 ตน

[แก้]
 1. ทุรวาส

ฤๅษีทศกัณฐ์แปลง

[แก้]
 1. สุธรรม เมื่อครั้งไปลักนางสีดาที่ริมโคทาวารี
 2. สิทธิโคดม เมื่อครั้งไปหาพระรามที่ค่าย

วานรพงศ์

[แก้]

วานรกษัตริย์ (พญาวานร )

[แก้]
 1. พาลี
 2. สุครีพ
 3. หนุมาน
 4. องคต
 5. ชมพูพาน
 6. ชามพูวราช
 7. มัจฉานุ
 8. อสุรผัด
 9. ท้าวมหาชมพู
 10. นิลพัท
 11. นิลนนท์

วานรสิบแปดมงกุฎ

[แก้]

ฝ่ายเมืองขีดขิน

 1. เกยูร
 2. โกมุท
 3. ไชยามพวาน
 4. มาลุนทเกสร
 5. วิมล
 6. ไวยบุตร
 7. สัตพลี
 8. สุรเสน
 9. สุรกานต์

ฝ่ายเมืองชมพู

 1. นิลขัน
 2. นิลปานัน
 3. นิลปาสัน
 4. นิลราช
 5. นิลเอก
 6. วิสันตราวี

ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใด

 1. กุมิตัน
 2. เกสรทมาลา
 3. มายูร

วานรเตียวเพชร

[แก้]

ฝ่ายเมืองขีดขิน

 1. ญาณรสคนธ์
 2. ทวิพัท
 3. ปิงคลา
 4. มหัทวิกัน
 5. วาหุโรม
 6. อุสุภศรราม
 7. มากัญจวิกราม

ฝ่ายเมืองชมพู

 1. โชติมุกข์

ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใด

 1. นิลเกศี

คนธรรพ์

[แก้]
 1. ประโคนธรรพ - เทพคนธรรพ์

ปักษาชาติ

[แก้]
 1. ครุฑ พาหนะพระนารายณ์ สีหงเสน
 2. สดายุ สหายท้าวทศรถ สีเขียว เป็นผู้ขัดขวางทศกัณฐ์ไม่ให้ลักพานางสีดา แต่ถูกทศกัณฐ์สังหาร
 3. สัมพาที พี่พระยาสดายุ สีแดง อยู่ที่เขาเหมติรัน

พญานาค

[แก้]
 1. อนันตนาคราช อาสนะพระนารายณ์ อวตารลงมาเป็นพระลักษมณ์คู่กับสังข์ของพระนารายณ์
 2. กาล บิดานางกาลอัคคี มเหสีทศกัณฐ์
 3. วิรุณ ผู้ที่รับนางสีดาไว้เมื่อหนีพระรามไปบาดาล
 4. กัมพล ผู้บอกที่ซ่อนเร้นให้ตรีเมฆ
 5. ทธรฐ ผุ้ที่รักษาแม่ศิลาบดยาแก้หอกกระบิลพัท
 6. วาสุกรี ผู้ที่รักษาลูกศิลาบดแก้หอกเมฆพัท
 7. มรกต ผู้ที่รักษาเมืองบาดาล บริเวณใต้น้ำ

ม้าพระที่นั่ง

[แก้]
 1. ม้าอุปการ
 2. ม้านิลพาหุ ม้าของวิรุญจำบัง
 3. ม้าของพระยาทูต ( พระยาทูษณ์ )
 4. ม้าของไพนาสุริยวงศ์ ( ทศพิน )
 5. ม้าของวิรุญมุข
 6. ม้าของทศคีรีวัน
 7. ม้าของทศคีรีธร
 8. ม้าเมฆมาลา ม้าของนนยวิก
 9. ม้าอนันตสีหาศน์ ม้าของวายุเวก
 10. ม้าของพระมงกุฎพระลบ
 11. ม้ามารกระบิล

พราน

[แก้]
 1. พระยาทุกขันธ์พราน หรือ พระยากุขัน

อ้างอิง

[แก้]