คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Faculty of Art and Industrial Design : Rajamangala University of Technology Isan
สถาปนา9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณบดีผศ.ชิดชัย สายเชื้อ
ที่อยู่
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
วารสาร-
สี-
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เว็บไซต์www.aid.rmuti.ac.th

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเป็นการรวมของ 2 คณะวิชา เดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา คือ คณะวิชาศิลปกรรมและคณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (FACULTY OF FINE ARTS AND INDUSTRIAL DESIGN)[1] เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ การอนุรักษํแลพัฒนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ได้เปิดสอนทั้งด้านสังคมศาสตร์ (กลุ่มสายวิชาศิลปกรรม) และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มสายวิชาออกแบบอุตสาหกรรม) ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ โดยมีความเป็นมาและรายละเอียดดังนี้

 • พ.ศ. 2546
  • เปิดสอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2547
  • เปิดสอนสาขาวิชาออกแบบเซรามิก
 • พ.ศ. 2548
  • เปิดสอนสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • เปิดสอนสาขาวิชาจิตรกรรม
  • เปิดสอนสาขาวิชาประติมากรรม
  • เปิดสอนสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกจิตกรรม)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกประติมากรรม)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
 • สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-04-04. สืบค้นเมื่อ 2010-02-24.