ไฮล์เดียร์อิมซีเกอร์ครันซ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Heil dir im Siegerkranz
ไฮล์เดียร์อิมซีเกอร์ครันซ์
Flag of the German Empire.svg
ธงชาติจักรวรรดิเยอรมัน
เนื้อร้อง ไฮน์ริช ฮาร์รีส์, พ.ศ. 2333 (ค.ศ. 1790)
ทำนอง ไม่ทราบผู้แต่ง
รับไปใช้ พ.ศ. 2414 (ค.ศ. 1871)
เลิกใช้ พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918)

ไฮล์เดียร์อิมซีเกอร์ครันซ์ (เยอรมัน: Heil dir im Siegerkranz) เป็นชื่อของเพลงชาติจักรวรรดิเยอรมันอย่างไม่เป็นทางการ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2414 ถึง พ.ศ. 2461 รวมระยะเวลา 47 ปี เดิมเพลงนี้เป็นเพลงชาติของราชอาณาจักรปรัสเซีย แต่ท่วงทำนองเพลงนั้นคล้ายคลึงกับเพลงก็อดเซฟเดอะควีน ซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวทั้ง 2 ข้อนี่เอง ทำให้บทเพลงนี้เป็นที่ได้รับความนิยมในบางมณฑลของเยอรมนี แต่อย่างไรก็ตาม เพลงนี้กลับไม่ได้รับความนิยมในกลุ่มชาตินิยมเยอรมัน และไม่ได้รับการยอมรับจากบรรดารัฐเยอรมันตอนใต้ เช่น รัฐบาวาเรีย รัฐเวือร์ทเทมแบร์ก เป็นต้น หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 จักรวรรดิเยอรมันได้ล่มสลายลง และมีการสถาปนาสาธารณรัฐไวมาร์ขึ้นมาแทนที่ จึงได้มีการยกเลิกเพลงชาติเดิม และให้ใช้เพลง "ดาสลีดแดร์ดอยท์เชน" เป็นเพลงชาติใหม่ของเยอรมนีแทน

อนึ่ง เพลง "Die Wacht am Rhein" เป็นเพลงสรรเสริญ (hymn) อีกเพลงหนึ่งที่มีการใช้ในจักรวรรดิเยอรมัน ซึ่งควรนับว่าเป็นเพลงชาติเยอรมนีอีกเพลงหนึ่งในยุคนั้นด้วย

เนื้อร้อง[แก้]

เนื้อร้องของเพลง Heil dir im Siegerkranz ฉบับเดิมประพันธ์ขึ้นโดย ไฮน์ริช ฮาร์รีส์ (Heinrich Harries) เมื่อ พ.ศ. 2333 เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าคริสเตียนที่ 7 แห่งเดนมาร์ก ต่อมาได้มีการนำมาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อใช้ในจักรวรรดิเยอรมัน เช่น ในท่อนที่ว่า "heil, Kaiser, dir" เดิมเป็นคำว่า "heil, Christian, dir" เป็นต้น ส่วนเนื้อร้องที่แสดงไว้ในที่นี้ เป็นบทที่ใช้ในรัชสมัยจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี

Heil dir im Siegerkranz
ภาษาเยอรมัน คำแปลภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาไทย
บทที่ 1

Heil dir im Siegerkranz,
Herrscher des Vaterlands!
Heil, Kaiser, dir!
Fühl in des Thrones Glanz
Die hohe Wonne ganz,
Liebling des Volks zu sein!
Heil Kaiser, dir! 2x

Hail to thee in victor's crown,
Ruler of the fatherland!
Hail to thee, emperor!
Feel in the throne's glow
The high ecstasy in full
To be darling of thy people!
Hail to thee, emperor! 2x

ขอพระผู้ทรงมงกุฎแห่งวิคเตอร์จงทรงพระเจริญ
พระผู้ครองแผ่นดินปิตุภูมิ !
ขอองค์จักรพรรดิจงทรงพระเจริญ !
ขอจงทรงรับรู้ในรัศมีแห่งบัลลังก์
อันเปี่ยมล้นด้วยความปีติยินดี
ขอจงทรงเป็นปิยราชของปวงประชา !
ขอองค์จักรพรรดิจงทรงพระเจริญ ! 2x

บทที่ 2

Nicht Roß und Reisige
Sichern die steile Höh',
Wo Fürsten steh'n:
Liebe des Vaterlands,
Liebe des freien Manns
Gründen den Herrscher Thron
Wie Fels im Meer.2x

Neither steed nor mounted knight
Secure the towering height,
Where princes stand:
Love of the fatherland,
Love of the free man,
Create the ruler's throne
Like crags at sea. 2x

มิใช่ทั้งม้าดีหรืออัศวินบนหลังม้า
ที่พิทักษ์สิ่งสูงส่งอันตระหง่าน
ที่เหล่าเจ้านายยืนประทับ:
รักแห่งปิตุภูมิ
รักแห่งเสรีชน
คือสิ่งสร้างบัลลังก์ของผู้ปกครอง
ดังเนินผา ณ ท้องทะเล 2x

บทที่ 3

Heilige Flamme, glüh',
Glüh' und erlösche nie
Fürs Vaterland!
Wir alle stehen dann
Mutig für einen Mann,
Kämpfen und bluten gern
Für Thron und Reich! 2x

Holy flame, glow,
Glow and expire not
For the fatherland!
Then we all stand
Valiant for one man
Gladly fighting and bleeding
For throne and empire!

แสงศักดิ์สิทธิ์ส่องประกาย
ส่องประกายและอย่าได้รู้ดับสูญ
เพื่อปิตุภูมิ !
เราทุกคนจักยืนหยัด
อย่างหาญกล้าเพื่อพระองค์ผู้เดียว
เรายินดีจะสู้และหลั่งเลือด
เพื่อราชบัลลังก์และเพื่อจักรวรรดิ !

บทที่ 4

Handel und Wissenschaft
Heben mit Mut und Kraft
Ihr Haupt empor!

Krieger- und Heldentat
Finden ihr Lorbeerblatt
Treu aufgehoben dort,
An deinem Thron 2x

Commerce and science
Hoist with courage and strength
Thine chief aloft.
Warriors' and heroes' deeds
Find thine laurel leaves
Loyally preserved
Upon thy throne! 2x

พาณิชยการและวิทยาการ
ผูกไว้ด้วยความหาญกล้าและพละกำลัง
ความเป็นประมุขของพระองค์ช่างสูงส่ง
เหล่านักรบและวีรชนกระทำการ
ให้ได้มาซึ่งช่อใบไม้เกียรติยศแห่งพระองค์
สงวนความภักดีไว้
เพียงราชบัลลังก์พระองค์เท่านั้น ! 2x

บทที่ 5

Dauernder stets zu blüh'n
Weh' unsre Flagge kühn
Auf hoher See!
Ha, wie so stolz und hehr
Wirft über Land und Meer
Weithin der deutsche Aar
Flammenden Blick. 2x

Forever continuing to bloom
Our flag may wave boldly
On the high seas!
Ha, how proud and majestic
Casts over land and sea
Widely the German eagle
Its flaming gaze.

จงเบ่งบานต่อไปชั่วกาลนา
ธงแห่งเราโบกสะบัดอย่างหนักแน่น
เหนือนานามหาสมุทร !
อ้า ความสง่างามและความสูงส่ง
ทอดไปไกลทั่วแผ่นดินผืนน้ำ
อินทรีเยอรมัน
แลมองไปอย่างกว้างไกล

บทที่ 6

Sei, Kaiser Wilhelm, hier
Lang' deines Volkes Zier,
Der Menschheit Stolz!
Fühl' in des Thrones Glanz,
Die hohe Wonne ganz,
Liebling des Volkes zu sein!
Heil, Kaiser, dir! 2x

Be, emperor Wilhelm, here
Thy people's ornament for many a year
Humanity's pride!
Feel in the throne's glow,
The high ecstasy in full
To be darling of thy people!
Hail to thee, emperor!

ขอจักรพรรดิวิลเฮล์มทรงสถิต
เป็นดังเครื่องประดับของปวงชนนานนับปี
เป็นดังความภูมิใจของมนุษยชาติ !
ขอจงทรงรับรู้ในรัศมีแห่งบัลลังก์
อันเปี่ยมล้นด้วยความปีติยินดี
ขอจงทรงเป็นปิยราชของปวงประชา !
ขอองค์จักรพรรดิจงทรงพระเจริญ !

สื่อ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

หมายเหตุ: ทั้งสองเพลงหลังนี้ใช้ทำนองเพลงก็อดเซฟเดอะควีนขับร้องเช่นกัน