ข้ามไปเนื้อหา

เฮ้ ชาวสลาฟ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เฮ้ ชาวสลาฟ
บทร้องในภาษาโครเอเชีย ได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร บทร้องดังกล่าวได้กลายเป็นเพลงชาติยูโกสลาเวียในเวลาต่อมา
เนื้อร้องซาโม โทมาชิค, 1834
ทำนองไม่ทราบชื่อ
รับไปใช้พ.ศ. 2520 (by law, temporary)
พ.ศ. 2541 (บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ)
เลิกใช้พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2549
ตัวอย่างเสียง
เฮ้ ชาวสลาฟ (บรรเลงโดยดุริยางค์กองทัพเรือสหรัฐ)

เฮ้ ชาวสลาฟ เป็นเพลงปลุกใจของชาวสลาฟ ประพันธ์คำร้องครั้งแรก พ.ศ. 2377 โดยนักกวีชาวสโลวัก ซาโม โทมาชิค (Samo Tomášik) ขณะนั้นเขาอยู่ที่กรุงปราก เพลงนี้มีชื่อเรียกอย่างอื่นอย่าง เฮ้ ชาวสโลวัก (Hej, Slováci) และตั้งแต่นั้นมาใช้เพลงนี้เป็นเพลงของกลุ่มอุดมการณ์ร่วมสลาฟ โดยเพลงนี้ใช้เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐสโลวักที่ 1 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย และเซอร์เบียและมอนเตเนโกร รวมทั้งเป็นเพลงชาติของชาวสโลวักอย่างไม่เป็นทางการ เพลงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงชาติโปแลนด์ "มาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอ" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2469 โดยเพลงเฮ้ ชาวสลาฟ ของยูโกสลาเวียมีท่วงทำนองบรรเลงที่ช้ากว่าเพลงมาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอ[1]

ในภาษาเซอร์เบีย-โครเอเชีย มีความแตกต่างกันในการใช้อักษรละตินและอักษรซีริลลิกของเพลง เฮ้ ชาวสลาฟ ดังนี้:

โดยชื่อในภาษามาซิโดเนีย Sloveni (Еј, Словени) และ ภาษาสโลวีเนีย (Hej, Slovani) ซึ่งเดิมเป็นภาษาสโลวัก (Hej, Slováci)

สโลวาเกีย[แก้]

ภาษาสโลวัก สัทอักษรสากล[2] คำแปล
Hej, Slováci, ešte naša
slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce
za náš národ bije.
Žije, žije, duch slovenský,
bude žiť na veky,
Hrom a peklo, márne vaše
proti nám sú vzteky!
Jazyka dar sveril nám Boh,
Boh náš hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvať
na tom svete žiadny;
I nechže je koľko ľudí,
toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
toho Parom zmetie.
I nechže sa aj nad nami
hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme
a zem nech sa trasie;
My stojíme stále pevne,
ako múry hradné
Čierna zem pohltí toho,
kto odstúpi zradne!
เฮ้ ชาวสโลวักเอ๋ย ภาษาของเรา
ภาษาสโลวักยังคงดำรงอยู่
ตราบใดที่หัวใจอันซื่อสัตย์ของเรา
ยังคงเต้นดังระรัวเพื่อชาติของเรา
ยืนยง ดำรงอยู่ในจิตวิญญาณชาวสโลวัก
จักดำรงอยู่ชั่วนิตย์นิรันดร์
อัสนีบาตและนรกเอ๋ย อันความพิโรธของเจ้า
ต่อเรานั้นช่างไร้ค่าเสียเปล่า!
พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานภาษาแด่เรา
พระผู้ทรงกวัดแกว่งอัสนีบาตของเรา
ฉนั้นแล้วจักมิมีผู้ใดในโลกา
มาพรากจากเราไปได้
และต่อให้ชนทั้งหลายมากมาย
เป็นเช่นมารร้ายในโลกา
พระเจ้าทรงสถิตข้างเรา ผู้ที่ต่อต้านเรา
จักถูกเทพเปรูนขจัดสิ้นไป
และแม้จักมีพายุใหญ่อันโหดร้าย
พัดโหมกระหน่ำเหนือเรา
ก้อนหินแตกร้าว ต้นโอ๊กหักโค่น
และโลกาสั่นสะเทือนก็ตาม
เราก็จักยืนหยัดอย่างมั่นคง
เฉกเช่นกำแพงประสาท
ขอให้ผืนปฐพีสีดำจงกลืนกิน
มันผู้ยอมจำนนอย่างผู้ทุรยศ!

ยูโกสลาเวีย[แก้]

เฮ้ ชาวสลาฟ เป็นเพลงชาติของยูโกสลาเวีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2534 (48 ปี) โดยประกาศใช้อย่างเป็นทางการ (ในพิธีสาบานตน) ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งยูโกสลาเวีย โดยได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 หลังจากที่ 43 ปีที่ประกาศใช้ โดยยังคงใช้ในฐานะเพลงพฤตินัยตัวแทนเพียงตามกฎหมายที่สอดคล้องกับความเป็นจริง[3]

ภาษาเซอร์เบีย-โครเอเชีย อักษรซีริลลิก ปริวรรตเป็นอักษรละติน[2] คำแปล

Хеј Словени, јоште живи
Реч (Дух)1 наших дедова
Док за народ срце бије
Њихових синова

Живи, живи дух словенски
Живеће веков'ма
𝄆 Залуд прети понор пакла,
Залуд ватра грома 𝄇

Нек' се сада и над нама
Буром све разнесе
Стена пуца, дуб се лама,
Земља нек' се тресе

Ми стојимо постојано
Како клисурине,
𝄆 Проклет био издајица
Своје домовине! 𝄇

Hej Sloveni, jošte živi
Reč (duh)1 naših djedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova

Živi, živi duh slovenski
Živjet će vekov'ma
𝄆 Zalud preti ponor pakla
Zalud vatra groma 𝄇

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese
Stena puca, dub se lama
Zemlja nek se trese

Mi stojimo postojano
Kako klisurine
𝄆 Proklet bio izdajica
Svoje domovine! 𝄇

เฮ้ ชาวสลาฟ ยังคงดำรงอยู่
ในจิตวิญญาณแห่งบรรพชน
ตราบที่ดวงใจของเหล่าบุตรหลานพร้อม
สู้เพื่อประเทศชาติ

ยังสถิต สถิตในจิตวิญญาณชาวสลาฟ
มันจะสถิตไปชั่วศตวรรษ!
𝄆 เป็นภัยคุกคามต่อเหวนรก
เห็นได้ชัดว่าไฟแห่งฟ้าร้อง 𝄇

ขอให้ทุกสิ่งที่อยู่เหนือเรา
ถูกลมบูราพัดให้หายไป
ก้อนหินร้าว ต้นโอ๊กแตก
ให้โลกสั่นสะเทือน

เราหยัดยืนอย่างมั่นคง
เปรียบดังหน้าผา
𝄆 ขอให้เขาถูกสาปแช่งเป็นผู้ทรยศ
ในดินแดนบ้านเกิดของเขา! 𝄇

โดยเนื้อร้องบทที่1 ในวรรคที่2ของเนื้อร้อง ทางฝั่งตะวันตก ขับร้องว่า "Реч (Дух)" Reč (Duh) แต่ทางฝั่งตะวันออก เปลี่ยนเป็น "Дух (Реч)" Duh (Reč)

ภาษาต่างๆในดินแดนสลาฟใต้[แก้]

ภาษามาซีโดเนีย อักษรซีริลลิก ปริวรรตเป็นอักษรละติน คำแปล

Еј, Словени, жив е тука
зборот свет на родот
штом за народ срце чука
преку син во внукот!
Жив е вечно, жив е духот
словенски во слога.
𝄆 Не нѐ плашат адски бездни
ниту громов оган! 𝄇
Пустошејќи, нека бура
и над нас се втурне!
Пука даб и карпа сура,
тлото ќе се урне:
Стоиме на стамен-прагот
- клисури и бедем!
𝄆 Проклет да е тој што предал
Родина на врагот! 𝄇

Ej, Sloveni, živ e tuka
zborot svet na rodot
štom za narod srce čuka
preku sin vo vnukot!
Živ e večno, živ e duhot
slovenski vo sloga.
𝄆 Ne nè plašat adski bezdni
nitu gromov ogan! 𝄇
Pustošejḱi, neka bura
i nad nas se vturne!
Puka dab i karpa sura,
tloto ḱe se urne:
Stoime na stamen-pragot
- klisuri i bedem!
𝄆 Proklet da e toj što predal
Rodina na vragot! 𝄇

Hey, Slavs, herein lives on
the sacred word of our lineage
as long as the heart beats for our nation
from son to grandson!
The Slavic spirit lives on
forever in unity.
𝄆 Infernal abysses do not frighten us,
nor the blazes of thunder. 𝄇
May a bora devastate
and rage above us!
Oak trees and ashen rocks will crack,
the earth will cave in:
For we stand at the doorstep of
gorges and bulwarks!
𝄆 Cursed is he who betrays his
homeland to the enemy! 𝄇

ภาษาบอสเนีย ภาษาสโลวีเนีย ภาษามอนเตเนโกร

Hej Slaveni, jošte živi,
Duh naših djedova,
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova.

Živi, živi duh slavenski
Živjeće vjekov'ma
𝄆 Zalud prijeti ponor pakla
Zalud vatra groma. 𝄇

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese,
Stijena puca, dub se lama,
Zemlja nek se trese.

Mi stojimo postojano
Kano klisurine,
𝄆 Proklet bio izdajica
Svoje domovine. 𝄇

Hej Slovani, naša reč
slovanska živo klije
dokler naše verno srce
za naš narod bije

Živi, živi, duh slovanski,
bodi živ na veke,
𝄆 grom in peklo, prazne vaše
proti nam so steke 𝄇

Naj tedaj nad nami
strašna burja se le znese,
skala poka, dob se lomi,
zemlja naj se strese

Bratje, mi stojimo trdno
kakor zidi grada,
𝄆 črna zemlja naj pogrezne
tega, kdor odpada! 𝄇

Hej Sloveni, jošte živi,
Duh naših đedova,
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova.

Živi, živi duh slovenski
Živjeće vjekov'ma
𝄆 Zalud prijeti ponor pakla
Zalud vatra groma. 𝄇

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese,
Stijena puca, dub se lama,
Zemlja nek se trese.

Mi stojimo postojano
Kano klisurine,
𝄆 Proklet bio izdajica
Svoje domovine. 𝄇

เซอร์เบียและมอนเตเนโกร[แก้]

หลังจากการล่มสลายของยูโกสลาเวียในปี พ.ศ. 2534-35 แต่เพลงเฮ้ ชาวสลาฟ ยังคงใช้เป็นเพลงชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย หลังจากที่เปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็นเซอร์เบียและมอนเตเนโกร เมื่อ พ.ศ. 2546 ทั้งสองประเทศที่มีการใช้เพลงชาติใหม่ซึ่งมาแทนที่เพลงเฮ้ ชาวสลาฟ หลังจากการลงประชามติแยกประเทศเซอร์เบียและมอนเตรเนโกร เพลงนี้ยังคงเป็นเพลงชาติของทั้งสองประเทศอยู่ต่อไป

เพลงชาติมอนเตเนโกรมีชื่อว่า "ออยซวีเยทลามัยสกาซอรอ" ส่วนเพลงชาติเซอร์เบียมีชื่อว่า "บอเจ พราฟเด" บางครั้งอาจมีการใช้สลับกัน อย่างไรก็ดี ความพยายามนี้เกิดขัดข้องลงหลังจากพรรคประชาชนมอนเตเนโกร และ พรรคสังคมนิยมประชาชนมอนเตเนโกร นำเสนอเพลงชาติ และเพลงปลุกใจรักชาติของมอนเตเนโกรในอดีตคือ "โอนาโม, นาโม!" อย่างไรก็ตามเพลงเฮ้ ชาวสลาฟ ยังใช้เป็นเพลงชาติจนถึงปี พ.ศ. 2549 ซึ่งในปัจจุบันยังใช้เพลงนี้เป็นกลุ่มประเทศสลาฟอย่างไม่เป็นทางการ

สื่อ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ทำนองเพลงชาติที่แตกต่างของโปแลนด์และยูโกสลาเวีย.
  2. 2.0 2.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Zakon
  3. Amandmani IX do XLVII na Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, "Službeni list SFRJ", br. 70/88, No. 932, pp 1793-1806

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]