ชุดตัวอักษรฮีบรู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก อักษรฮีบรู)
ชุดตัวอักษรฮีบรู
Alefbet ivri.svg
ชนิดอักษรไร้สระที่ไม่บริสุทธิ์
ภาษาพูดฮีบรู, ยิดดิช, ลาดิโน, Mozarabic
ช่วงยุคศตวรรษที่ 2–1 ก่อนคริสตกาล จนถึงปัจจุบัน[1]
ระบบแม่
ระบบลูกยิดดิช
ระบบพี่น้อง
ช่วงยูนิโคด
ISO 15924Hebr
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด
พจนานุกรมภาษายิดดิช-ฮีบรู-ละติน-เยอรมัน (เรียงลำดับจากขวาไปซ้าย) ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เขียนโดย Elijah Levita

ชุดตัวอักษรฮีบรู เป็นชุดของอักษรตระกูลเซมิติกไร้สระชนิดหนึ่ง ใช้ในการเขียนงานในภาษาฮีบรู ในยุคแรก ๆ ชุดตัวอักษรฮีบรูโบราณพัฒนามาจากชุดตัวอักษรฟินิเชีย ชุดตัวอักษรฮีบรูรุ่นใหม่พัฒนามาจากชุดตัวอักษรแอราเมอิกรุ่นแรก ๆ จารึกภาษาฮีบรูพบครั้งแรกเมื่อ 557 ปีก่อนพุทธศักราช อักษรนี้เขียนจากขวาไปซ้ายในแนวนอน ตัวอักษรบางตัว เช่น กาฟ (ך/כ), เมม (ם/מ), นุน (ן/נ), ฟี (ף/פ) และซาดดี (ץ/צ) มีรูปท้ายคำ ซึ่งจะพบในตำแหน่งสุดท้ายของคำเท่านั้น ไม่มีตัวเลข ใช้เลขอารบิกแทน สระเสียงยาวกำหนดโดยตัว อะเลฟ (א), วาว (ו) และโยด/ยุด (י) ไม่แสดงสระเสียงสั้นยกเว้นในไบเบิล กวีนิพนธ์ และหนังสือสำหรับเด็กและชาวต่างชาติ

ประวัติ[แก้]

อักษรฮีบรูโบราณ
อเล็ปโป โคเด็กซ์ (Aleppo Codex), ตัวบทมาโซเรต ราวศตวรรษที่ 10 ของคัมภีร์ฮีบรู แสดงข้อความในหนังสือโยชูวา 1:1

คำอธิบายทั่วไป[แก้]

พยัญชนะ[แก้]

Alef Gimel Dalet Zayin Het Tet Yod Kaf
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ך
Lamed Mem Samekh Ayin Tsadi Qof Resh Tav
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
ם ן ף ץ
ชื่อเรียกตัวอักษรในภาษาฮีบรู ตัวอักษรฮีบรู ตัวอักษรในภาษาอื่น
ตัวพิมพ์ฮีบรูมาตรฐาน อักษรฮีบรูหวัด อักษรราชี อักษรฟินิเชียน อักษรกรีก อักษรลาติน อักษรซีริลลิก อักษรนาบาทาเอียน อักษรอาหรับ
[[Aleph|אָלֶף]] /'alef/ א א א Hebrew letter Alef handwriting.svg Hebrew letter Alef Rashi.png Phoenician aleph.png Αα Aa Аа 01 aleph.svg ا
[[Beth|בֵּית]] /bet/ ב ב ב Hebrew letter Bet handwriting.svg Hebrew letter Bet Rashi.png Phoenician beth.svg Ββ Bb Бб
Вв
02 bet.svg ب
[[Gimel (Hebräisch)|גִּמֶל]] /'gimel/ ג ג ג Hebrew letter Gimel handwriting.svg Hebrew letter Gimel Rashi.png Phoenician gimel.png Γγ Cc
Gg
Гг 03 gimel.svg ج
[[Daleth|דָּלֶת]] /'dalet/,
หรือ /'daled/
ד ד ד Hebrew letter Daled handwriting.svg Hebrew letter Daled Rashi.png Phoenician daleth.png Δδ Dd Дд 04 dal.svg دذ
[[He (Hebräisch)|הֵא]] /he/,
หรือ /hej/
ה ה ה Hebrew letter He handwriting.svg Hebrew letter He Rashi.png Phoenician he.png Εε Ee Ее
Єє
05 ha.svg ه هـ
ـهـ ـه
[[Waw (Hebräisch)|וָו]] /vav/ ו ו ו Hebrew letter Vav handwriting.svg Hebrew letter Vav Rashi.png Phoenician waw.png Υυ
Ϝϝ
FfUuVv
WwYy
Ѵѵ
Уу
06 waw.svg و
[[Zajin|זָיִן]] /'zain/ ז ז ז Hebrew letter Zayin handwriting.svg Hebrew letter Zayin Rashi.png Phoenician zayin.png Ζζ Zz Зз 07 zayn.svg ز
[[Chet|חֵית]] /χet/ ח ח ח Hebrew letter Het handwriting.svg Hebrew letter Het Rashi.png Phoenician heth.png Ηη Hh Ии 08 ha.svg ح
[[Tet (Buchstabe)|טֵית]] /tet/ ט ט ט Hebrew letter Tet handwriting.svg Hebrew letter Tet Rashi.png Phoenician teth.png Θθ Ѳѳ 09 taa.svg طظ
[[Jod (Hebräisch)|יוֹד]] /jod/,
หรือ /jud/
י י י Hebrew letter Yud handwriting.svg Hebrew letter Yud Rashi.png Phoenician yodh.png Ιι Jj
Ii
Јј
Іі
10 yaa.svg ي
[[Kaph|כַּף]] /kaf/ כ ך כ ך כ ך Hebrew letter Kaf handwriting.svgHebrew letter Kaf-final handwriting.svg Hebrew letter Kaf Rashi.png Phoenician kaph.png Κκ Kk Кк 11 kaf.svg ك
[[Lamed|לָמֶד]] /'lamed/ ל ל ל Hebrew letter Lamed handwriting.svg Lamed (Rashi-script - Hebrew letter).svg Phoenician lamedh.png Λλ Ll Лл 12 lam.svg ل
[[Mem (Hebräisch)|מֵם]] /mem/ מ ם מ ם מ ם Hebrew letter Mem handwriting.svgHebrew letter Mem-final handwriting.svg Hebrew letter Mem Rashi.png Phoenician mem.png Μμ Mm Мм 13 meem.svg م
[[Nun (Hebräisch)|נוּן]] /nun/ נ ן נ ן נ ן Hebrew letter Nun handwriting.svgHebrew letter Nun-final handwriting.svg Hebrew letter Nun Rashi.png Phoenician nun.png Νν Nn Нн 14 noon.svg ن
[[Samech|סָמֶךְ]] /'sameχ/ ס ס ס Hebrew letter Samekh handwriting.svg Hebrew letter Samekh Rashi.png Phoenician samekh.png Ξξ
Χχ
Xx Ѯѯ
Хх
15 sin.svg ?
[[Ajin|עַיִן]] /'ain/ ע ע ע Hebrew letter Ayin handwriting.svg Hebrew letter Ayin Rashi.png Phoenician ayin.png Οο Oo Оо 16 ein.svg ع ء
غـ غ
[[Pe|פֵּא]] /pe/,
หรือ /pej/
פ ף פ ף פ ף Hebrew letter Pe handwriting.svgHebrew letter Pe-final handwriting.svg Hebrew letter Pe Rashi.png Phoenician pe.png Ππ Pp Пп 17 fa.svg ف
[[Tzade|צָדֵי]] /'tsade/,
หรือ /'tsadik/
צ ץ צ ץ צ ץ Hebrew letter Tsadik handwriting.svgHebrew letter Tsadik-final handwriting.svg Hebrew letter Tsadik Rashi.png Phoenician sade.png Ϻϻ - Цц
Чч
18 sad.svg ص
ضـ ض
[[Koph|קוֹף]] /kof/,
หรือ /kuf/
ק ק ק Hebrew letter Kuf handwriting.svg Hebrew letter Kuf Rashi.png Phoenician qof.png Ϙϙ Qq Ҁҁ 19 qaf.svg ق
[[Resch|רֵישׁ]] /reʃ/,
หรือ /rejʃ/
ר ר ר Hebrew letter Resh handwriting.svg Hebrew letter Resh Rashi.png Phoenician res.png Ρρ Rr Рр 20 ra.svg ر
[[Sin (Hebräisch)|שִׁין]] /ʃin/ ש ש ש Hebrew letter Shin handwriting.svg Hebrew letter Shin Rashi.png Phoenician sin.png Σσς Ss Сс
Шш
21 shin.svg سـ س
شـ ش
[[Taw|תָּו]] /tav/,
หรือ /taf/
ת ת ת Hebrew letter Taf handwriting.svg Hebrew letter Taf Rashi.png Phoenician taw.png Ττ Tt Тт 22 ta.svg ت
ث

ภาษาที่ใช้เขียน[แก้]

  • ภาษาฮีบรูที่อยู่ในกลุ่มคานาอันไนต์ของภาษากลุ่มเซมิติก เป็นภาษาของชาวยิวแต่ถูกแทนที่ด้วยภาษาแอราเมอิกเมื่อ 43 ปีก่อนพุทธศักราช ช่วง ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ขบวนการไซออนิสม์หรือกลุ่มชาตินิยมยิวได้กระตุ้นให้ฟื้นฟูภาษาฮีบรูเป็นภาษาพูด และเป็นภาษาราชการของอิสราเอลตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ปัจจุบันมีชาวยิวราว 5 ล้านคนในอิสราเอลพูดภาษาฮีบรูใหม่
  • ภาษายิดดิช

อักษรฮีบรูแบบราซี (Rashi)[แก้]

อักษรราชีเป็นตัวพิมพ์ฮีบรูที่มีลักษณะกึ่งโค้งหวัด ตามธรรมเนียมแล้วใช้เขียนข้ออรรถาธิบาย (commentary) เนื้อหาในคัมภีร์ฮีบรู (ทานัค) และคัมภีร์ทัลมุดในหนังสือ ชื่อนี้ได้มาจาก รับบี ชโลโม ยิตซ์วากี หรือราซี นักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ในยิวยุคกลางและเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล การตั้งชื่อนี้เป็นการให้เกียรติแก่ท่าน

Hebrew letters in square and Rashi type
א = Hebrew letter Alef Rashi.png ב = Hebrew letter Bet Rashi.png ג = Hebrew letter Gimel Rashi.png ד = Hebrew letter Daled Rashi.png ה = Hebrew letter He Rashi.png ו = Hebrew letter Vav Rashi.png ז = Hebrew letter Zayin Rashi.png ח = Hebrew letter Het Rashi.png ט = Hebrew letter Tet Rashi.png
י = Hebrew letter Yud Rashi.png כ = Hebrew letter Kaf-nonfinal Rashi.png ך = Hebrew letter Kaf-final Rashi.png ל = Lamed (Rashi-script - Hebrew letter).svg מ = Hebrew letter Mem-nonfinal Rashi.png ם = Hebrew letter Mem-final Rashi.png נ = Hebrew letter Nun-nonfinal Rashi.png ן = Hebrew letter Nun-final Rashi.png ס = Hebrew letter Samekh Rashi.png
ע = Hebrew letter Ayin Rashi.png פ = Hebrew letter Pe-nonfinal Rashi.png ף = Hebrew letter Pe-final Rashi.png צ = Hebrew letter Tsadik-nonfinal Rashi.png ץ = Hebrew letter Tsadik-final Rashi.png ק = Hebrew letter Kuf Rashi.png ר = Hebrew letter Resh Rashi.png ש = Hebrew letter Shin Rashi.png ת = Hebrew letter Taf Rashi.png

ยูนิโคด[แก้]

อักษรฮีบรูมีช่วงหลักอยู่ที่ U+0590-U+05FF และมีรูปแบบอักษรอีกจำนวนหนึ่งที่ U+FB1D-U+FB4F

ฮีบรู
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+059x   ֑ ֒ ֓ ֔ ֕ ֖ ֗ ֘ ֙ ֚ ֛ ֜ ֝ ֞ ֟
U+05Ax ֠ ֡ ֢ ֣ ֤ ֥ ֦ ֧ ֨ ֩ ֪ ֫ ֬ ֭ ֮ ֯
U+05Bx ְ ֱ ֲ ֳ ִ ֵ ֶ ַ ָ ֹ ֺ ֻ ּ ֽ ־ ֿ
U+05Cx ׀ ׁ ׂ ׃ ׄ ׅ ׆ ׇ                
U+05Dx א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן
U+05Ex נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת          
U+05Fx װ ױ ײ ׳ ״                      


รูปแบบนำเสนอเชิงอักษร
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+FB0x                  
U+FB1x                
U+FB2x
U+FB3x      
U+FB4x    


อ้างอิง[แก้]

  1. "Hebrew alphabet." Encyclopedia Britannica. "Square Hebrew became established in the 2nd and 1st centuries bce and developed into the modern Hebrew alphabet over the next 1,500 years."