คัมภีร์ฮีบรู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ต้นฉบับ “คัมภีร์ฮีบรู” พร้อมกับคำแปลภาษาแอราเมอิก

คัมภีร์ฮีบรู (อังกฤษ: Hebrew Bible) หมายถึง คัมภีร์ทานัคซึ่งเป็นชุดคัมภีร์ในศาสนายูดาห์ และเป็นที่มาของคัมภีร์พันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต์ด้วย คัมภีร์นี้ส่วนใหญ่บันทึกเป็นภาษาฮีบรูไบเบิล ที่เหลือเป็นภาษาแอราเมอิกไบเบิล (เช่น หนังสือดาเนียล หนังสือเอสรา เป็นต้น)

เนื้อหาของคัมภีร์ฮีบรูสอดคล้องกับคัมภีร์พันธสัญญาเดิมของนิกายโปรเตสแตนต์ แต่ไม่ตรงกับคัมภีร์อธิกธรรมและ Anagignoskomena ในพันธสัญญาเดิมของนิกายโรมันคาทอลิกและอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ความหมายของคัมภีร์ฮีบรูจึงไม่เกี่ยวกับชื่อ จำนวน และลำดับหนังสือ ต่างจากสารบบของคัมภีร์ไบเบิลที่ศาสนาคริสต์จัดระบบขึ้นในยุคหลัง

ดูเพิ่ม[แก้]