ข้ามไปเนื้อหา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
School of Pharmacy, Walailak University
ไฟล์:สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.jpg
สถาปนา11 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณบดีดร.ภญ.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
ที่อยู่
222 อาคารวิชาการ 9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
สี  สีเขียวมะกอก
สถานปฏิบัติอาศรมยาวลัยลักษณ์
เว็บไซต์SPC–WU

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์คุณภาพ มุ่งผลิตเภสัชกรที่มีคุณธรรม และมีความรู้เป็นเลิศ เป็นทีพึงของชุมชน

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[1] จัดตั้งขึ้นโดยที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพของมหาวิทยาลัย และโครงสร้างองค์กรซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) และโครงการจัดตั้งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) และโครงการจัดตั้งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2549 และได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 และสภาเภสัชกรรมได้รับทราบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตร[แก้]

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดทำการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

หลักสูตรของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติความเป็นมาของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-09. สืบค้นเมื่อ 2017-08-22.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]