สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตราสัญลักษณ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่ออังกฤษSchool of Public Health, Walailak University
ที่อยู่222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วันก่อตั้ง3 มิถุนายน พ.ศ. 2538
คณบดีผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
เว็บไซต์SPH–WU

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[1] เดิมชื่อ "สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์" ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์" ประกอบด้วย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยชุมชน สำนักงานบริหาร และสถานวิจัย

หลักสูตร[แก้]

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดทำการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

หลักสูตรของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  • สาขาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]