สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่ออังกฤษSchool of Public Health, Walailak University
ที่อยู่222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วันก่อตั้ง3 มิถุนายน พ.ศ. 2538
คณบดีผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
เว็บไซต์SPH–WU

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[1] เดิมชื่อ "สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์" ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์" ประกอบด้วย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยชุมชน สำนักงานบริหาร และสถานวิจัย

หลักสูตร[แก้]

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดทำการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

หลักสูตรของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  • สาขาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]