รายชื่อประเทศเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ราคาตลาด)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้เป็นการจัดอันดับประเทศตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product หรือ GDP) ซึ่งเป็นมูลค่าตลาดของสินค้า หรือบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตภายในประเทศในแต่ละปี โดยค่า GDP ที่ได้นำเสนอนี้ได้ประเมินโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ อัตราแลกเปลี่ยนตามตลาด หรือที่รัฐบาลได้ประกาศไว้

อันดับของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (2016)[1] อันดับของ ธนาคารโลก(2015)[2] อันดับของ สหประชาชาติ (2014)[3]
อันดับ ประเทศ GDP
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 World[4] 75,212,696
1  United States 18,561,930
 European Union[n 1][4] 17,110,523
2  China[n 2] 11,391,619
3  Japan 4,730,300
4  Germany 3,494,900
5  United Kingdom 2,649,890
6  France 2,488,280
7  India 2,250,990
8  Italy 1,852,500
9  Brazil 1,769,600
10  Canada 1,532,340
11  South Korea 1,404,380
12  Russia 1,267,750
13  Australia 1,256,640
14  Spain 1,252,160
15  Mexico 1,063,610
16  Indonesia 940,953
17  Netherlands 769,930
18  Turkey 755,716
19  Switzerland 662,483
20  Saudi Arabia 657,785
21  Argentina 541,748
22  Republic of China (Taiwan) 519,149
23  Sweden 517,440
24  Belgium 470,179
25  Poland 467,350
26  Nigeria 415,080
27  Iran 412,304
28  Thailand 390,592
29  Austria 387,299
30  Norway 376,268
31  United Arab Emirates 375,022
32  Venezuela 333,715
33  Egypt 330,159[n 3]
34  Hong Kong 316,070
35  Israel 311,739
36  Philippines 311,687
37  Ireland 307,917
38  Malaysia 302,748
39  Denmark 302,571
40  Singapore 296,642
41  South Africa 280,367
42  Colombia 274,135
43  Pakistan 271,050[n 4]
44  Finland 239,186
45  Chile 234,903
46  Bangladesh 229,760
47  Portugal 205,860
48  Vietnam 200,493
49  Greece 195,878
50  Czech Republic 193,535
51  Romania 186,514
52  Peru 180,291
53  New Zealand 179,359
54  Algeria 168,318
55  Qatar 156,595
56  Iraq 156,323
57  Kazakhstan 128,109
58  Hungary 117,065
59  Kuwait 110,455
60  Morocco 108,908
61  Puerto Rico 100,852
62  Ecuador 99,118
63  Sudan 94,297
64  Angola 91,939
65  Slovakia 90,263
66  Ukraine 87,198
67  Sri Lanka 82,239
68  Syria[n 5] 77,460
69  Dominican Republic 71,457
70  Ethiopia 69,218
71  Kenya 69,170
72  Guatemala 68,389
73  Myanmar 68,277
74  Uzbekistan 66,797
75  Luxembourg 60,984
76  Oman 59,675
77  Costa Rica 57,689
78  Panama 55,227
79  Uruguay 54,374
80  Lebanon 51,815
81  Bulgaria 50,446
82  Croatia 49,855
83  Belarus 48,126
84  Tanzania 46,695
85  Slovenia 44,122
86  Macau 44,066
87  Lithuania 42,776
88  Ghana 42,761
89  Tunisia 42,388
90  Democratic Republic of the Congo 39,820
91  Jordan 39,453
92  Libya 39,389
93  Serbia 37,755
94  Turkmenistan 36,573
95  Bolivia 35,699
96  Azerbaijan 35,686
97  Côte d'Ivoire 34,649
98  Bahrain 31,823
99  Yemen 31,326
100  Cameroon 30,870
101  Latvia 27,945
102  Paraguay 27,323
103  El Salvador 26,610
104  Uganda 25,613
105  Estonia 23,476
106  Trinidad and Tobago 22,809
107  Nepal 21,154
108  Honduras 20,930
109  Zambia 20,574
110  Cyprus 19,931
111  Papua New Guinea 19,915
112  Iceland 19,444
113  Cambodia 19,476
114  Afghanistan 18,395
115  Bosnia and Herzegovina 16,532
116  Senegal 14,870
117  Gabon 14,563
118  Georgia 14,463
119  Zimbabwe 14,193
120  Mali 14,103
121  Jamaica 13,779
122  Laos 13,761
123  Nicaragua 13,413
124  Albania 12,144
125  Mozambique 12,045
126  Burkina Faso 12,006
127  Mauritius 11,740
128  Equatorial Guinea 11,638
129  Mongolia 11,164
130  Botswana 10,948
131  Armenia 10,754
132  Macedonia 10,492
133  Malta 10,463
134  Brunei 10,458
135  Chad 10,441
136  Namibia 10,183
137  Madagascar 9,740
138  Bahamas 9,047
139  Benin 8,930
140 แม่แบบ:Country data Republic of Congo 8,834
141  Rwanda 8,341
142  Haiti 8,259
143  Niger 7,566
144  Guinea 6,754
145  Moldova 6,650
146  Tajikistan 6,612
147  Kosovo 6,560
148  Kyrgyzstan 5,794
149  Malawi 5,474
150  Eritrea 5,352
151  Mauritania 4,718
152  Fiji 4,556
153  Togo 4,520
154  Barbados 4,473
155  Sierra Leone 4,289
156  Montenegro 4,242
157  Suriname 4,137
158  Guyana 3,456
159  Swaziland 3,430
160  Maldives 3,270
161  Burundi 2,742
162  South Sudan 2,628
163  Timor-Leste 2,501
164  Liberia 2,168
165  Bhutan 2,085
166  Djibouti 1,894
167  Lesotho 1,806
168  Central African Republic 1,782
169  Belize 1,770
170 แม่แบบ:Country data Cabo Verde 1,684
171  San Marino 1,556
172 แม่แบบ:Country data St. Lucia 1,439
173  Seychelles 1,419
174  Antigua and Barbuda 1,303
175  Solomon Islands 1,218
176  Guinea-Bissau 1,168
177  Grenada 1,028
178 แม่แบบ:Country data St. Kitts and Nevis 955
179  The Gambia 886
180  Samoa 876
181  Vanuatu 773
182 แม่แบบ:Country data St. Vincent and the Grenadines 766
183  Comoros 622
184  Dominica 524
185  Tonga 430
186  São Tomé and Príncipe 351
187  Federated States of Micronesia 325
188  Palau 296
189  Marshall Islands 188
190  Kiribati 166
191  Tuvalu 32
อันดับ ประเทศ GDP
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 World 73,433,644
1  United States 17,946,996
 European Union[n 1][5] 16,229,464
2  China[n 6] 10,866,444
3  Japan 4,123,258
4  Germany 3,355,772
5  United Kingdom 2,848,755
6  France 2,421,682
7  India 2,073,543
8  Italy 1,814,763
9  Brazil 1,774,725
10  Canada 1,550,537
11  South Korea 1,377,873
12  Australia 1,339,539
13  Russia 1,326,015
14  Spain 1,199,057
15  Mexico 1,144,331
16  Indonesia 861,934
17  Netherlands 752,547
18  Turkey 718,221
19  Switzerland 664,738
20  Saudi Arabia 646,002
21  Argentina 548,055
22  Sweden 492,618
23  Nigeria 481,066
24  Poland 474,783
25  Belgium 454,039
26  Iran 425,326
27  Thailand 395,282
28  Norway 388,315
29  Austria 374,056
30  Venezuela 371,337
31  United Arab Emirates 370,293
32  Egypt 330,779
33  South Africa 312,798
34  Hong Kong 309,929
35  Malaysia 296,218
36  Israel 296,075
37  Denmark 295,164
38  Singapore 292,739
39  Colombia 292,080
40  Philippines 291,965
41  Pakistan 269,971
42  Chile 240,216
43  Ireland 238,020
44  Finland 229,810
45  Portugal 198,931
46  Greece 195,212
47  Bangladesh 195,079
48  Vietnam 193,599
49  Peru 192,084
50  Kazakhstan 184,361
51  Czech Republic 181,811
52  Romania 177,954
53  New Zealand 173,754
54  Iraq 168,607
55  Qatar 166,908
56  Algeria 166,839
57  Hungary 120,687
58  Kuwait 112,812
59  Puerto Rico 103,135
60  Angola 102,643
61  Ecuador 100,872
62  Morocco[n 7] 100,360
63  Ukraine 90,615
65  Slovakia 86,582
66  Sudan 84,067
66  Sri Lanka 82,316
67  Cuba (2013) 77,150
68  Oman 70,255
69  Dominican Republic 67,103
70  Uzbekistan 66,733
71  Myanmar 64,866
72  Guatemala 63,794
73  Kenya 63,398
74  Ethiopia 61,537
75  Luxembourg 57,794
76  Belarus 54,609
77  Uruguay 53,443
78  Azerbaijan 53,047
79  Panama 52,132
80  Costa Rica 51,107
81  Bulgaria 48,953
82  Croatia 48,732
83  Lebanon 47,103
84  Macau 46,178
85  Tanzania[n 8] 44,895
86  Tunisia 43,015
87  Slovenia 42,747
88  Lithuania 41,244
89  Ghana 37,864
90  Jordan 37,517
91  Turkmenistan 37,334
92  Serbia 36,513
93  Yemen 35,955
94  Democratic Republic of the Congo 35,238
95  Bolivia 33,197
96  Bahrain 32,221
97 แม่แบบ:Hs Côte d'Ivoire 31,753
98  Cameroon 29,198
99  Libya 29,153
100  Trinidad and Tobago 27,806
101  Paraguay 27,623
102  Latvia 27,035
103  Uganda 26,369
104  El Salvador 25,850
105  Estonia 22,691
106  Zambia 21,202
107  Nepal 20,881
108  Honduras 20,152
109  Cyprus[n 9] 19,320
110  Afghanistan 19,199
111  Bosnia and Herzegovina 18,521
112  Gabon 18,180
113  Brunei 17,105
114  Iceland 17,036
115  Papua New Guinea 16,929
116  Cambodia 16,778
117  Georgia[n 10] 16,530
118  Mozambique 15,938
119  Botswana 15,813
120  Senegal 15,658
121  Equatorial Guinea 15,530
122  Zimbabwe 14,197
123  Republic of the Congo 14,177
124  Chad 13,922
125  Jamaica 13,891
126  South Sudan 13,282
127  Albania 13,212
128  Namibia 12,995
129  Mauritius 12,630
130  Burkina Faso 12,542
131  Mali 12,037
132  Mongolia 12,016
133  Laos 11,997
134  Nicaragua 11,806
135  Armenia 11,644
136  Macedonia 11,324
137  Madagascar 10,593
138  Malta 9,643
139  Benin 9,575
140  Tajikistan 9,242
141  Haiti 8,713
142  The Bahamas 8,511
143  Niger 8,169
144  Moldova[n 11] 7,962
145  Rwanda 7,890
146  Kyrgyzstan 7,404
147  Kosovo 7,387
148  Guinea 6,624
149  Somalia 5,707
150  Bermuda 5,574
151  Liechtenstein 5,488
152  Suriname 5,210
153  Mauritania 5,061
154  Sierra Leone 4,838
155  Montenegro 4,588
156  Fiji 4,532
157  Togo 4,518
158  Swaziland 4,413
159  Barbados 4,355
160  Malawi 4,258
161  Andorra 3,249
162  Guyana 3,097
163  Burundi 3,094
164  Maldives 3,062
165  Faroe Islands 2,613
166  Greenland 2,441
167  Lesotho 2,181
168  Liberia 2,013
169  Bhutan 1,959
170  Cape Verde 1,871
171  Central African Republic 1,723
172  Belize 1,699
173  Djibouti 1,589
174  Seychelles 1,423
175  Timor-Leste 1,417
176  Saint Lucia 1,404
177  Antigua and Barbuda 1,221
178  Solomon Islands 1,158
179  Guinea-Bissau 1,209
180  The Gambia 851
181  Grenada 884
182  Saint Kitts and Nevis 852
183  Vanuatu 815
184  Samoa 800
185  Saint Vincent and the Grenadines 729
186  Comoros 624
187  Dominica 524
188  Tonga 434
189 แม่แบบ:Hs São Tomé and Príncipe 337
190  Federated States of Micronesia 318
191  Palau 251
192  Marshall Islands 187
193  Kiribati 167
194  Tuvalu 38
อันดับ ประเทศ GDP
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 World[6] 78,037,089
 European Union[n 1][7] 18,518,430
1  United States 17,348,072
2  China[n 6] 10,430,590
3  Japan 4,602,419
4  Germany 3,868,291
5  United Kingdom 2,988,893
6  France 2,829,192
7  Brazil 2,346,523
8  Italy 2,141,161
9  India 2,054,941
10  Russia 1,849,940
11  Canada 1,785,387
12  Australia 1,471,439
13  South Korea 1,410,383
14  Spain 1,381,342
15  Mexico 1,294,695
16  Indonesia 888,538
17  Netherlands 879,319
18  Turkey 798,414
19  Saudi Arabia 752,460
20  Switzerland 701,037
21  Sweden 571,090
22  Nigeria 568,499
23  Poland 544,959
24  Argentina 543,490
25  Belgium 531,547
26  Venezuela 509,968
27  Norway 500,519
28  Austria 436,888
29  Iran 425,326
30  Thailand 404,824
31  United Arab Emirates 399,451
32  Colombia 377,740
33  South Africa 349,819
34  Denmark 346,119
35  Malaysia 326,933
36  Singapore 307,872
37  Israel 305,673
38  Philippines 290,896
39  Egypt 282,242
40  Hong Kong 274,027
41  Finland 272,217
42  Chile 258,062
43  Pakistan 251,255
44  Ireland 250,814
45  Greece 235,574
46  Portugal 230,117
47  Iraq 225,422
48  Kazakhstan 216,036
49  Algeria 213,518
50  Qatar 211,817
51  Czech Republic 205,270
52  Peru 201,809
53  Romania 199,045
54  New Zealand 198,652
55  Vietnam 186,205
56  Bangladesh 173,062
57  Kuwait 163,637
58  Angola 146,676
59  Hungary 138,347
60  Ukraine 131,806
61  Morocco 110,009
62  Puerto Rico 103,676
63  Ecuador 100,917
64  Slovakia 100,249
65  Cuba 82,775
66  Sudan 81,894
67  Oman 81,797
68  Belarus 76,139
69  Azerbaijan 75,193
70  Sri Lanka 74,941
71  Myanmar 66,478
72  Luxembourg 64,874
73  Dominican Republic 63,969
74  Uzbekistan 63,030
75  Kenya 60,936
76  Guatemala 58,827
77  Uruguay 57,471
78  Croatia 57,137
79  Bulgaria 56,718
80  Macau 55,502
81  Ethiopia 53,638
82  Lebanon 49,631
83  Costa Rica 49,553
84  Slovenia 49,491
85  Panama 49,166
86  Lithuania 48,392
87  Tanzania 48,030
88  Turkmenistan 47,932
89  Tunisia 47,423
90  Serbia 43,866
91  Libya 41,319
92  Ghana 37,177
93  Yemen 37,131
94  Democratic Republic of the Congo 35,909
95  Jordan 35,827
96 แม่แบบ:Hs Côte d'Ivoire 34,254
97  Bahrain 33,850
98  Bolivia 32,996
99  Cameroon 32,051
100  Latvia 31,286
101  Paraguay 30,985
102  Trinidad and Tobago 28,069
103  Uganda 27,465
104  Zambia 26,963
105  Estonia 26,485
106  El Salvador 25,164
107  Cyprus 23,077
108  Afghanistan 21,122
109  Honduras 19,497
110  Nepal 19,489
111  Bosnia and Herzegovina 18,491
112  Gabon 17,412
113  North Korea 17,396
114  Brunei 17,104
115  Mozambique 17,081
116  Iceland 17,036
117  Cambodia 16,778
118  Equatorial Guinea 16,731
119  Papua New Guinea 16,576
120  Georgia 16,530
121  Botswana 15,813
122  Senegal 15,658
123  Zimbabwe 14,719
124  Congo, Republic of the 14,077
125  Jamaica 13,927
126  Namibia 13,429
127  Albania 13,413
128  Chad 12,791
129  Arab Palestinian areas 12,766
130  Burkina Faso 12,756
131  Mauritius 12,616
132  Mongolia 12,067
133  Mali 11,979
134  Nicaragua 11,806
135  Laos 11,749
136  Macedonia 11,319
137  South Sudan 11,007
138  Armenia 10,889
139  Madagascar 10,674
140  Malta 10,536
141  New Caledonia 10,234
142  Benin 9,575
143  Tajikistan 9,242
144  Haiti 8,599
145  The Bahamas 8,510
146  Niger 8,169
147  Moldova 7,944
148  Rwanda 7,903
149  Kyrgyzstan 7,404
150  Kosovo 7,387
151  Monaco 7,060
152  Guinea 6,579
153  Liechtenstein 5,855
154  Malawi 5,720
155  French Polynesia 5,623
156  Bermuda 5,601
157  Suriname 5,210
158  Mauritania 5,092
159  Timor-Leste 4,970
160  Sierra Leone 4,893
161  Montenegro 4,588
162  Togo 4,576
163  Fiji 4,532
164  Swaziland 4,482
165  Barbados 4,353
166  Eritrea 3,858
167  Cayman Islands 3,480
168  Andorra 3,278
169  Curaçao 3,159
170  Guyana 3,086
171  Maldives 3,032
172  Burundi 2,869
173  Aruba 2,664
174  Greenland 2,441
175  Liberia 2,122
176  Lesotho 2,081
177  Bhutan 1,965
178  Cape Verde 1,855
179  San Marino 1,845
180  Central African Republic 1,838
181  Belize 1,699
182  Djibouti 1,589
183  Seychelles 1,511
184  Saint Lucia 1,406
185  Somalia 1,375
186  Zanzibar 1,289
187  Antigua and Barbuda 1,248
188  Guinea-Bissau 1,209
189  Solomon Islands 1,103
190  Sint Maarten 1,059
191  British Virgin Islands 902
192  Grenada 884
193  Saint Kitts and Nevis 852
194  The Gambia 851
195  Samoa 824
196  Vanuatu 812
197  Turks and Caicos Islands 797
198  Saint Vincent and the Grenadines 729
199  Comoros 648
200  Dominica 533
201  Tonga 435
202 แม่แบบ:Hs São Tomé and Príncipe 337
203  Federated States of Micronesia 308
204  Cook Islands 311
205  Anguilla 311
206  Palau 234
207  Marshall Islands 209
208  Nauru 182
209  Kiribati 180
210  Montserrat 63
211  Tuvalu 38

ดูเพิ่ม[แก้]

หมายเหตุ[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 The European Union (EU) is an economic and political union of แม่แบบ:EUnum member states that are located primarily in Europe.
 2. Figures exclude Taiwan, and special administrative regions of Hong Kong and Macau.
 3. Data for Egypt's GDP is of 2015, the latest available from the IMF.
 4. Data for Pakistan's GDP is of 2015, the latest available from the IMF.
 5. Data for Syria's 2014 GDP is from the September 2011 WEO Database, the latest available from the IMF.
 6. 6.0 6.1 Figures exclude special administrative regions of Hong Kong and Macau.
 7. Includes Former Spanish Sahara.
 8. Covers mainland Tanzania only.
 9. Data are for the area controlled by the Government of the Republic of Cyprus.
 10. Excludes Abkhazia and South Ossetia.
 11. Excludes data for Transnistria.

อ้างอิง[แก้]

 1. "World Economic Outlook Database". International Monetary Fund. October 2016. 
 2. "GDP (current US$)". World Development Indicators. World Bank. สืบค้นเมื่อ 2 July 2016. 
 3. "GDP and its breakdown at current prices in US Dollars". United Nations Statistics Division. December 2015. 
 4. 4.0 4.1 "Report for Selected Country Groups and Subjects". World Economic Outlook. International Monetary Fund. October 2016. 
 5. "EU GDP (current US$)". World Development Indicators. World Bank. สืบค้นเมื่อ 1 July 2016. 
 6. "All countries and regions/subregions (totals) for all years - sorted by region/subregion". United Nations. United Nations. สืบค้นเมื่อ September 27, 2016. 
 7. "All countries for all years - sorted alphabetically". United Nations. United Nations. สืบค้นเมื่อ September 27, 2016.