รายชื่อประเทศเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ราคาตลาด)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้เป็นการจัดอันดับประเทศตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product หรือ GDP) ซึ่งเป็นมูลค่าตลาดของสินค้า หรือบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตภายในประเทศในแต่ละปี โดยค่า GDP ที่ได้นำเสนอนี้ได้ประเมินโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ อัตราแลกเปลี่ยนตามตลาด หรือที่รัฐบาลได้ประกาศไว้

อันดับของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (2014)[1] อันดับของ ธนาคารโลก (2014)[2] อันดับของ สหประชาชาติ (2014)[3] อันดับของ CIA World Factbook (2003–2014)[4]
อันดับ ประเทศ GDP (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 World[5] 77,269,168
9999999  European Union[n 1][5] 18,527,116
1  United States 17,348,075
2  China 10,356,508
3  Japan 4,602,367
4  Germany 3,874,437
5  United Kingdom 2,950,039
6  France 2,833,687
7  Brazil 2,346,583
8  Italy 2,147,744
9  India 2,051,228
10  Russia[n 2] 1,860,598
11  Canada 1,785,387
12  Australia 1,442,722
13  South Korea 1,410,383
14  Spain 1,406,538
15  Mexico 1,291,062
16  Indonesia 888,648
17  Netherlands 880,716
18  Turkey 798,332
19  Saudi Arabia 746,248
20  Switzerland 703,852
21  Nigeria 573,999
22  Sweden 570,591
23  Poland 547,894
24  Argentina 543,061
25  Belgium 534,230
26  Taiwan 529,597
27  Norway 499,817
28  Austria 437,582
29  Iran 416,490
30  Thailand 404,824
31  United Arab Emirates 399,451
32  Colombia 377,867
33  South Africa 350,082
34  Denmark 342,362
35  Malaysia 338,108
36  Singapore 307,872
37  Israel 305,673
 Hong Kong 290,896
38  Egypt 286,435
39  Philippines 284,618
40  Finland 272,649
41  Chile 258,017
42  Ireland 250,814
43  Pakistan 246,849
44  Greece 237,970
45  Portugal 229,948
46  Iraq 223,508
47  Kazakhstan 216,036
48  Algeria 213,518
49  Qatar 210,109
50  Venezuela 206,252
51  Czech Republic 205,270
52  Peru 202,642
53  Romania 199,093
54  New Zealand 197,502
55  Vietnam 185,897
56  Bangladesh 183,824
57  Kuwait 172,608
58  Hungary 136,989
59  Ukraine 130,660
60  Angola 129,326
61  Morocco 110,009
62  Ecuador 100,543
63 แม่แบบ:Country data Slovak Republic 99,869
64  Oman 77,779
65  Syria[n 3] 77,460
66  Belarus 76,139
67  Sri Lanka 74,924
68  Sudan 74,766
69  Azerbaijan 74,145
70  Luxembourg 65,683
71  Dominican Republic 64,058
72  Myanmar 63,135
73  Uzbekistan 62,613
74  Kenya 60,937
75  Guatemala 58,728
76  Uruguay 57,471
77  Croatia 57,073
78  Bulgaria 55,824
79  Ethiopia 54,809
80  Lebanon 50,028
81  Slovenia 49,570
82  Costa Rica 49,553
83  Tunisia 48,633
84  Lithuania 48,288
85  Tanzania 48,089
86  Turkmenistan 47,932
87  Serbia 43,866
88  Panama 43,777
89  Yemen 43,229
90  Libya 41,148
91  Ghana 38,616
92  Democratic Republic of the Congo 35,918
93  Jordan 35,878
94  Bahrain 33,862
95  Côte d'Ivoire 33,741
96  Bolivia 33,237
97  Latvia 31,972
98  Cameroon 31,777
99  Paraguay 30,220
100  Trinidad and Tobago 28,874
101  Uganda 27,616
102  Zambia 26,611
103  Estonia 26,506
104  El Salvador 25,164
105  Cyprus 23,263
106  Afghanistan 20,444
107  Nepal 19,761
108  Honduras 19,511
109  Gabon 18,209
110  Bosnia and Herzegovina 18,165
111  Brunei Darussalam 17,104
112  Iceland 17,036
113  Papua New Guinea 16,809
114  Mozambique 16,684
115  Cambodia 16,551
116  Georgia 16,536
117  Senegal 15,683
118  Equatorial Guinea 15,530
119  Botswana 15,217
120  South Sudan 14,304
121  Chad 13,945
122  Zimbabwe 13,833
123  Jamaica 13,709
124  Namibia 13,632
125 แม่แบบ:Country data Republic of Congo 13,552
126  Albania 13,276
127  Mauritius 12,588
128  Burkina Faso 12,503
129  Mali 12,094
130  Mongolia 12,037
131  Nicaragua 11,806
132  Laos 11,681
133  Armenia 11,644
134  Macedonia 11,342
135  Madagascar 10,674
136  Malta 10,514
137  Tajikistan 9,242
138  Haiti 8,711
139  Benin 8,685
140  Bahamas 8,511
141  Niger 8,024
142  Moldova 7,962
143  Rwanda 7,897
144 แม่แบบ:Country data Kyrgyz Republic 7,402
145  Kosovo 7,319
146  Guinea 6,707
147  Malawi 6,055
148  Suriname 5,210
149  Mauritania 5,081
150  Timor-Leste 4,970
151  Sierra Leone 4,815
152  Togo 4,594
153  Montenegro 4,551
154  Swaziland 4,416
155  Barbados 4,354
156  Fiji 4,289
157  Eritrea 3,858
158  Burundi 3,094
159  Guyana 3,059
160  Maldives 2,885
161  Lesotho 2,220
162  Liberia 2,013
163  Bhutan 1,983
164 แม่แบบ:Country data Cabo Verde 1,858
165  San Marino 1,786
166  Central African Republic 1,726
167  Belize 1,699
168  Djibouti 1,589
169  Seychelles 1,423
170 แม่แบบ:Country data St. Lucia 1,404
171  Antigua and Barbuda 1,248
172  Solomon Islands 1,155
173  Guinea-Bissau 1,111
174  Grenada 912
175 แม่แบบ:Country data St. Kitts and Nevis 852
176  Samoa 827
177  The Gambia 824
178  Vanuatu 822
179 แม่แบบ:Country data St. Vincent and the Grenadines 729
180  Comoros 697
181  Dominica 524
182  Tonga 438
183  São Tomé and Príncipe 338
184  Micronesia 308
185  Palau 249
186  Marshall Islands 193
187  Kiribati 181
188  Tuvalu 38
อันดับ ประเทศ GDP (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 World 77,868,768[n 4]
9999999  European Union[n 1] 18,460,646[6]
1  United States 17,419,000
2  China 10,360,105[n 5]
3  Japan 4,601,461
4  Germany 3,852,556
5  United Kingdom 2,941,886
6  France 2,829,192[n 6]
7  Brazil 2,346,118
8  Italy 2,144,338
9  India 2,066,902
10  Russia 1,860,598[n 2]
11  Canada 1,786,655
12  Australia 1,453,770
13  South Korea 1,410,383
14  Spain 1,404,307
15  Mexico 1,282,720
16  Indonesia 888,538
17  Netherlands 869,508
18  Turkey 799,535
19  Saudi Arabia 746,249
20  Switzerland 685,434
21  Sweden 570,591
22  Nigeria 568,508
23  Poland 548,003
24  Argentina 540,197
25  Belgium 533,383
26  Venezuela 509,964
27  Norway 500,103
28  Austria 436,344
29  Iran 415,339
30  Thailand 404,824
31  United Arab Emirates 401,647
32  Colombia 377,740
33  South Africa 349,817
34  Denmark 341,952
35  Malaysia 326,933
36  Singapore 307,872
37  Israel 304,226
9999999  Hong Kong 290,896
38  Egypt 286,538
39  Philippines 284,582
40  Finland 270,674
41  Chile 258,062
43  Pakistan 246,876
44  Ireland 245,921
45  Greece 242,230
46  Kazakhstan 231,876
47  Iraq 229,327
48  Portugal 227,324
49  Algeria 210,183
50  Czech Republic 208,796
51  Qatar 203,235
52  Peru 202,350
53  Romania 189,638
54  New Zealand 185,788
55  Ukraine 177,431
56  Kuwait 175,831
57  Vietnam 171,390
58  Bangladesh 149,990
59  Hungary 133,424
60  Angola 124,178
61  Morocco 114,836[n 7]
9999999  Puerto Rico 103,135
62  Slovakia 97,707
63  Ecuador 94,473
64  Oman 79,656
65  Libya 74,200
66  Azerbaijan 73,560
67  Belarus 71,710
68  Sri Lanka 67,182
69  Sudan 66,566
70  Dominican Republic 61,164
71  Luxembourg 60,131
72  Croatia 57,869
73  Uzbekistan 56,796
74  Uruguay 55,708
75  Kenya 55,243
76  Bulgaria 54,480
77  Guatemala 53,797
9999999  Macau 51,753
78  Costa Rica 49,621
79  Ghana 48,137
80  Slovenia 47,987
81  Ethiopia 47,525
82  Tunisia 46,994
83  Lithuania 45,932
84  Serbia 45,520
85  Lebanon 44,352
86  Tanzania 43,647[n 8]
87  Panama 42,648
88  Turkmenistan 41,851
89  Syria 40,405
90  Yemen 35,955
91  Jordan 33,679
92  Bahrain 32,890
93  Congo, Democratic Republic of the 32,691
94 แม่แบบ:Hs Côte d'Ivoire 31,062
95  Latvia 30,957
96  Bolivia 30,601
97  Cameroon 29,568
98  Paraguay 29,009
99  Zambia 26,821
100  Estonia 24,880
101  Uganda 24,703
102  Trinidad and Tobago 24,641
103  El Salvador 24,259
104  Cyprus 21,911[n 9]
105  Afghanistan 20,310
106  Gabon 19,344
107  Nepal 19,294
108  Honduras 18,550
109  Bosnia and Herzegovina 17,851
110  Georgia 16,140[n 10]
111  Brunei 16,111
112  Mozambique 15,630
113  Equatorial Guinea 15,581
114  Papua New Guinea 15,413
115  Iceland 15,330
116  Cambodia 15,239
117  Senegal 14,792
118  Botswana 14,785
119  Jamaica 14,362
120  Congo, Republic of the 14,086
121  Chad 13,514
122  Zimbabwe 13,490
123  Namibia 13,113
124  Albania 12,923
125  Burkina Faso 12,885
126  Mauritius 11,929
127  South Sudan 11,804
128  Mongolia 11,516
9999999  Guernsey +  Jersey 11,515[n 4]
9999999  West Bank and Gaza 11,262
129  Nicaragua 11,256
130  Laos 11,243
131  Mali 10,943
132  Madagascar 10,613
133  Armenia 10,432
134  Macedonia 10,195
135  Malta 9,642
136  Tajikistan 8,508
137  Haiti 8,459
138 แม่แบบ:Country data Bahamas, The 8,420
139  Benin 8,307
140  Moldova 7,971[n 11]
141  Rwanda 7,521
142  Niger 7,407
143  Kyrgyzstan 7,226
144  Kosovo 7,072
145  Guinea 6,144
146  Monaco 6,075
9999999  Bermuda 5,474
147  Suriname 5,299
148  Liechtenstein 4,826
149  Montenegro 4,416
150  Togo 4,339
151  Barbados 4,225
152  Mauritania 4,158
153  Sierra Leone 4,138
9999999  Isle of Man 4,076
154  Fiji 3,855
155  Swaziland 3,791
156  Andorra 3,712
157  Malawi 3,705
158  Eritrea 3,444
159  Guyana 2,990
160  Burundi 2,715
9999999  New Caledonia 2,682
9999999  Aruba 2,584
161  Lesotho 2,335
162  Maldives 2,300
9999999  Faroe Islands 2,198
163  Liberia 1,951
164  San Marino 1,900
165  Cape Verde 1,897
166  Bhutan 1,781
167  Belize 1,624
168  Central African Republic 1,538
169  Djibouti 1,456
170  Seychelles 1,443
171  Saint Lucia 1,336
9999999  Greenland 1,268
172  Antigua and Barbuda 1,201
173  Solomon Islands 1,096
174  Guinea-Bissau 961
175 แม่แบบ:Country data Gambia, The 903
176  Grenada 836
177  Vanuatu 828
178  Samoa 802
179  Saint Kitts and Nevis 766
180  Saint Vincent and the Grenadines 709
181  Comoros 599
182  Dominica 517
183  Tonga 466
184  Micronesia 316
185 แม่แบบ:Hs São Tomé and Príncipe 311
186  Palau 247
187  Marshall Islands 191
188  Kiribati 169
189  Tuvalu 38
อันดับ ประเทศ GDP (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 World 75,129,773[n 12]
1  United States 17,348,071
2  China 10,430,589
3  Japan 4,602,419
4  Germany 3,868,291
5  United Kingdom 2,988,893
6  France 2,829,192
7  Brazil 2,346,523
8  Italy 2,141,161
9  India 2,054,941
10  Russia 1,860,597
11  Canada 1,838,964
12  Australia 1,531,282
13  Spain 1,393,040
14  South Korea 1,304,554
15  Mexico 1,259,201
16  Indonesia 868,346
17  Netherlands 853,539
18  Turkey 822,149
19  Saudi Arabia 748,450
20  Switzerland 685,434
21  Argentina 611,726
22  Sweden 579,680
23  Poland 525,863
24  Belgium 524,806
25  Norway 522,349
26  Nigeria 514,965
27  Iran 492,783
28  Austria 428,322
29  Thailand 420,167
30  United Arab Emirates 402,340
31  Colombia 378,148
32  Venezuela 371,339
33  South Africa 366,060
34  Denmark 336,701
35  Malaysia 312,434
36  Singapore 295,744
37  Israel 291,567
38  Chile 277,043
9999999  Hong Kong 274,027
39  Philippines 272,067
40  Finland 267,329
41  Egypt 255,199
42  Greece 242,230
43  Ireland 232,077
44  Portugal 227,324
45  Pakistan 225,419
46  Kazakhstan 224,415
47  Czech Republic 208,796
48  Algeria 208,764
49  Qatar 202,450
50  Peru 200,269
51  Iraq 195,517
52  Romania 192,094
53  New Zealand 189,025
54  Ukraine 188,350
55  Kuwait 175,831
56  Vietnam 171,222
57  Bangladesh 153,505
58  Hungary 133,424
59  Angola 121,692
9999999  Puerto Rico 105,149
60  Morocco 103,836
61  Slovakia 97,713
62  Ecuador 94,473
63  Oman 79,656
64  Cuba 78,694
65  Libya 74,597
66  Azerbaijan 73,557
67  Belarus 71,710
68  Sri Lanka 67,203
69  Myanmar 63,031
70  Dominican Republic 60,612
71  Luxembourg 60,131
72  Croatia 57,869
73  Uzbekistan 57,210
74  Uruguay 55,708
75  Sudan 54,595
76  Bulgaria 54,481
77  Kenya 54,443
78  Guatemala 53,797
9999999  Macau 51,753
79  Costa Rica 49,621
80  Slovenia 47,990
81  Ghana 47,830
82  Lebanon 47,221
83  Tunisia 46,883
84  Lithuania 46,403
85  Ethiopia 46,017
86  Serbia 45,520
87  Tanzania 44,698
88  Turkmenistan 41,851
89  Panama 40,467
90  Syria 35,164
91  Yemen 34,714
92  Jordan 33,594
93  Bahrain 32,898
94  Congo, Democratic Republic of the 32,691
95  Latvia 30,886
96  Bolivia 30,601
97  Cameroon 29,568
98  Paraguay 29,208
99 แม่แบบ:Hs Côte d'Ivoire 28,593
100  Uganda 26,444
101  Estonia 24,880
102  Trinidad and Tobago 24,463
103  El Salvador 24,259
104  Cyprus 24,057
105  Zambia 22,384
106  Afghanistan 21,618
107  Honduras 18,569
108  Equatorial Guinea 18,532
109  Nepal 18,179
110  Bosnia and Herzegovina 17,852
111  Gabon 16,970
112  Georgia 16,127
113  Brunei 16,111
114  Mozambique 15,628
115  North Korea 15,454
116  Papua New Guinea 15,420
117  Iceland 15,330
118  Cambodia 15,250
119  Senegal 15,152
120  Botswana 14,778
121  Jamaica 14,270
122  Congo, Republic of the 14,022
123  Zimbabwe 13,490
124  Albania 12,904
125  Namibia 12,580
9999999  State of Palestine 12,579
126  Burkina Faso 12,547
127  Mauritius 11,938
128  South Sudan 11,804
129  Mongolia 11,516
130  Nicaragua 11,256
131  Mali 10,943
132  Macedonia 10,767
133  Laos 10,760
134  Madagascar 10,612
135  Chad 10,640
136  Armenia 10,431
137  Malta 9,971
9999999  New Caledonia 9,712
138  Tajikistan 8,506
139  Bahamas 8,420
140  Benin 8,307
141  Moldova 7,970
142  Haiti 7,691
143  Rwanda 7,601
144  Niger 7,407
145  Kyrgyzstan 7,226
146  Guinea 7,219
9999999  Kosovo 6,837
147  Monaco 6,559
9999999  French Polynesia 641
148  Liechtenstein 5,647
9999999  Bermuda 5,574
149  Mauritania 5,516
150  Suriname 5,299
151  Malawi 5,146
152  Timor-Leste 4,941
153  Sierra Leone 4,929
154  Montenegro 4,417
155  Barbados 4,228
156  Togo 4,158
157  Fiji 4,034
158  Swaziland 3,523
9999999  Cayman Islands 3,474
159  Eritrea 3,438
160  Andorra 3,249
9999999  Curaçao 3,148
161  Guyana 2,990
162  Maldives 2,836
9999999  Aruba 2,589
163  Burundi 2,549
9999999  Greenland 2,418
164  Lesotho 2,230
165  Liberia 1,946
166  Cape Verde 1,861
167  San Marino 1,802
168  Bhutan 1,781
169  Belize 1,624
170  Central African Republic 1,585
171  Djibouti 1,456
172  Seychelles 1,445
173  Somalia 1,399
174  Saint Lucia 1,336
175  Antigua and Barbuda 1,241
9999999  Zanzibar 1,161
176  Solomon Islands 1,073
177  Guinea-Bissau 1,036
9999999  Sint Maarten 1,021
9999999  British Virgin Islands 916
178 แม่แบบ:Country data Gambia, The 902
179  Grenada 831
180  Vanuatu 800
181  Saint Kitts and Nevis 743
182  Saint Vincent and the Grenadines 709
9999999  Turks and Caicos Islands 706
183  Samoa 691
184  Comoros 622
185  Dominica 498
186  Tonga 440
187 แม่แบบ:Hs São Tomé and Príncipe 342
188 แม่แบบ:Country data Micronesia, Federated States of 333
9999999  Cook Islands 330
9999999  Anguilla 284
189  Palau 240
190  Marshall Islands 189
191  Kiribati 175
192  Nauru 153
9999999  Montserrat 59
193  Tuvalu 38
อันดับ ประเทศ GDP (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปี
 World 78,280,000 2014
9999999  European Union[n 1] 18,240,000 2014
1  United States 17,420,000 2014
2  China 10,380,000 2014
3  Japan 4,616,000 2014
4  Germany 3,860,000 2014
5  United Kingdom 2,945,000 2014
6  France 2,847,000 2014
7  Brazil 2,353,000 2014
8  Italy 2,148,000 2014
9  India 2,050,000 2014
10  Russia 1,857,000 2014
11  Canada 1,789,000 2014
12  Australia 1,444,000 2014
13  South Korea 1,410,000 2014
14  Spain 1,407,000 2014
15  Mexico 1,283,000 2014
16  Indonesia 888,600 2014
17  Netherlands 866,400 2014
18  Turkey 806,100 2014
19  Saudi Arabia 752,500 2014
20  Switzerland 712,100 2014
21  Nigeria 573,700 2014
22  Sweden 570,100 2014
23  Poland 546,600 2014
24  Argentina 540,200 2014
25  Belgium 534,700 2014
26  Taiwan 529,600 2014
27  Norway 500,200 2014
28  Austria 437,100 2014
29  Iran 416,490 2014
30  Thailand 404,824 2014
31  United Arab Emirates 399,451 2014
32  Colombia 377,867 2014
33  Denmark 340,800 2014
34  South Africa 350,100 2014
35  Malaysia 326,900 2014
36  Singapore 308,100 2014
37  Israel 303,800 2014
9999999  Hong Kong 289,600 2014
38  Philippines 284,900 2014
39  Egypt 284,900 2014
40  Finland 276,300 2014
41  Chile 264,100 2014
42  Pakistan 250,100 2014
43  Greece 246,400 2014
44  Ireland 245,800 2014
45  Iraq 232,200 2014
46  Portugal 228,200 2014
47  Algeria 227,800 2014
48  Kazakhstan 225,600 2014
49  Qatar 212,000 2014
50  Venezuela 209,200 2014
51  Peru 208,200 2014
52  Romania 202,500 2014
53  New Zealand 201,000 2014
54  Czech Republic 200,000 2014
55  Vietnam 187,800 2014
56  Bangladesh 186,600 2014
57  Kuwait 179,300 2014
58  Ukraine 134,900 2014
59  Angola 131,400 2014
60  Hungary 129,700 2014
61  Morocco 112,600 2014
62  Ecuador 100,500 2014
63  Slovakia 100,100 2014
64  Oman 80,540 2014
65  Azerbaijan 77,910 2014
66  Belarus 77,170 2014
67  Cuba 77,150 2013
68  Sri Lanka 71,570 2014
69  Sudan 70,030 2014
70  Myanmar 65,290 2014
71  Syria 64,700 2011
72  Luxembourg 63,930 2014
73  Uzbekistan 63,080 2014
74  Kenya 62,720 2014
75  Dominican Republic 62,480 2014
9999999  Puerto Rico 61,460 2013
76  Croatia 58,330 2014
77  Guatemala 58,300 2014
78  Uruguay 55,600 2014
79  Bulgaria 55,080 2014
9999999  Macau 51,680 2013
80  Costa Rica 50,460 2014
81  Slovenia 49,930 2014
82  Ethiopia 49,860 2014
83  Libya 49,340 2014
84  Tunisia 49,120 2014
85  Lithuania 48,720 2014
86  Turkmenistan 47,540 2014
87  Lebanon 47,500 2014
88  Yemen 45,450 2014
89  Panama 44,690 2014
90  Serbia 42,650 2014
91  Tanzania 36,620 2014
92  Jordan 36,550 2014
93  Ghana 35,480 2014
94  Bolivia 34,080 2014
95  Bahrain 34,050 2014
96 แม่แบบ:Hs Côte d'Ivoire 33,960 2014
97  Latvia 32,820 2014
98  Congo, Democratic Republic of the 32,670 2014
99  Cameroon 32,160 2014
100  Paraguay 31,300 2014
101  Trinidad and Tobago 29,630 2014
102  North Korea 28,000 2009
103  Estonia 26,360 2014
104  Uganda 26,090 2014
105  Zambia 25,610 2014
106  El Salvador 25,140 2014
107  Afghanistan 21,710 2014
108  Cyprus 21,340 2014
109  Gabon 20,680 2014
110  Nepal 19,640 2014
111  Honduras 19,370 2014
112  Bosnia and Herzegovina 18,990 2014
113  Brunei 17,430 2014
114  Cambodia 16,900 2014
115  Mozambique 16,590 2014
116  Botswana 16,300 2014
117  Iceland 16,200 2014
118  Georgia 16,130 2014
119  Papua New Guinea 16,100 2014
120  Senegal 15,880 2014
121  Chad 15,840 2014
122  Equatorial Guinea 15,400 2014
123  Congo, Republic of the 14,110 2014
124  Jamaica 13,920 2014
125  Zimbabwe 13,740 2014
126  Albania 13,590 2014
127  Burkina Faso 13,380 2014
128  Mauritius 12,720 2014
129  Mali 12,040 2014
130  Namibia 11,980 2014
131  South Sudan 11,890 2014
132  Nicaragua 11,850 2014
133  Mongolia 11,730 2014
134  Laos 11,710 2014
135  Madagascar 11,190 2014
136  Armenia 11,110 2014
9999999  New Caledonia 11,110 2008
137  Macedonia 10,920 2014
138  Malta 10,260 2014
139  Benin 9,237 2014
140  Tajikistan 9,156 2014
141  Haiti 8,919 2014
142 แม่แบบ:Country data Bahamas, The 8,649 2014
143  Niger 8,290 2014
144  Rwanda 8,002 2014
145  Moldova 7,744 2014
146  Kyrgyzstan 7,647 2014
147  Kosovo 7,485 2014
148  Guinea 6,770 2014
9999999  West Bank and Gaza 6,641 2008
9999999  French Polynesia 6,578 2006
149  Monaco 6,063 2011
9999999  Jersey 5,771 2005
9999999  Bermuda 5,600 2011
9999999  Curaçao 5,600 2012
150  Sierra Leone 5,411 2014
151  Suriname 5,273 2014
152  Liechtenstein 5,113 2010
153  Togo 4,838 2014
154  Andorra 4,800 2012
155  Montenegro 4,660 2014
9999999  Guam 4,600 2010
156  Timor-Leste 4,510 2014
157  Malawi 4,408 2014
158  Mauritania 4,286 2014
159  Barbados 4,277 2014
160  Fiji 4,173 2014
9999999  Isle of Man 4,076 2007
161  Eritrea 3,870 2014
162  Swaziland 3,842 2014
163  Guyana 3,142 2014
164  Burundi 3,037 2014
9999999  Guernsey 2,742 2005
9999999  Aruba 2,516 2009
165  Lesotho 2,458 2014
166  Maldives 2,405 2014
167  Somalia 2,372 2010
9999999  Faroe Islands 2,320 2010
9999999  Cayman Islands 2,250 2008
9999999  Greenland 2,160 2011
168  Bhutan 2,086 2014
169  Liberia 2,073 2014
170  Cape Verde 1,975 2014
171  San Marino 1,858 2014
9999999  Gibraltar 1,850 2006
172  Central African Republic 1,731 2014
173  Belize 1,666 2014
174  Djibouti 1,582 2014
175  Seychelles 1,473 2013
176  Saint Lucia 1,345 2014
177  Antigua and Barbuda 1,236 2014
178  Solomon Islands 1,159 2014
9999999  British Virgin Islands 1,095 2008
179  Guinea-Bissau 1,040 2014
180 แม่แบบ:Country data Gambia, The 918 2014
181  Grenada 839 2014
182  Samoa 825 2014
183  Vanuatu 816 2014
184  Saint Kitts and Nevis 812 2014
9999999  Sint Maarten 795 2008
185  Saint Vincent and the Grenadines 745 2014
9999999  Northern Mariana Islands 733 2010
186  Comoros 722 2014
9999999  Saint Martin 562 2005
187  Dominica 514 2014
188  Tonga 494 2014
9999999  American Samoa 462.2 2005
189 แม่แบบ:Hs São Tomé and Príncipe 362 2014
190 แม่แบบ:Country data Micronesia, Federated States of 339 2014
191  Palau 259 2014
9999999  Saint Pierre and Miquelon 215 2006
9999999  Cook Islands 183.2 2005
192  Marshall Islands 183 2014
9999999  Anguilla 175.4 2009
9999999  Falkland Islands 164.5 2007
193  Kiribati 164 2014
194  Tuvalu 39 2013
9999999  Niue 10.01 2003
195  Nauru N/A N/A

หมายเหตุ[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 The European Union (EU) is an economic and political union of แม่แบบ:EUnum member states that are located primarily in Europe. As the EU is not a country, the United States is the first ranked country on the list.
 2. 2.0 2.1 Excludes data for the Republic of Crimea and Sevastopol.
 3. Data for Syria's 2014 GDP is from the September 2011 WEO Database, the latest available from the IMF.
 4. 4.0 4.1 These data, as well as the complete set of data for all countries, can be accessed through the World Bank API. More information about the API can be found here.
 5. Figures exclude Taiwan, and special administrative regions of Hong Kong and Macau.
 6. Data include the French overseas departments of French Guiana, Guadeloupe, Martinique, and Réunion.
 7. Includes Former Spanish Sahara.
 8. Covers mainland Tanzania only.
 9. Data are for the area controlled by the Government of the Republic of Cyprus.
 10. Excludes Abkhazia and South Ossetia.
 11. Excludes data for Transnistria.
 12. Calculated as the sum of all countries listed.

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]