ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
GDP ต่อหัวจัดสำหรับความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (PPP) ในปี 2007

ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (purchasing power parity หรือ PPP) เป็นค่าประมาณสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่จำเป็นสำหรับอำนาจซื้อของสกุลเงินที่แตกต่างกัน ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อในบางครั้งจะใช้เป็นดัชนีปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ในลักษณะเดียวกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)