รายชื่อบุคคลในยุคสามก๊ก (ล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์จีนในยุคสามก๊กที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร รายชื่อนี้แสดงชื่อตามสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน กรณีเป็นชื่อบุคคลที่ไม่ปรากฏในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) จะแสดงเฉพาะชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน

รายชื่อบุคคล[แก้]

ชื่อ ชื่อรอง ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บ้านเกิด
(ในวงเล็บคือสถานที่ในปัจจุบัน)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
ลกข้อง
ลู่ คั่ง
Lu Kang
陸抗
โย่วเจี๋ย
Youjie
幼節
226 274 อำเภออู๋ เมืองง่อกุ๋น
(เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู)
ขุนพล ง่อก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 58
ลกเจ๊ก
ลู่ จี้
Lu Ji
陸績
กงจี้
Gongji
公紀
187 219 อำเภออู๋ เมืองง่อกุ๋น
(เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
ซุนกวน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 57
ลกซุน
ลู่ ซฺวิ่น
Lu Xun
陸遜
โป๋เหยียน
Boyan
伯言
183 245 อำเภออู๋ เมืองง่อกุ๋น
(เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู)
ขุนพล,
ขุนนาง
ง่อก๊ก
ลิกอง
ลฺหวี่ ควั่ง
Lü Kuang
呂曠
เมืองตงเป๋ง
(อำเภอตงผิง มณฑลชานตง)
ขุนพล โจโฉ อ้วนเสี้ยว,
อ้วนซง
ลิขำ
หลี่ คัน
Li Kan
李堪
211 เมืองฮอตั๋ง
(ในมณฑลชานซี)
ขุนพล พันธมิตรกวนต๋ง จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1, 36
ลิคี
ลฺหวี่ ไข่
Lü Kai
呂凱
จี้ผิง
Jiping
季平
225 อำเภอปู้เหว่ย์ เมืองเองเฉียง
(เมืองเป่าชาน มณฑลยูนนาน)
ขุนนาง จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 43
ลิเงียม /
ลิเหยียม

หลี่ เหยียน
Li Yan
李嚴
เจิ้งฟาง
Zhengfang
正方
234 เมืองลำหยง
(เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
ขุนนาง
จ๊กก๊ก เล่าเปียว,
เล่าเจี้ยง
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 40
ลิฉุย
หลี่ เจฺว๋
Li Jue
李傕
จื้อหราน
Zhiran
稚然
198 เมื่องเป่ยตี้
(อำเภอฟู่ผิง มณฑลฉ่านซี)
ขุนพล,
ขุนศึก
ลิฉุย ตั๋งโต๊ะ โฮ่วฮันชู เล่มที่ 9, 71 และ 72/
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
ลิซก
หลี่ ซู่
Li Su
李肅
192 เมืองอู่เยฺหวียน
(ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเปาโถว
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน)
ขุนพล ลิโป้ ตั๋งโต๊ะ
ลิเซียง
ลฺหวี่ เสียง
Lü Xiang
呂翔
เมืองตงเป๋ง
(อำเภอตงผิง มณฑลชานตง)
ขุนพล โจโฉ อ้วนเสี้ยว,
อ้วนซง
ลิต๊ก
หลี ฝู
Li Fu
李伏
ขุนพล วุยก๊ก
ลิเตียน
หลี เตี่ยน
Li Dian
李典
ม่านเฉิง
Mancheng
曼成
อำเภอจฺวี้เย่ เมืองซันเอี๋ยง
(อำเภอจฺวี้เย่ มณฑลซานตง)
ขุนพล โจโฉ จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 18
ลิเตียน
ลฺฺหวี่ เจี้ยน
Lü Jian
呂建
ขุนพล โจโฉ
ลิบอง
ลฺหวี่ เหมิง
Lü Meng
呂蒙
จื่อหมิง
Ziming
子明
178 220 อำเภอฟู่โพ เมืองยีหลำ
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
อำเภอฟู่หนาน มณฑลอันฮุย)
ขุนพล ซุนกวน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 54
ลิปา
ลฺหวี่ ป้า
Lü Ba
呂霸
อำเภอฟู่โพ เมืองยีหลำ
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
อำเภอฟู่หนาน มณฑลอันฮุย)
ขุนพล ง่อก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 54.
ลิโป้
ลฺหวี่ ปู้
Lü Bu
呂布
เฟิ่งเซียน
Fengxian
奉先
198 อำเภอจิ่วเยฺหวียน เมืองอู่เยฺหวียน
(ในเมืองเปาโถว
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน)
ขุนพล,
ขุนศึก
ลิโป้ เต๊งหงวน,
ตั๋งโต๊ะ
ฮั่นโฮ่วชู เล่มที่ 75/
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 7
ลิยู
หลี่ หรู
Li Ru
李儒
เหวินโยว
Wenyou
文優
อำเภอเหอหยาง เมืองจั่วผิงอี้ ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
ตั๋งโต๊ะ ฮั่นโฮ่วชู เล่มที่ 10
ลิเสียง
ลฺหวี่ ฉาง
Lü Chang
呂常
161 221 ขุนพล โจโฉ
ลิห้อม /
ลีฮวย /
ลิหอง

ลฺหวี่ ฟ่าน
Lü Fan
呂範
จื่อเหิง
Ziheng
子衡
228 อำเภอซี่หยาง เมืองยีหลำ
(อำเภอไท่เหอ มณฑลอานฮุย)
ขุนพล ซุนกวน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 56
ลิอิ๋น /
หลีอิ๋น

หลี่ ฮุย
Li Hui
李恢
De'ang
德昂
231 อำเภอยฺหวียฺเหวียน เมืองเกียมเหลง
(อำเภอเฉิงเจียง มณฑลยูนนาน)
ขุนพล,
ขุนนาง
จ๊กก๊ก เล่าเจี้ยง จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 43
ลิอุยหอง
ลฺหวี่ เวย์หฺวัง
Lü Weihuang
呂威璜
200 ขุนพล อ้วนเสี้ยว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1
ลี่ ซง
Li Song
栗嵩
189 ขันที ราชวงศ์ฮั่น
ลีถอง /
ลิกอง

Li Tong
李通
เหวินต๋า
Wenda
文達
168 209 อำเภอผิงชุน เมืองกังแฮ
(เมืองซิ่นหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล โจโฉ จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 18.
ลีหู
หลี่ ฝู
Li Fu
李孚
จื่อเซี่ยน
Zixian
子憲
เมืองกิลกกุ๋น
(อำเภอผิงเซียง มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนนาง โจโฉ อ้วนเสี้ยว,
อ้วนซง,
อ้วนถำ
ลุยต๋อง
เหลฺย์ ถง
Lei Tong
雷銅
218 ขุนพล เล่าปี่ เล่าเจี้ยง
เลงควัน
เหลียง ควัน
Liang Kuan
梁寬
ขุนพล วุยก๊ก
เล่งโฉ
หลิง เชา
Ling Cao
凌操
203 อำเภออิข้อง เมืองง่อกุ๋น
(เขตยฺหวีหาง มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนพล ซุนกวน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 55
เล่งทอง
หลิง ถ่ง
Ling Tong
凌統
กงจี
Gongji
公績
189 217 / 237 อำเภออิข้อง เมืองง่อกุ๋น
(เขตยฺหวีหาง มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนพล ซุนกวน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 55
เล่งทอง
ลั่ว ถ่ง
Luo Tong
駱統
กงซฺวี่
Gongxu
公緒
193 228 อำเภออูชาง เมืองห้อยเข
(เมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนพล ซุนกวน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 57.
เลนเต้
หลิว หง
Liu Hong
劉宏
156 189 อำเภอหนานหยาง เมืองไช่หยาง
(เมืองเจ่าหยาง มณฑลหูเป่ย์)
จักรพรรดิ ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 8
เล่ากี๋
หลิว ฉี
Liu Qi
劉琦
209 อำเภอเกาผิง เมืองซันเอี๋ยง
(เมืองโจวเฉิง มณฑลซานตง)
ขุนนาง,
ขุนศึก
เล่ากี๋ เล่าเปียว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6 และ 32
เล่ากุ๋ย
หลิว กุย
Liu Gui
劉璝
ขุนพล เล่าเจี้ยง
เล่าจ๋อง
หลิว ฉง
Liu Cong
劉琮
อำเภอเกาผิง เมืองซันเอี๋ยง
(เมืองโจวเฉิง มณฑลซานตง)
ขุนนาง,
ขุนศึก
โจโฉ เล่าเปียว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
เล่าเจี้ยง
หลิว จาง
Liu Zhang
劉璋
จี้ยฺวี่
Jiyu
季玉
219 อำเภอจิ้งหลิง เมืองกังแฮ
(เมืองเทียนเหมิน มณฑลหูเป่ย์)
ผู้สูงศักดิ์,
ขุนศึก
เล่าปี่ เล่าเอี๋ยน,
เล่าเจี้ยง
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 31
เล่าชือ
หลิวชื่อ
Lady Liu
劉氏
ภรรยาของอ้วนเสี้ยว อ้วนเสี้ยว
เล่าชุน
หลิว สฺวิน
Liu Xun
劉循
อำเภอจิ้งหลิง เมืองกังแฮ
(เมืองเทียนเหมิน มณฑลหูเป่ย์)
เล่าเจี้ยง จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 32
เล่าซี
หลิวชื่อ
Lady Liu
劉氏
ภรรยาของโจโฉ โจโฉ
เล่าเตา
หลิว ตู้
Liu Du
劉度
ขุนนาง,
ขุนศึก
เล่าปี่ ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 32
เล่าโต๋
หลิว เถา
Liu Tao
劉陶
จื่อฉี
Ziqi
子奇
อำเภออิ่นอิง เมืองเองฉวน
(ทางใต้ของเมืองสฺวี่ชาง มณฑลเหอหนาน)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
ราชวงศ์ฮั่น
เล่าป๋า
หลิว ปา
Liu Ba
劉巴
จื่อชู
Zichu
子初
186 222 อำเภอเจิงหยาง เมืองเลงเหลง
(อำเภอเช่าตง มณฑลหูหนาน)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
จ๊กก๊ก โจโฉ,
เล่าเจี้ยง
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 39.
เล่าปิน
หลิว ปิน
Liu Bin
劉邠
ลิ่งยฺเหวียน
Lingyuan
令元
อำเภอเซียง เมืองไพก๊ก
(อำเภอซุยซี มณฑลอานฮุย)
ขุนนาง วุยก๊ก
เล่าปี่
หลิว เป้ย
Liu Bei
劉備
เสฺวียนเต๋อ
(เหี้ยนเต๊ก)
Xuande
玄德
161 223 อำเภอตุ้นก้วน เมืองจัว
(เมืองจัวโจว มณฑลเหอเป่ย)
จักรพรรดิ จ๊กก๊ก ราชวงศ์ฮั่น,
กองซุนจ้าน,
โตเกี๋ยม,
โจโฉ,
อ้วนเสี้ยว,
เล่าเปียว
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 32
เล่าเป๋า
หลิว เป้า
Liu Bao
劉豹
ที่ปรึกษา จ๊กก๊ก
เล่าเปียว
หลิว เปี่ยว
Liu Biao
劉表
จิ่งเซิง
Jingsheng
景升
142 208 อำเภอเกาผิง เมืองซันเอี๋ยง
(เมืองโจวเฉิง มณฑลซานตง)
ผู้สูงศักดิ์,
ขุนนาง,
ขุนศึก
เล่าเปียว ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮันชู เล่มที่ 74 /
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
เล่าผวน
หลิว ผาน
Liu Pan
劉磐
อำเภอเกาผิง เมืองซันเอี๋ยง
(เมืองโจวเฉิง มณฑลซานตง)
ขุนพล เล่าเปียว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 36, 49.
เล่าเพ็ก
หลิว พี่
Liu Pi
劉辟
201 ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง
เล่ามอ
หลิว เม่า
Liu Mao
劉瑁
อำเภอจิ้งหลิง เมืองกังแฮ
(เมืองเทียนเหมิน มณฑลหูเป่ย์)
ขุนนาง เล่าเจี้ยง เล่าเอี๋ยน
เล่าลี
หลิว หลี่
Liu Yong
劉永
เฟิ่งเซี่ยว
Fengxiao
奉孝
244 อำเภอตุ้นก้วน เมืองจัว
(เมืองจัวโจว มณฑลเหอเป่ย)
เจ้าชาย จ๊กก๊ก
เล่าหงี
หลิว ยฺหวี
Liu Yu
劉虞
โป๋อัน
Bo'an
伯安
193 อำเภอโจว เมืองตองไฮ
(เมืองโจวเฉิง มณฑลซานตง)
ผู้สูงศักดิ์,
ขุนนาง,
ขุนศึก
เล่าหงี โฮ่วฮันชู เล่มที่ 73/
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 8
เล่าหัว /
เล่าฮัว /
เล่าจูเจี๋ยง

หลิว เย่
Liu Ye
劉曄
จื่อหยาง
(จูเจี๋ยง)
Ziyang
子揚
234 อำเภอเฉิงเต๋อ เมืองห้วยหนำ
(ทางใต้ของอำเภอโซฺ่ว มณฑลอานฮุย)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
วุยก๊ก ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 14
เล่าสง
ซู ซฺวาง
Su Shuang
蘇雙
เมืองจงซาน
(เมืองติ้งโจว มณฑลเหอเป่ย์)
พ่อค้า
เล่าเสี้ยน
หลิว ช่าน
Liu Shan
劉禪
กงซื่อ
Gongsi
公嗣
207 271 อำเภอตุ้นก้วน เมืองจัว
(เมืองจัวโจว มณฑลเหอเป่ย)
จักรพรรดิ จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 33
เล่าเสี้ยน
หลิว เซียน
Liu Xian
劉先
สื่อจง
Shizong
始宗
เมืองเลงเหลง
(เขตหลิงหลิง มณฑลหูหนาน)
ขุนนาง,
ที่ปรึกษา
โจโฉ ราชวงศ์ฮั่น,
เล่าเปียว
เล่าอวน
หลิว หว่าน
Liu Wan
劉琬
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
เล่าอ้วนกี
หลิว เยฺหวียนฉี่
Liu Yuanqi
劉元起
อำเภอตุ้นก้วน เมืองจัว
(เมืองจัวโจว มณฑลเหอเป่ย)
เล่าอี้
หลิว อี้
Liu Yi
劉廙
กงชื่อ
Gongsi
恭嗣
180 221 อำเภออันจงก๋วน เมืองลำหยง
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเจิ้นผิง มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 21.
เล่าเอ๋ง
หลิว หย่ง
Liu Yong
劉永
กงโชฺ่ว
Gongshou
公壽
อำเภอตุ้นก้วน เมืองจัว
(เมืองจัวโจว มณฑลเหอเป่ย)
เจ้าชาย จ๊กก๊ก
เล่าเอี๋ยน /
เล่าเอียง /
เล่าเอียน

หลิว เยียน
Liu Yan
劉焉
จฺวินหลาง
Junlang
君郎
194 อำเภอจิ้งหลิง เมืองกังแฮ
(เมืองเทียนเหมิน มณฑลหูเป่ย์)
ผู้สูงศักดิ์,
ขุนนาง,
ขุนศึก
เล่าเอี๋ยน โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 75 /
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 31
เล่าฮก
หลิว ฟู่
Liu Fu
劉馥
ยฺเหวียนอิ่ง
Yuanying
元穎
208 อำเภอเซียง เมืองไพก๊ก
(ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอซุยซี มณฑลอานฮุย)
ขุนนาง โจโฉ ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 15
เล่าฮอง
หลิว เฟิง
Liu Feng
劉封
220 เมืองเตียงสา
(อำเภอเซียงอิน มณฑลหูหนาน)
ขุนพล เล่าปี่ จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 40.
เล่าฮี
หลิว ซี
Liu Xi
劉熙
อำเภอเซียง เมืองไพก๊ก
(ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอซุยซี มณฑลอานฮุย)
ขุนนาง วุยก๊ก
เลียงหิน /
เหลียงเหง

เหลียง ซิ่ง
Liang Xing
梁興
212 เมืองผิงอี้
(ในมณฑลชานซี)
ขุนพล พันธมิตรกวนต๋ง จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1, 36
เลียวต๋ง
ไล่ กง
Lai Gong
賴恭
เมืองเลงเหลง มณฑลเกงจิ๋ว
(เขตหลิงหลิง มณฑลหูหนาน)
ขุนนาง,
ขุนพล
จ๊กก๊ก เล่าเปียว
เลียวฮัว/
เลียวหัว
เลี่ยว หฺวา
Liao Hua
廖化
เยฺหวียนเจียน
Yuanjian
元儉
264 อำเภอจงหลู เมืองซงหยง
(เมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ย์)
ขุนพล จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 45
โลซก
หลู่ ซู่
Lu Su
魯肅
จื่อจิง
Zijing
子敬
172 217 อำเภอตงเฉิง เมืองหลินไหฺว
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
อำเภอติ้งเยฺหวียน มณฑลอันฮุย)
ขุนพล,
ขุนนาง
ซุนกวน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 54
โลติด /
โลจิ๋น

หลู จื๋อ
Lu Zhi
盧植
จื่อก้าน
Zigan
子幹
192 อำเภอตุ้นก้วน เมืองจัว
(เมืองจัวโจว มณฑลเหอเป่ย)
ขุนพล,
ขุนนาง,
บัณฑิต
ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮันชู เล่มที่ 8 และ 72 /
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 32

รายชื่อตัวละครสมมติ[แก้]

ชื่อ ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
ล่อซุน
หลู ซฺวิ่น
Lu Xun
盧遜
263 ขุนพล จ๊กก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 116
ลำแจ้ง
เหยียน เจิ้ง
Yan Zheng
嚴政
ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง สามก๊ก ตอนที่ 2
ลำแจ้ง
เหยียน เจิ้ง
Yan Zheng
嚴政
ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง สามก๊ก ตอนที่ 2
ลิซี
หลี่ ชื่อ
Lady Li
李氏
ภรรยาของบังเต๊ก สามก๊ก ตอนที่ 74
ลิซุ่นเอี๋ยง
หลี่ ชุนเซียง
Li Chunxiang
李春香
211 ภรรยาน้อยของอุยกุ๋ย สามก๊ก ตอนที่ 57
ลิเป๊ก /
ลิเบียด

หลี่ เปี๋ย
Li Bie
李別
195 ขุนพล ลิฉุย สามก๊ก ตอนที่ 10 และ 14
ลีกุ๋ย
หลี่ กุย
หลี่ กุย
李珪
208 ที่ปรึกษา เล่าเปียว สามก๊ก ตอนที่ 40
เล่าเก๊ง
หลิว ฮุย
Liu Hui
劉恢
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น สามก๊ก ตอนที่ 2
เล่าปิด
หลิว มี่
Liu Mi
劉泌
ขุนนาง เล่าปี่ โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 36
เล่ายอย
หลิว จฺวิ้น
Liu Jun
劉晙
214 ขุนพล เล่าเจี้ยง สามก๊ก ตอนที่ 65
เล่าเหียน
หลิว เสียน
Liu Xian
劉晙
ขุนพล เล่าปี่ เล่าเตา สามก๊ก ตอนที่ 52
เล่าอั๋น
หลิว อัน
Liu An
劉安
ชาวบ้าน สามก๊ก ตอนที่ 19

อ้างอิง[แก้]