รายชื่อบุคคลในยุคสามก๊ก (ฮ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์จีนในยุคสามก๊กที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร รายชื่อนี้แสดงชื่อตามสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน กรณีเป็นชื่อบุคคลที่ไม่ปรากฏในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) จะแสดงเฉพาะชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน

รายชื่อบุคคล[แก้]

ชื่อ ชื่อรอง ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บ้านเกิด
(ในวงเล็บคือสถานที่ในปัจจุบัน)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
ฮกเต๊ก
ฝู เต๋อ
Fu De
伏德
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
ฮกอ้วน
ฝู หวัน
Fu Wan
伏完
209 อำเภอตงอู่ เมืองลงเสีย
(เมืองจูเฉิง มณฑลซานตง)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น ฮั่นโฮ่วชู เล่มที่ 9 และ 10
ฮกเฮา
ฝู โช่ว
Fu Shou
伏壽
214 อำเภอตงอู่ เมืองลงเสีย
(เมืองจูเฉิง มณฑลซานตง)
พระมเหสี ราชวงศ์ฮั่น ฮั่นโฮ่วชู เล่มที่ 9 และ 10
ฮวนซี
ฝาน ชื่อ
Lady Fan
樊氏
สตรีสูงศักดิ์ เตียวหอม ราชวงศ์ฮั่น
ฮวนกาย /
หองไก่ /
เต๊งไก่

หฺวาน เจีย
Huan Jie
桓階
ปั๋วซฺวี่
Boxu
伯緒
อำเภอหลินเซียง เมืองเตียงสา
(เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน)
ขุนนาง วุยก๊ก ซุนเกี๋ยน,
เล่าเปียว,
จาง เซี่ยน
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 22.
ฮวนห้อม
หฺวาน ฟ่าน
Huan Fan
桓範
เยฺหวียนเจ๋อ
Yuanze
元則
249 เมืองไพก๊ก
(อำเภอซุยซี มณฑลอันฮุย)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
วุยก๊ก จดหมายเหคุสามก๊ก เล่มที่ 9
ฮองกี๋ /
ห้องกี

ผาง จี้
Pang Ji
逢紀
เยฺหวียนถู
Yuantu
元圖
202 เมืองลำหยง
(เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน)
ที่ปรึกษา อ้วนเสี้ยว
ฮองตง
หฺวาง จง
Huang Zhong
黃忠
ฮั่นเชิง
Hansheng
漢升
220 เมืองลำหยง
(เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล เล่าปี่ เล่าเปียว,
ฮันเหียน
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 36
ฮองสี
เฟิง ซฺวี
Feng Xu
封諝
ขันที ราชวงศ์ฮั่น
ฮองฮูสง /
ห้องหูโก๋

หฺวางฝู่ ซง
Huangfu Song
皇甫嵩
อี้เจิน
Yizhen
義真
195 อำเภอเฉาน่า เมืองอันติ้ง
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
เมืองเจิ้นเยฺหวียน มณฑลกานซู่)
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 71
ฮอมเกียง
ฟ่าน เฉียง
Fan Qiang
范彊
ขุนพล ซุนกวน จ๊กก๊ก
ฮักจุ้น /
งักจุ้น

ฮั่ว จฺวิ้น
Huo Jun
霍峻
จ้งเหมี่ยว
Zhongmiao
仲邈
177 216 อำเภอจือเจียง เมืองลำกุ๋น
(เมืองจือเจียง มณฑลหูเป่ย์)
ขุนพล เล่าปี่ เล่าเปียว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 41
ฮันต๋ง
หาน ตาง
Han Dang
韓當
อี้กง
Yigong
義公
227 อำเภอลิ้งจือ เมืองเลียวไส
(อำเภอเชียนอัน มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนพล ซุนกวน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 55
ฮั่นต๋ง
หาน จง
Han Zhong
韓忠
184 ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 8 และ 71.
ฮันเบ๋ง
หาน เหมิ่ง
Han Meng
韓猛/韓荀
ขุนพล อ้วนเสี้ยว
ฮันหอง
หาน เหิง
Han Heng
韓珩
จื่อเพ่ย์
Zipei
子佩
อำเภอไต้
(อำเภอหยางเกา มณฑลชานซี)
ขุนนาง อ้วนเสี้ยว
ฮันเหียน
หาน เสฺวียน
Han Xuan
韓玄
ขุนนาง,
ขุนศึก
เล่าปี่ ราชวงศ์ฮั่น,
ฮันเหียน
ฮันฮก
หาน ฟู่
Han Fu
韓馥
เหวินเจี๋ย
Wenjie
文節
191 เมืองเองฉวน
(เมืองยฺหวี่โจว มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง,
ขุนศึก
ฮันฮก ราชวงศ์ฮั่น
ฮัวโต๋
ฮฺว่า ถัว
Hua Tuo
華佗
เยฺหวียนฮฺว่า
Yuanhua
元化
208 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
นักแสวงหา,
แพทย์
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 29
ฮัวหยง
ฮฺว่า สฺยง
Hua Xiong
華雄
191 ขุนพล ตั๋งโต๊ะ จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 46
ฮัวหิม
ฮฺว่า ซิ่น
Hua Xin
華歆
Ziyu
子魚
157 232 อำเภอเกาถัง เมืองเพงงวนก๋วน
(ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองยฺหวี่เฉิง มณฑลชานตง)
ขุนนาง วุยก๊ก ราชวงศ์ฮั่น,
ซุนเซ็ก,
ซุนกวน
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 13
ฮั่ว อี้
Huo Yi
霍弋
เช่าเซียน
Shaoxian
紹先
อำเภอจือเจียง เมืองลำกุ๋น
(เมืองจือเจียง มณฑลหูเป่ย์)
ขุนพล วุยก๊ก จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 41
ฮูสวน
ฟู่ ซฺวิ่น
Fu Xun
傅巽
กงที่
Gongti
公悌
อำเภอหนี่หยาง เมื่องเป่ยตี้
(บริเวณเขตเย่าโจฺว มณฑลฉ่านซี)
ขุนนาง วุยก๊ก เล่าเปียว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
เฮาชวน
โหฺว เสฺวี่ยน
Hou Xuan
侯選
เมืองฮอตั๋ง
(ในมณฑลชานซี)
ขุนพล โจโฉ พันธมิตรกวนต๋ง,
เตียวฬ่อ
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1, 36
แฮหัวซง /
แฮเฮาเซียง

เซี่ยโหฺว ช่าง
Xiahou Shang
夏侯尚
ปั๋วเหริน
Boren
伯仁
225 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9
โฮงี
เหอ อี๋
He Yi
何儀
ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1 และ 17
โฮจิ้น
หู เจิ่น
Hu Zhen
胡軫
เหวินไฉ
Wencai
文才
ขุนพล ลิฉุย ตั๋งโต๊ะ โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 72;
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 46.
โฮจิ๋น
เหอ จิ้น
He Jin
何進
ซุ่ยเกา
Suigao
遂高
189 อำเภอหว่าน เมืองลำหยง
(เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
ผู้สำเร็จราชการ
ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 69
โฮเบี้ยว
เหอ เหมียว
He Miao
何苗
189 อำเภอหว่าน เมืองลำหยง
(เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
โฮปัน
เหอ มั่น
He Man
何曼
ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1
โฮเฮา
เหอ หฺวางโฮ่ว
Empress He
何皇后
189 อำเภอหว่าน เมืองลำหยง
(เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน)
พระมเหสี,
พระพันปีหลวง
ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 10

รายชื่อตัวละครสมมติ[แก้]

ชื่อ ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บ้านเกิด บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
ฮวนเสง
ฟั่น เฉิง
Fan Cheng
范成
ขุนนาง วุยก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 14
ฮันกี๋
หาน ฉี
Han Qi
韓琪
228 ขุนพล วุยก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 92
ฮันเขง
หาน ฉฺยง
Han Qiong
韓瓊
228 ขุนพล วุยก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 92
ฮันเต๊ก
หาน เต๋อ
Han De
韓德
228 ขุนพล วุยก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 92
ฮันเบ๋ง
เยี่ยน หมิง
Yan Ming
韓瑛
208 ขุนพล โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 41
ฮันเอ๋ง
หาน อิง
Han Ying
韓瑛
228 ขุนพล วุยก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 92
ฮันเอี๋ยว
หาน เหยา
Han Yao
韓瑤
228 ขุนพล วุยก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 92
ฮันฮก
หาน ฝู
Han Fu
韓福
200 ขุนพล โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 27
แฮหัวจุ้น
เซี่ยโหฺว ฉุน
Xiahou Cun
夏侯存
219 โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 73
แฮหัวเต๊ก
เซี่ยโหฺว เต๋อ
Xiahou De
夏侯德
218 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 70
แฮหัวอิ๋น
เซี่ยโหฺว เอิน
Xiahou En
夏侯德
208 ขุนพล โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 41

อ้างอิง[แก้]