เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอสโตเนีย: Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi hümn
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย
Гимн Эстонской Советской Социалистической Республики
เนื้อร้องโยฮันเน็ส เซ็มเปร์, พ.ศ. 2488
ทำนองกุสตัฟ เอร์เนซักส์, พ.ศ. 2488
รับไปใช้20 กรกฎาคม พ.ศ. 2488[1]
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 (แก้ไข)
เลิกใช้8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534[2]

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย (เอสโตเนีย: Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi hümn) เป็นเพลงชาติของเอสโตเนีย สมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต

ประวัติ[แก้]

ประพันธ์เนื้อร้องโดยโยฮันเน็ส เซ็มเปร์ (Johannes Semper) และเรียบเรียงทำนองโดยกุสตัฟ เอร์เนซักส์ (Gustav Ernesaks) มีเพียงเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนียและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิชเท่านั้นที่ไม่กล่าวถึงชาวรัสเซียในเนื้อเพลง ในปี ค.ศ. 1978 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องในบทที่ 3 เพื่อลบข้อความที่กล่าวถึงโจเซฟ สตาลินออกไป

บทร้อง[แก้]

ฉบับ พ.ศ. 2488 (สมัยสตาร์ลิน)[แก้]

ภาษาเอสโตเนีย ภาษารัสเซีย อักษรซีริลลิก คำแปล

Jää kestma, Kalevite kange rahvas,
ja seisa kaljuna, me kodumaa!
Ei vaibund kannatustes sinu vahvus,
end läbi sajanditest murdsid sa.
Ja tõusid töötajate vabaks maaks,
et päikene su päevadesse paista saaks.

Nüüd huuga, tehas, vili, nurmel vooga,
sirp, lõika, alasile, haamer, löö!
Nõukogu elu, tuksu võimsa hooga,
too õnne rahvale, me tubli töö!
Me Liidu rahvaste ja riike seas
sa, Eesti, sammu esimeste kindlas reas!

Kui kants-nii seisavad su kodurannad,
su ees vaid lainetavad laiad veed.
Sa körgel leninlikku lippu kannad
suur Stalin juhtimas su tõusuteed.
Käi kindlalt, saatmas sind su õnneteel
me võitlusvaim ja kohkumatu mehemeel!

Endure, heroic people of Kalevs
And stand as a rock, our homeland!
Your courage did not subside in the sufferings,
You broke yourself through the centuries,
And arose a socialist country in blossom,
For sun could shine in your days.
   
Ye roar, factories, and corn-fields, wave;
Reap, sickle, and beat out, hammer!
May life of the Soviets throb in mighty swing;
May happiness be brought to people by good labor!
Among our Soviet nations and states
Estonia, march in the firm fore!

Thy home beaches stand as a castle,
Wide waters only wave before you.
You're bearing Lenin's banner high,
Great Stalin leading your ascent.
March steadily with our fighting spirit
And bold manly mind guiding you!

บทร้อง พ.ศ. 2521 (ฉบับแก้ไข)[แก้]

ภาษาเอสโตเนีย ภาษารัสเซีย อักษรซีริลลิก คำแปล

Jää kestma, Kalevite kange rahvas,
ja seisa kaljuna, me kodumaa!
Ei vaibund kannatustes sinu vahvus,
end läbi sajanditest murdsid sa
ja tõusid õitsvaks sotsialismimaaks,
et päikene su päevadesse paista saaks.

Nüüd huuga, tehas, vili, nurmel vooga,
sirp, lõika, alasile, haamer, löö!
Nõukogu elu, tuksu võimsa hooga,
too õnne rahvale, me tubli töö!
Me Liidu rahvaste ja riike seas
sa, Eesti, sammu esimeste kindlas reas!

Sa kõrgel leninlikku lippu kannad
ja julgelt kommunismi rada käid.
Partei me sammudele suuna annab
ja võidult võitudele viib ta meid.
Ta kindlal juhtimisel kasva sa
ja tugevaks ning kauniks saa, me kodumaa!

Живи, сын Калева - народ наш славный,
И стой, отчизна наша, как скала.
Сквозь все страдания веков бесправных
Отвагу ты и доблесть пронесла.
И вот зажгла социализма свет,
Воспрянула в цвету для счастья и побед.

Могучим колосом цветите нивы!
Жни, серп, и, молот, бей, гуди, завод!
В стране советской каждый будь счастливым -
Упорный труд нам счастье принесёт.
В союзе братском пред тобой простор -
Эстония, шагай в строю своих сестёр!

Ты знамя Ленина несёшь святое,
Дорогой славною идёшь вперёд.
Родная партия всегда с тобою -
Путём побед она тебя ведёт.
Расти, отчизна, на пути большом,
Прекрасней и сильней будь с каждым новым днём!

Endure, heroic people of Kalevs
And stand as a rock, our homeland!
Your courage did not subside in the sufferings,
You broke yourself through the centuries,
And arose a socialist country in blossom,
For sun could shine in your days.
   
Ye roar, factories, and corn-fields, wave;
Reap, sickle, and beat out, hammer!
May life of the Soviets throb in mighty swing;
May happiness be brought to people by good labor!
Among our Soviet nations and states
Estonia, march in the firm fore!

You're bearing Lenin's banner high,
You're boldly marching your Communist way.
Our Party will lead our steps
And take us from victory to victory.
Grow in her firm leadership
And become mighty and fair, our Homeland!

สื่อ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Eesti NSV hümn". Postimees. สืบค้นเมื่อ 10 March 2017.
  2. "Seadus Eesti sümboolikast". Riigi Teataja. สืบค้นเมื่อ 10 March 2017.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]