เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Deržavný himn Ukrajinśkoji Radjanśkoji Socialistyčnoji Respubliky
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน
Державний гімн Української Радянської Соціалістичної Республіки
ชื่ออื่นรัสเซีย: Державний гімн Української Радянської Соціалістичної Республіки
เนื้อร้องเปาลอ ตือชือนา, พ.ศ. 2492
ทำนองอันตอน ดมือตรอวึช แลแบดือแนตส์, พ.ศ. 2487
รับไปใช้พ.ศ. 2492
เลิกใช้พ.ศ. 2534

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน (ยูเครน: Державний гімн Української Радянської Соціалістичної Республіки - Deržavný himn Ukrajinśkoji Radjanśkoji Socialistyčnoji Respubliky) เป็นเพลงชาติของประเทศยูเครนสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต (ในชื่อ "สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน").

ประวัติ[แก้]

เพลงชาติฉบับดังกล่าวเริ่มใช้เมื่อ ค.ศ. 1949 - ค.ศ. 1991. เรียบเรียงทำนองโดย อันตอน ดมือตรอวึช แลแบดือแนตส์ (ยูเครน: Антон Дмитрович Лебединець; Anton Dmytrovyč Lebedynets), และ ประพันธ์บทร้องโดย เปาลอ ตือชือนา (ยูเครน: Павло Тичина; Pavlo Tyčyna). ในปี ค.ศ. 1978 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องในบทที่ 2 เพื่อลบล้างอิทธิพลโจเซฟ สตาลิน ที่ปรากฏอยู่ในเพลง (เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโต้อภิวัฒน์สตาลิน) เนื้อร้องฉบับภาษายูเครนที่ปรากฏในบทความนี้เป็นฉบับที่มีการแก้ไขในปีนั้น ส่วนฉบับภาษารัสเซียเป็นเนื้อร้องฉบับก่อนปี พ.ศ. 2520.

บทร้อง[แก้]

บทร้อง พ.ศ. 2492 (สมัยสตาลิน)[แก้]

บทร้อง พ.ศ. 2521 (ฉบับแก้ไข)[แก้]

คำแปล[แก้]

บทร้อง พ.ศ. 2492 (ฉบับสตาร์ลิน) บทร้อง พ.ศ. 2520 (ฉบับแก้ไข)

จงอยู่ยืนนานเถิด ยูเครนอันงดงามและทรงพลัง
เธอจะพบแต่ความสุขในสหภาพโซเวียต
ความเสมอภาคท่ามกลางความเสมอภาค อิสรภาพท่ามกลางอิสรภาพ
ภายใต้แสงตะวันฉายแห่งอิสรภาพ เธอจะเบ่งบานดั่งบุษบา

ท่อนประสานเสียง:
จงเจริญเถิดสหภาพโซเวียต จงเจริญ!
จงเจริญเถิดมาตุภูมิแห่งประชาภราดร!
จงมีชีวียูเครน รัฐแห่งโซเวียต
สู่ประเทศชาติที่รวมกันอีกครั้งชั่วนิรันดร์!

ตลอดการทำยุทธ์เพื่อชะตาของประชาชน
ประชาชาวรัสเซียคือมิตรและภราดร
และเลนินส่องทางชี้ให้เราสู่อิสรภาพ
และสตาลินชี้นำเราสู่แสงสว่างอันสูงส่ง

ท่อนประสานเสียง:

เราจะกำจัดศัตรูที่รุกรานเราไปให้หมด
ด้วยดาบอันศักดิ์สิทธ์แห่งความกริ้วแห่งปวงประชา
ภายใต้ธงสหภาพโซเวียตที่เราจงรักภักดี
และในโลกแห่งคอมมิวนิสต์ เราจะเดินไปอย่างผ่าเผย

ท่อนประสานเสียง:

จงอยู่ยืนนานเถิด ยูเครนอันงดงามและทรงพลัง
เธอจะพบแต่ความสุขในสหภาพโซเวียต
ความเสมอภาคท่ามกลางความเสมอภาค อิสรภาพท่ามกลางอิสรภาพ
ภายใต้แสงตะวันฉายแห่งอิสรภาพ เธอจะเบ่งบานดั่งบุษบา

ท่อนประสานเสียง:
จงเจริญเถิดสหภาพโซเวียต จงเจริญ!
จงเจริญเถิดมาตุภูมิในความเป็นนิรันดร์!
จงมีชีวียูเครน รัฐแห่งโซเวียต
ในสังคมอันกลมเกลียวแห่งพี่น้องประชาชน!

ตลอดการทำยุทธ์เพื่อชะตาของประชาชน
ประชาชาวรัสเซียคือมิตรและภราดร
เลนินชี้นำเราในการรบแห่งชัยชนะ (การปฏิวัติตุลาคม)
ภายใต้ธงตุลาคมสู่แสงสว่างอันสูงส่ง

ท่อนประสานเสียง:

เราจะให้แผ่นดินมีเกียรติยศด้วยกรรมกร
เห็นพ้องในความจริงแห่งความคิดอมตะ
ในโลกแห่งคอมมิวนิสต์คืออนาคตอันยิ่งใหญ่
พรรคของเลนินนำเราอย่างชาญฉลาด

ท่อนประสานเสียง:

สื่อ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]