ข้ามไปเนื้อหา

พุทธสาสนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา
ภาพปก หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา เล่มแรก
(จากซ้ายไปขวา : พุทธสาสนาฉบับดั้งเดิม, พุทธสาสนาฉบับจัดพิมพ์ใหม่)
ประเภทหนังสือพิมพ์รายตรีมาส
รูปแบบหนังสือพิมพ์รายตรีมาส
(Three Month Newspaper)
หัวหน้าบรรณาธิการพุทธทาสภิกขุ, ธรรมทาส พานิช
บรรณาธิการบริหารคณะธรรมทาน
คอลัมนิสต์พุทธทาสภิกขุ
ราคา25.00 บาท
ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2476
นโยบายทางการเมืองไม่เกี่ยวข้อง
ภาษาภาษาไทย
สำนักงานใหญ่คณะธรรมทาน ต.เลม็ด อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
เลขมาตรฐานสากล (ISSN)0857-409X
เว็บไซต์พุทธทาสศึกษา

หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา (อังกฤษ: Phutthasātsanā; ISSN 0857-409X) เป็นหนังสือพิมพ์รายตรีมาส (รายสามเดือน) สำหรับเผยแผ่หลักธรรมะต่าง ๆ ของชาวพุทธ ซึ่งเริ่มโครงการโดยท่านพุทธทาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับชื่อหนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา นั้น ทางผู้จัดพิมพ์ได้ใช้ ‘ส’ เป็นตัวสะกดโดยอิงมาจากภาษาบาลี

ในช่วงแรกเริ่มมีท่านพุทธทาส กับท่านธรรมทาส พานิช เป็นนักเขียนหลัก และแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน ซึ่งได้แก่ การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย, หลักธรรมะสำหรับใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และรายงานข่าวสารด้านพุทธศาสนาทั่วโลก[1]

เนื้อหา[แก้]

ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา แบ่งคอลัมน์หลักออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่

  1. ภาคความรู้ทั่วไป – รวมความรู้ทั่วไปอันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์
  2. ภาคพระไตรปิฎกแปล – นำเสนอเนื้อหาสำคัญบางส่วนจากพระไตรปิฎกให้ผู้สนใจได้ศึกษาและอ้างอิง
  3. ภาคส่งเสริมปฏิบัติธรรม – เป็นเนื้อหาที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ
  4. ภาค 102 ปี พุทธทาสภิกขุ – รวมเรื่องราวต่างๆเพื่อรำลึกถึงท่านพุทธทาส
  5. ภาคธรรมาตา – รวมเนื้อหาอันเป็นประโยชน์สำหรับสตรีผู้ใฝ่ธรรม
  6. ภาคคณะธรรมทาน – รวมสาระที่น่าสนใจจากกองบรรณาธิการ

ผู้เขียนบทความ[แก้]

หนังสือพิมพ์พุทธสาสนานั้น มีงานเขียนของนักเขียนที่น่าสนใจหลายท่าน อาทิ :

ฐานข้อมูลห้องสมุด[แก้]

หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา เป็นส่วนหนึ่งในฐานข้อมูลของห้องสมุดที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ :

อ้างอิง[แก้]

  1. โสมชยา ธนังกุล. มรดกธรรมจากท่านพุทธทาส. แสตมป์ & สิ่งสะสม. ปีที่ 1 (+42) ฉบับที่ 3 หน้า 48. พฤษภาคม 2555. ISSN 2229-2780.
  • "พุทธทาสศึกษา", buddhadasa.org, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 ธันวาคม 2008
  • "Suan Mokkh: The Garden of Liberation", suanmokkh.org (ภาษาอังกฤษ)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]