สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชนไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543[ต้องการอ้างอิง] โดยการรวมกันของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้สามารถทำหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ และจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น[1]

ทำเนียบนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย[แก้]

เรียงลำดับตามปีที่ดำรงตำแหน่ง[2]

  1. นายกวี จงกิจถาวร พ.ศ. 2543, 2544
  2. นายวีระ ประทีปชัยกูร พ.ศ. 2545, 2546
  3. นางผุสดี คีตวรนาฎ พ.ศ. 2547, 2548
  4. นายภัทระ คำพิทักษ์ พ.ศ. 2549 (เป็นนายกสมาคมไม่ครบวาระ มี.ค. - ต.ค. 2549 ลาออกไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส อุปนายกฯ รักษาการแทน)
  5. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส พ.ศ. 2550,2551
  6. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ประวัติสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, เว็บไซต์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  2. ทำเนียบนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, เว็บไซต์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]