สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สื่อมวลชน (ขวา) สวมใส่ปลอกแขนสีเขียวของสมาคมฯ ในสถานการณ์การชุมนุมปี พ.ศ. 2553
ก่อนหน้า • สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2498 - 2543
 • สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2508 - 2543
ก่อตั้ง2 มีนาคม พ.ศ. 2543 (24 ปี)
ประเภทสมาคมสื่อสารมวลชน
สํานักงานใหญ่538/1 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
นายกสมาคม
นายมงคล บางประภา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชนไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] โดยการรวมกันของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้สามารถทำหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ และจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น[2]

ทำเนียบนายกสมาคม[แก้]

ทำเนียบนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรียงลำดับตามปีที่ดำรงตำแหน่ง[3][4]

ลำดับ ชื่อ วาระ หมายเหตุ
1 นายกวี จงกิจถาวร พ.ศ. 2543 - 2544
2 นายวีระ ประทีปชัยกูร พ.ศ. 2545 - 2546
3 นางผุสดี คีตวรนาฎ พ.ศ. 2547 - 2548
4 นายภัทระ คำพิทักษ์ พ.ศ. 2549 [a]
5 นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส พ.ศ. 2550 - 2551
6 นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ พ.ศ. 2552 - 2553
7 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี พ.ศ. 2554 - 2555
8 นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์ พ.ศ. 2556 - 2557
9 นายวันชัย วงศ์มีชัย พ.ศ. 2558 - 2559
10 นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ พ.ศ. 2560 - 2561
11 นายมงคล  บางประภา พ.ศ.  2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ[แก้]

  1. เป็นนายกสมาคมไม่ครบวาระ มี.ค. - ต.ค. 2549 ลาออกไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส อุปนายกฯ รักษาการแทน

 อ้างอิง[แก้]

  1. "เกี่ยวกับเรา". สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.
  2. ประวัติสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, เว็บไซต์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  3. ทำเนียบนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, เว็บไซต์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  4. admin (2013-05-13). "ทำเนียบนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย". สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]