สาธิตสามัคคี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สาธิตสามัคคี
สามัคคีครั้งที่ 32 ที่จังหวัดเชียงใหม่

สาธิตสามัคคี เป็นชื่อมหกรรมกีฬาของโรงเรียนสาธิตที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันกีฬาเป็นประจำทุกปีการศึกษา มาจนทุกวันนี้ โดยหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพของแต่ละโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ประวัติเริ่มต้นกีฬาสาธิตสามัคคี[แก้]

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีเริ่มจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 ระหว่างโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ใช้ชื่อว่า การแข่งขัน “ว่ายน้ำสาธิต-สามัคคี” โดยอาจารย์พลศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรฝ่ายประถม ซึ่งได้แก่ อาจารย์สุกรี รอดโพธิ์ทอง อาจารย์อุดร รัตนภักดิ์ อาจารย์ศรีประภา สาระคุณ (แม้นสงวน) อาจารย์ สุภารัตน์ วรทอง สรุปแนวความคิดร่วมกัน ให้มีการแข่งขันว่ายน้ำสาธิตขึ้น เพื่อเชื่อมความสามัคคี ก่อให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาบุคลิกภาพ มีการพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งลักษณะนิสัยที่ดีมีน้ำใจนักกีฬาตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการว่ายน้ำไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติในหลักการจากอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสาธิตทั้ง 4 แห่ง ซึ่งได้แก่ อาจารย์รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณหญิง สมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และอาจารย์ละออ การุณยะวนิช อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรฝ่ายประถม จัดให้มีการแข่งขันประจำทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพและถือว่าอาจารย์ใหญ่ทั้ง 4 แห่ง เป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันถาวร สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่าง ๆ จากโรงเรียนสาธิตทั้ง 4 แห่งร่วมเป็นคณะกรรมการ อาจารย์จากโรงเรียนเจ้าภาพเป็นประธานจัดการแข่งขัน ประชุมปรึกษาหารือทำงานร่วมกัน จึงเกิดเป็นระเบียบและข้อบังคับต่างของการจัดการแข่งขันและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

ในการดำเนินงานได้รับเกียรติจากนายสุวรรณ ดาราวงษ์ ซึ่งเป็นหัวหน้ากองประกาศิต สำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นที่ปรึกษา และได้ขออนุมัติใช้ตราสัญญาลักษณ์ของทบวงมหาวิทยาลัยเป็น ตราสัญญาลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำสาธิตสามัคคี

ตำนานเพลง "มาร์ช สาธิต-สามัคคี"

ก่อนการแข่งขันสาธิตสามัคคีประมาณ 1-2 เดือน ที่โรงเรียนสาธิตต่าง ๆ จะได้ยินเสียงเพลงจากลำโพงให้นักเรียนร้องกันทั่วว่า

......วันที่เราเฝ้าคอยมานานวัน วันนั้นคือวันนี้ วันที่เราเฝ้าคอยอย่างตั้งจิต สาธิตสามัคคี มวลหมู่มิตรทุกทิศทุกทางมุ่ง หมายผดุงไมตรี ด้วยกีฬาสาธิตสามัคคี หลอมฤดีมั่นคง สาธิตสามัคคี สาธิตสามัคคี สาธิตสามัคคี กีฬาร่วมใจ .. สาธิตสามัคคี สาธิตสามัคคี สาธิตสามัคคี ร่วมใจ เสริมปัญญา พลานามัย ให้อุดม ร่วมสร้างสมสายสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ สามัคคีมีค่ากว่าสิ่งไหน ช่วยชูเชิดชาติไทยยืนยง...


ซึ่งอาจารย์ระลึก สัทธาพงศ์ (ขณะนี้เป็น ผศ.)ได้แต่งเนื้อร้องและทำนอง โดยทำนองมีต้นเค้ามาจากเพลง “I’ve been working on the rail road” ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านอเมริกัน ส่วนคุณพิมพ์ปฏิภา พึ่งธรรมจิตต์ เรียบเรียงเสียงประสาน เพลงนี้กระหึ่มเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นการแข่งขันว่ายน้ำสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 2 เมื่อ 14 มกราคม 2521 ณ สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรเป็นเจ้าภาพ เชิญคุณนิทัศน์ ละอองศรี, คุณศรีสุดา เริงใจ และนักร้องวงจิตราทัศน์ มาขับร้องหมู่ และใช้วงดนตรีจิตราทัศน์ บรรเลง

ระบบการจัดการแข่งขัน ณ พ.ศ.นี้

กีฬาสาธิตสามัคคี มีการจัดคณะทำงานดังนี้ คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี, คณะกรรมการอำนวยการกีฬาสาธิตสามัคคี, และคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี โดยกำหนด "ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา “ สาธิตสามัคคี” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา “สาธิตสามัคคี” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา " จำนวน 1 ชุด และ " ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา “สาธิตสามัคคี” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน ....กีฬา “สาธิตสามัคคี” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา " จำนวน 16 ชุด เท่าจำนวนชนิดกีฬา

ชนิดกีฬาสาธิตสามัคคี ณ พ.ศ.นี้

จัดกีฬาทั้งหมด 16 ชนิด เรียงตามลำดับพยัญชนะ คือ กรีฑา กอล์ฟ ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้ และแฮนด์บอล

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ พ.ศ. นี้[แก้]

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 21 แห่ง หรือ 12 สถาบัน แบ่งเป็น

โรงเรียนทีมีระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง คือ สาธิตจุฬา, สาธิตมหาสารคาม, สาธิตราม, สาธิตประสานมิตร, สาธิตสงขลาฯอนุบาล, สาธิตศิลปากรประถม และสาธิตมศว องครักษ์

โรงเรียนที่มีระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 แห่ง คือ สาธิตจุฬา, สาธิตเชียงใหม่, สาธิตนเรศวร, สาธิตมหาสารคาม, สาธิตราม, สาธิตปทุมวัน, สาธิตประสานมิตร, สาธิตมศว องครักษ์, สาธิตศิลปากร สาธิตสงขลาฯ และสาธิตพะเยา

โรงเรียนที่มีทั้งระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 แห่ง คือ สาธิตเกษตร, สาธิตเกษตรกำแพงแสน, สาธิตขอนแก่น และสาธิตบูรพา

ดังนั้น จำนวนทีมระดับประถมศึกษา มี 11 ทีม และ ทีมระดับมัธยมศึกษา มี 14 ทีม

ชื่อโรงเรียน อักษรย่อ (ไทย) อักษรย่อ (อังกฤษ) คำย่อ
1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จฬป. CUD สาธิตจุฬาประถม
2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จฬม. CUD สาธิตจุฬามัธยม
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปทว. PDS สาธิตปทุมวัน
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม ปสป. PSP สาธิตประสานมิตร ประถม
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ปสม. PSM สาธิตประสานมิตร มัธยม
6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สมน. NUD สาธิตนเรศวร
7 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา พมบ. PBU สาธิตบูรพา
8โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ปสธ. SMS สาธิตมหาสารคาม ประถม
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มมส. MSU สาธิตมหาสารคาม
10 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สมก. KUS สาธิตเกษตร
11 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กพส. KUSK สาธิตกำแพงแสน
12โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมข. KKU สาธิตขอนแก่น
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมช. CMU สาธิตเชียงใหม่
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม มรป. RAM สาธิตรามประถม
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม สธมร. DSRU สาธิตราม
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มศก. DSU สาธิตศิลปากร
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) สมอ. PSU สาธิตสงขลาฯ
18 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อมอ. APS สาธิตสงขลาฯอนุบาล
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปศก. ESU สาธิตศิลปากรประถม
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สพย. DeSUP สาธิตพะเยา
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อคร. ERDI สาธิต มศว องครักษ์

สถิติการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี[แก้]

ครั้งที่ ปีการศึกษาที่จัดแข่งขัน เจ้าภาพ จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม ชื่อการแข่งขัน และเว็บไซต์การแข่งขัน รายละเอียด
โรงเรียน จังหวัด
1 2518 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กรุงเทพมหานคร 4 ว่ายน้ำสาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 1
- แข่งขันเฉพาะกีฬาว่ายน้ำ เท่านั้น
- โรงเรียนที่ร่วมการแข่งขันได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬา,เกษตร,ประสานมิตรและปทุมวัน ที่ร่วมก่อตั้งกีฬาว่ายน้ำสาธิต-สามัคคี ใช้สระว่ายน้ำที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2 2520 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 4 ว่ายน้ำสาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 2
เริ่มมีเพลง"มาร์ชสาธิต-สามัคคี” เป็นครั้งแรก มีโรงเรียนที่ร่วมการแข่งขันได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬา,เกษตร,ประสานมิตรและปทุมวัน ใช้สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
3 2521 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 ว่ายน้ำสาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 3
- มี 4 โรงเรียนเช่นเดิม ใช้สระว่ายน้ำโอลิมปิค ในสนามกีฬาแห่งชาติ
4 2522 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 4 ว่ายน้ำสาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 4
-

มี 4 โรงเรียนเช่นเดิม ใช้สระว่ายน้ำที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

5 2523 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 4 ว่ายน้ำสาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 5
- มีสาธิต 4 โรงเรียนเช่นเดิม และใช้สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
6 2524 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 ว่ายน้ำสาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 6
ใช้คำขวัญครั้งแรกว่า - ว่ายน้ำ"สาธิต-สามัคคี"เฉลิมฉลอง 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
- คณะกรรมการอำนวยการถาวรเห็นสมควรเชิญให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมการแข่งขัน
- เริ่มมีการประกวดกองเชียร์เป็นครั้งแรก และใช้สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
7 2525 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 6 ว่ายน้ำสาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 7
- มีโรงเรียนสาธิตจุฬา,เกษตร,ประสานมิตร,ปทุมวัน,เชียงใหม่ และรามคำแหง รวม 6 แห่ง มีการประกวดกองเชียร์ ใช้สระว่ายน้ำจุฬาฯ
8 2526 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 8 ว่ายน้ำ-สาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 8
- คณะกรรมการอำนวยการถาวร เห็นควรเชิญโรงเรียนสาธิตอีก 2 แห่งเข้าร่วมแข่งขันด้วยคือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และใช้สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
9 2527 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 8 ว่ายน้ำ-สาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 9
-มีโรงเรียนสาธิต 8 แห่ง จัดประกวดกองเชียร์ และใช้สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
10 2528 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 9 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 10
-มีคำขวัญการแข่งขันอีกครั้งว่า กีฬา"สาธิต-สามัคคี"เฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล 2528 - เพิ่มกีฬาอีก 8 ชนิดได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน รวมว่ายน้ำ เป็นกีฬา 9 ชนิด
-ได้แต่งตั้งให้อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคณะกรรมการอำนวยการถาวรเพิ่มเป็น 6 โรงเรียน มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มอีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้รวมเป็น 9 โรงเรียน
11 2529 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 9 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 11
- โรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 9 โรงเรียน
- มีการแข่งขันกีฬา 8 ชนิด ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และเทนนิส
12 2530 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 9 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 12
- เพิ่มกีฬาแฮนด์บอล แต่ไม่พร้อมจัดเซปักตะกร้อและเทนนิส รวมชนิดกีฬาที่แข่งขันเป็น 8 ชนิด
- เป็นปีที่พิธีเปิดและปิด ห่างกันมาก คือพิธีเปิด 8 ส.ค.ด้วยว่ายน้ำ และพิธีปิด 26 ก.ย.ด้วยกีฬากรีฑา
13 2531 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี 9 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 13
- จัดเซปักตะกร้อ,เทนนิส และเพิ่มกีฬาเปตอง, หมากกระดาน รวมชนิดกีฬาที่แข่งขันเป็น 12 ชนิด
-
14 2532 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 9 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 14
- จัดกีฬา 11 ชนิดคือกรีฑา,เซปักตะกร้อ,เทนนิส,เทเบิลเทนนิส,บาสเกตบอล,แบดมินตัน,เปตอง,ฟุตบอล,วอลเลย์,ว่ายน้ำ และหมากกระดาน งดจัดกีฬาแฮนด์บอล มีประกวดกองเชียร์
15 2533 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 10 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 15
- งดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลในครั้งนี้ ทำให้เหลือกีฬาที่แข่งขันเพียง 11 ชนิด โดยเพิ่มโรงเรียนสาธิตสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
16 2534 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 10 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 16
- งดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลในครั้งนี้อีกเช่นกัน ทำให้เหลือกีฬาที่แข่งขันเพียง 11 ชนิด ใช้สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น)
17 2535 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 17
- นำแฮนด์บอลมาจัดอีกครั้ง รวมจัดกีฬา 12 ชนิด พิธีปิดใช้สนามศุภชลาศัย
18 2536 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 10 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 18
- จัดแข่งขันกีฬาทั้งหมด 13 ชนิด และเพิ่มกีฬากอล์ฟ
19 2537 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 19
- จัดแข่งขันกีฬา 13 ชนิด
20 2538 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 11 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 20
- จัดแข่งขันกีฬา 13 ชนิด สาธิตประสานมิตรแยกเป็นประถมและมัธยม
21 2539 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 12 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 21
- ร่วมเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก
- พิธีเปิดใช้สระว่ายน้ำ พิธีปิดใช้สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มอีก 1 โรงเรียน
22 2540 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 13 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 22
- สาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 13 โรงเรียน โดย สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แยกเป็นฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม
- มีการแข่งขันกีฬา 13 ชนิดเท่าเดิม และสาธิตเกษตรรับเป็นผู้จัดกีฬาว่ายน้ำที่สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
23 2541 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 14 สาธิต-สามัคคี
ครั้งที่ 23
- ร่วมเฉลิมฉลองปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มอีก 1 โรงเรียน จัดกีฬา 13 ชนิด
24 2542 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 15 เฌิงดอย เกม - ร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มอีก 1 โรงเรียน จัดกีฬา 13 ชนิด
25 2543 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 15 ประสานมิตรเกมส์ - จัดกีฬา 13 ชนิด ใช้คำขวัญว่า "ประสานใจ ประสานสาธิต ประสานมิตรเกมส์"
- มีการบันทึกเสียงเพลง "มาร์ชสาธิต-สามัคคี" ขึ้นใหม่ (ร้องใหม่)มาสคอทเป็นผึ้ง สถานที่จัดคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
26 2544 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 15 รูสมิแลเกมส์ - จัดกีฬา 8 ชนิด ตามสภาพสถานที่ที่พร้อม งดจัดกอล์ฟ เทนนิส แบดมินตัน หมากกระดานและแฮนด์บอล ใช้คำขวัญว่า "ผูกพันดวงแด รูสมิแลเกมส์"
27 2545 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15 ปทุมวันเกมส์ - มาสคอท คือ ม้าไมตรี ใช้คำขวัญว่า "ร้อยใจสาธิต ผูกมิตรสัมพันธ์ ปทุมวันเกมส์" เริ่มมีตราสัญลักษณ์เป็นครั้งแรก จัดกีฬา 13 ชนิด สถานที่จัดคือศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
28 2546 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 15 กาลพฤกษ์เกมส์ - มาสคอท คือ ไดโนเสาร์ ชื่อ แคนคูน ใช้คำขวัญว่า "สิบห้าสาธิต ผูกมิตรชิงชัย สามัคคียิ่งใหญ่ ในกาลพฤกษ์เกมส์"และมีตราสัญลักษณ์
แข่งขันกีฬาทั้งหมด 14 ชนิด คือเพิ่มกีฬาซอฟท์บอล
29 2547 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 15 จามจุรีเกมส์ - มาสคอท คือ ลิง ชื่อ คุณพร้อม ใช้คำขวัญว่า "สาธิตร่วมใจ เชื่อมสายใยไมตรี จามจุรีเกมส์"และมีตราสัญลักษณ์
เพิ่มกีฬาฮอกกี้ รวมจัดกีฬา 15 ชนิด และจัดให้มีการสาธิตการแข่งขันลีลาศ ไว้ในการแข่งขันครั้งนี้
- มีการจัดทำเพลง "มาร์ชสาธิต-สามัคคี" ขึ้นใหม่ (เรียบเรียงทำนองและจังหวะใหม่ แต่ใช้เมโลดี้เดิม)
30 2548 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 15 กำแพงแสนเกมส์ [1] Archived 2008-11-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - มาสคอท คือ โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ชื่อ คุณยิ้มแย้ม ใช้คำขวัญว่า "สามสิบปี สามัคคีสาธิต ผูกมิตรยิ่งใหญ่ ในกำแพงแสนเกมส์" และมีตราสัญลักษณ์ลายปูนปั้นที่ขุดพบจากเมืองเก่ากำแพงแสน
เพิ่มกีฬาลีลาศ รวมจัดกีฬา 16 ชนิด
โรงเรียนส่งกองเชียร์มี จุฬา,ปทุมวัน,เกษตร และเกษตรกำแพงแสนเจ้าภาพ (มีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันกีฬาที่ต้องใช้สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มาเป็นสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (สนามแห่งที่ 1) เนื่องจากสนามกีฬาของโรงเรียนได้มีการก่อสร้างอัฒจรรย์ผู้ชมยังไม่แล้วเสร็จ)
31 2549 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 15 พี้จั่นเกมส์ [2] Archived 2008-06-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - มาสคอท คือ สุนัข ชื่อ คุณสานใจ ใช้คำขวัญว่า "กีฬาสื่อไมตรี สาธิตสามัคคีสื่อน้ำใจ"และมีตราสัญลักษณ์
จัดกีฬาครบ 16 ชนิด
โรงเรียนส่งกองเชียร์มี จุฬา,ปทุมวัน,ประสานมิตร,ราม และเกษตรเจ้าภาพ
32 2550 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 16 จ๊างน้อยเกมส์ [3] Archived 2008-12-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - มาสคอท คือ ช้างน้อย ชื่อ ม่วนจิต-ม่วนใจ๋ ใช้คำขวัญว่า "กีฬาสร้างคนดี สาธิตสามัคคีสร้างสัมพันธ์" และมีตราสัญลักษณ์
เพิ่มโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
จัดกีฬาครบ 16 ชนิด
33 2551 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 18 ฝ้ายคำเกมส์ [4] Archived 2008-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - มาสคอท คือ ปลาตะเพียนทอง ชื่อ คุณพอเพียง-คุณเพียงพอ ใช้คำขวัญว่า "สาธิตสามัคคี เกรียงไกร ร้อยเรียงรวมใจ มั่นคงไว้เป็นหนึ่งเดียว " และมีตราสัญลักษณ์
- จัดกีฬาครบ 16 ชนิด มีโรงเรียนเพิ่ม 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
34 2552 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 18 ราชพฤกษ์เกมส์[5] Archived 2009-06-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - มาสคอท คือ ปลาโลมา ชื่อ คุณน้ำใส-คุณใจดี ใช้คำขวัญว่า "เกลียวคลื่น เกลียวไมตรี สาธิตสามัคคี เชื่อมสัมพันธ์"
- จัดกีฬา 15 ชนิด ของดจัดกีฬาฮอกกี้ เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อม โรงเรียนที่ส่งกองเชียร์มี จุฬา,ปทุมวัน,ประสานมิตร และบูรพา
35 2553 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 18 ประสานมิตรเกมส์ - มาสคอท เป็นกึ่งหุ่นยนต์กึ่งหนุมาน 2 ตัวชื่อน้ำจิตและน้ำใจ จัดที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก จัดกีฬาครบ 16 ชนิด พิธีเปิดอาคารกีฬา 2 และพิธีปิดอาคารกีฬา 1 โรงเรียนที่ส่งกองเชียร์มี เกษตร,จุฬา,ปทุมวัน,รามคำแหง และประสานมิตร
36 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 16 ปูแป้งเกมส์[6] Archived 2011-10-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - มาสคอท ปูแป้ง ที่มาของสัตว์นำโชค ปูทูลกระหม่อม สัตว์หนึ่งเดียวในโลก ที่จังหวัดมหาสารคาม ปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกอยู่ในกลุ่มปูป่ามีสีสันสวยงาม กระดองสีม่วงเปลือกมังคุค ขอบเบ้าตา ขอบกระดอง ขาเดินทั้ง 4 คู่ และก้ามหนีบทั้ง 2 ข้าง มีสีเหลืองส้ม ปลายขาข้อสุดท้ายและปลายก้ามหนีบมีสีขาวงาช้าง จัดกีฬาครบ 16 ชนิด มีเหตุการณ์อุทกภัยในหลายส่วนภูมิภาค ทำให้สาธิตเกษตรและสาธิตจุฬา มัธยม ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน และกองเชียร์จะมีเจ้าภาพเป็นหลักเท่านั้น
37 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 19 ปทุมวันเกมส์ - มาสคอท ม้าน้ำใจไมตรี เป็น ม้า 2 ตัว ชื่อ “น้ำใจ” และ “ไมตรี” เป็นม้ามีท่วงทีที่องอาจ สง่างาม ปราดเปรียว ว่องไว น่าศรัทธา และมีอำนาจ น่าเกรงขาม โดยมี คำขวัญกีฬา "สาธิตสามัคคี" ครั้งที่ 37 ดังนี้ “ สาธิตสามัคคี ไมตรีสัมพันธ์ กีฬาสมานฉันท์ ปทุมวันเกมส์ ” ซึ่งปีนี้ได้จัดกีฬาครบ 16 ชนิด ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี โรงเรียนที่ส่งกองเชียร์มี เกษตร,จุฬา,ประสานมิตร,รามคำแหง และปทุมวัน
38 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 21 ดอกแก้วเกมส์ - สัญลักษณ์นำโชค คือหุ่นกระบอก "ดอกแก้ว ดอกขวัญ" แสดงถึงความพร้อมเพรียง อ่อนน้อม สามัคคี ในการเชิดหุ่น ตามด้วยคำขวัญ "กีฬาสร้างคน วัฒนธรรมสร้างชาติ"มีสัญลักษณ์การแข่งขันเป็น "ดอกแก้ว"ซึ่งส่งกลิ่นหอมได้ไกล แม้จะไม่มีการส่งกองเชียร์ แต่สามารถจัดกีฬาครบ 16 ชนิด จากความร่วมมือของสมาคมกีฬาจังหวัด เทศบาลนครนครปฐม ใช้สนามแข่งขันหลายแห่งในจังหวัดนครปฐม เช่น ในมหาวิทยาลัยศิลปากร สนามเทศบาล โรงเรียนกีฬา โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม และปีนี้มีโรงเรียนเพิ่ม 2 แห่งคือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา
39 2557 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 21 จามจุรีเกมส์ - สัญลักษณ์นำโชค ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกจามจุรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวจุฬา โดยมีคำขวัญที่ว่า "กีฬาสร้างมิตร สาธิตร่วมใจ สามัคคีรู้อภัย สุขใจจามจุรีเกมส์" โดยสนามแข่งขันของกีฬาส่วนมากอยู่ที่บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่สนามแข่งขันกีฬากอล์ฟ อยู่ที่สนามกอล์ฟกรุงกวี คลอง 4 นครนายก โรงเรียนที่ส่งกองเชียร์ในปีนี้ มี 6 แห่ง (ระดับมัธยม) ได้แก่ สาธิตศิลปกร,สาธิตรามคำแหง,สาธิตจุฬา,สาธิตเกษตร,สาธิตปทุมวัน,สาธิตประสานมิตร
40 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 21 กัลปพฤกษ์เกมส์ - สัญลักษณ์นำโชคตัวตุ๊กตาพี่แคน น้องคูน โดยมีคำขวัญที่ว่า “ ตุ้มโฮมสถาบัน กัลปพฤกษ์สานฝัน แคนคูนสัมพันธ์ สาธิตสามัคคี ” โดยสนามแข่งขันของกีฬาส่วนมากอยู่ในมหาวิทยาลัย จัดกีฬา 16 ชนิด เพิ่มกีฬาสาธิตคือฟุตซอล พิธีเปิดมีกองเชียร์ 4 แห่ง (ระดับมัธยม) ได้แก่ สาธิตจุฬา,สาธิตประสานมิตร,สาธิตมหาสารคามและสาธิตขอนแก่น(เจ้าภาพ)พิธีปิดมีกองเชียร์ 2 แห่ง ได้แก่ สาธิตเกษตร และสาธิตขอนแก่น(เจ้าภาพ) [1]
41 2559 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร 21 นนทรีเกมส์ - “นนทรีเกมส์” ตรงกับปีนักษัตร คือ ปีวอก จึงกำหนดให้ ลิงเป็นสัญลักษณ์นำโชค ซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารัก ร่าเริง เฉลียวฉลาด และแข็งแรง โดยใช้ชื่อว่า “คุณกลมเกลียว”

“คุณกลมเกลียว” เปรียบเสมือนผู้แทนของนักเรียนที่เป็นเด็กดี มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการเข้าร่วมแข่งขัน เป็นผู้แทนของสัมพันธภาพอันดี สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนสาธิต

“คุณกลมเกลียว” ในชุดพลศึกษาโรงเรียนที่แสดงถึงความพร้อมในการเล่นกีฬา ด้านหน้าของเสื้อมีสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๑ และด้านหลังมีชื่อ “นนทรีเกมส์”

- มีคอนเซ็ปต์ ‘เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์’ โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้ง 17 ชนิด ได้แก่ กรีฑา, กอล์ฟ, ซอฟท์บอล, เซปักตะกร้อ, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตซอล, ฟุตบอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, หมากกระดาน,ฮอกกี้ และ แฮนด์บอล

-ในระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน [2]

- ไม่มีการประกวดกองเชียร์ เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้อาลัยการสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

42 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นครปฐม 21 อินทนิลเกมส์ - สัญลักษณ์นำโชค คือ ไก่ตะเภาทอง

- วันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560

43 2561 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 21 เสลาเกมส์ ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน

'ตัวเลข ๔๓'[แก้]

สื่อถึงเลขไทย แสดงความเป็นไทยและการดำรงการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี มายาวนานเป็นครั้งที่ 43 โดยใช้สีเทาและสีแสด อันเป็นสีประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ฐานของเลข 4 ใช้สีที่แตกต่างกันไป 5 สี สื่อถึงโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศจาก 5 ภูมิภาค

น้องสานมิตร[แก้]

“น้องสานมิตร” เป็นช้างศึก ในชุดเกราะนักรบโบราณเป็นสิ่งแทนถึงความเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สีของชุดเกราะและผ้านุ่งเป็นสีเทาและสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โล่กลมมีลายรูปดอกเสลา สื่อถึงชื่อการแข่งขัน “เสลาเกมส์” และดาบไขว้เป็นสิ่งแทนในการฝ่าฟันอุปสรรค ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนไปสู่ความสำเร็จ ตรงกลางด้านหน้าของชุดเกราะ เป็นรูปทรงหัวใจมีสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคีครั้งที่ 43

การจัดการแข่งขัน[แก้]

วันที่ 3-9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก [3]

คำขวัญ[แก้]

  “เสริมสุขสานมิตร  สาธิตสมานฉันท์  สามัคคีรู้แบ่งปัน  สายสัมพันธ์เสลาเกมส์”
44 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 21 ประสานมิตรเกมส์ -มีการทำ Music Video โดยได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน[แก้]

'ตัวเลข 44' สื่อถึงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44

เส้นวงกลมจำนวน 21 เส้น หมายถึง การสานสัมพันธ์ ร่วมมือร่วมใจกันในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี

เปลวไฟ หมายถึง การเจริญรุ่งเรือง การพัฒนาไปสู่อนาคต ดั่งเปลวเพลิงที่ลุกสว่างโชติช่วง

ตราสัญลักษณ์ มีที่มาจากกราฟที่เขียนแทนสมาการคณิตศาสตร์ y = ex อันหมายถึงการศึกษาคือความเจริญงอกงาม และยังหมายถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) อันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44

สัญลักษณ์นำโชค[แก้]

วายุหมายเลข 44

“วายุหมายเลข 44” เป็นหุ่นยนต์ที่สร้างเลียนแบบมนุษย์ (Android) หรือ Super Hero ในโลกอนาคต มีพื้นฐานความคิดมาจากหนุมานผู้เป็นบุตรของพระพาย แสดงให้เห็นถึงลักษณะอันโดดเด่นของมาสคอต ที่มีรูปลักษณ์ปราดเปรียวว่องไว เสมือนลมที่สามารถลัดเลาะซอกซอนไปได้ในทุกที่ เช่นเดียวกับความรัก ความสมัครสมานปรองดองของนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตทุกแห่งในประเทศไทยที่เดินทางมารวมกันเพื่อแข่งขันกีฬาแห่งความสามัคคีครั้งนี้ ทั้งยังมีความหมายถึงการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาของโรงเรียนสาธิตในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

การจัดการแข่งขัน[แก้]

วันที่ 22-28 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

คำขวัญ[แก้]

 ร้อยรวมดวงจิต ผูกมิตรดวงใจ สามัคคียิ่งใหญ่ ในประสานมิตรเกมส์

อ้างอิง[แก้]