ออย์ซีเยทลามัยสกาซอรอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โอซีเยดลามายสกาโซโร)
Ој, свијетла мајска зоро
ออย์ซีเยทลามัยสกาซอรอ
คำแปล: โอ้ รุ่งสางอันสว่างไสวแห่งเดือนพฤษภา
ข้อมูลทั่วไป
เพลงชาติ ธงของประเทศมอนเตเนโกร มอนเตเนโกร
เนื้อร้อง เนื้อร้องเดิมมีลักษณะเป็นเพลงประจำชาติ แต่ในเนื้อร้องบางฉบับแต่งเพิ่มเติมโดย เซกูลา เดรลเยวิก (Sekula Drljević)
ทำนอง ไม่ทราบ
เริ่มใช้ 2004
ออย์ซีเยทลามัยสกาซอรอ (บรรเลง)

ออย์ซีเยทลามัยสกาซอรอ (มอนเตเนโกร: Ој, свијетла мајска зоро, แปลว่า "โอ้ รุ่งสางอันสว่างไสวแห่งเดือนพฤษภา") เป็นชื่อเพลงชาติอย่างเป็นทางการของประเทศมอนเตเนโกร เพลงนี้เดิมเป็นเพลงพื้นเมืองที่ชาวมอนเตเนโกรนิยมขับร้องทั่วไปในลักษณะของเพลงประจำชาติ ซึ่งมีการแต่งเติมเสริมแต่งออกไปหลายรูปแบบและไม่มีใครทราบชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้เริ่มแต่งเพลงนี้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เซกูลา เดรลเยวิช (Sekula Drljević) นักการเมืองฟาสซิสต์ชาวมอนเตเนโกรได้ประกาศใช้เพลงนี้เป็นเพลงชาติของรัฐบาลฟาสซิสต์หุ่นเชิดของมอนเตรเนโกรในชื่อเพลงว่า "เยชนานาชาเซอร์นากอรอ" (แปลว่า มอนเตเนโกรจงเจริญชั่วกาลนาน) ซึ่งเพลงนี้ได้มีการวิจารณ์ด้วยว่า เนื้อร้องในบทเพลงฉบับดังกล่าวนั้นได้รับอิทธิพลมาจากเพลงเพลงหนึ่งของพรรคนาซี แต่เนื้อร้องที่ใช้ในปัจจุบันนนี้เป็นเนื้องร้องที่มีการประพันธ์ขึ้นใหม่ภายหลัง

เนื้อร้อง[แก้]

เนื้อร้องของเพลงชาติมอนเตเนโกรฉบับราชการปรากฏดังที่แสดงไว้เบื้องล่าง

ภาษามอนเตเนโกร อักษรโรมัน ภาษามอนเตเนโกร อักษรซีริลลิก คำแปลภาษาไทย (แปลเอาความ)

Oj svijetla majska zoro
Majko naša Crna Goro
Sinovi smo tvog stijenja
I čuvari tvog poštenja

Volimo vas, brda tvrda,
I stravične vaše klance
Koji nikad ne poznaše
Sramotnoga ropstva lance.

Dok lovćenskoj našoj misli
Naša sloga daje krila,
Bit će gorda, bit će slavna
Domovina naša mila.

Rijeka će naših vala,
Uskačući u dva mora,
Glas nositi okeanu,
Da je vječna Crna Gora.

Ој свијетла мајска зоро
Мајко наша Црна Горо
Синови смо твог стијења
И чувари твог поштења

Волимо вас, брда тврда,
И стравичне ваше кланце
Који никад не познаше
Срамотнога ропства ланце.

Док ловћенској нашој мисли
Наша слога даје крила,
Биће горда, биће славна
Домовина наша мила.

Ријека ће наших вала,
Ускачући у два мора,
Глас носити океану,
Да је вјечна Црна Гора.

โอ้ รุ่งสางอันสว่างไสวแห่งเดือนพฤษภา
มอนเตเนโกรมารดาแห่งเรา
เราคือบุตรแห่งเนินหินผา
และคือผู้พิทักษ์ความสัตย์ของท่าน

เรารักท่าน, เนินผาหินเอย
แลหุบเขาอันงามสง่าของท่าน
ซึ่งมิเคยรู้จักเลย
ถึงห่วงโซ่แห่งความเป็นทาสที่น่าอับอาย

ขณะเดียวกัน เอกภาพแห่งเราก่อกำเนิดปีก
แก่การปลุกเร้าขุนเขาโลฟแซน (Lovćen) ของเรา
ขอความสง่างามและความรุ่งเรืองจงมี
แก่มาตุภูมิที่เรารักยิ่ง

สายธาราในระลอกคลื่นของเรา
ที่รินไหลสู่ท้องทะเล
จักส่งเสียงสู่ห้วงมหานที
ว่ามอนเตรเนโกรจักคงอยู่ชั่วกัปกัลป์

อย่างไรก็ตาม ในการขับร้องจริงนั้นจะมีการทวนเนื้อซ้ำในหลายบาทของเพลง เพื่อความไพเราะในการเรียบเรียงประสานเสียง ดังแสดงไว้เบื้องล่างต่อไปนี้

ภาษามอนเตเนโกร อักษรโรมัน ภาษามอนเตเนโกร อักษรซีริลลิก

1.
Oj svijetla majska zoro
Oj svijetla majska zoro
Majko naša Crna Goro
Majko naša Crna Goro

Sinovi smo tvog stijenja
Sinovi smo tvog stijenja
I čuvari tvog poštenja
I čuvari tvog poštenja

Volimo vas, brda tvrda,
I stravične vaše klance
Koji nikad ne poznaše
Sramotnoga ropstva lance

Majko naša Crna Goro
Majko naša Crna Goro

2.
Oj svijetla majska zoro
Oj svijetla majska zoro
Majko naša Crna Goro
Majko naša Crna Goro

Dok lovćenskoj našoj misli
Naša sloga daje krila
Biće gorda, biće slavna
Domovina naša mila

Rijeka će naših vala
Uskačući u dva mora
Glas nositi okeanu
Da je vječna Crna Gora

Glas nositi okeanu
Da je vječna Crna Gora

Da je vječna Crna Gora

1.
Ој свијетла мајска зоро
Ој свијетла мајска зоро
Мајко наша Црна Горо
Мајко наша Црна Горо

Синови смо твог стијења
Синови смо твог стијења
И чувари твог поштења
И чувари твог поштења

Волимо вас, брда тврда
И стравичне ваше кланце
Који никад не познаше
Срамотнога ропства ланце

Мајко наша Црна Горо
Мајко наша Црна Горо

2.
Ој свијетла мајска зоро
Ој свијетла мајска зоро
Мајко наша Црна Горо
Мајко наша Црна Горо

Док ловћенској нашој мисли
Наша слога даје крила,
Биће горда, биће славна
Домовина наша мила.

Ријека ће наших вала
Ускачући у два мора
Глас носити океану
Да је вјечна Црна Гора

Глас носити океану
Да је вјечна Црна Гора

Да је вјечна Црна Гора

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]