พรรคนาซี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
"นาซี" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ นาซี (แก้ความกำกวม)
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำพรรคนาซีในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
เครื่องหมายสวัสติกะของพรรคนาซี

พรรคนาซี (เยอรมัน: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ย่อ: NSDAP) หรือพรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน เดิมมีผู้เข้าร่วมเพียง 7 คน เป็นพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศเยอรมนีช่วงจักรวรรดิที่สาม (The Third Reich) ตั้งแต่ พ.ศ. 2476 จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ. 2488 อยู่ใต้การบังคับบัญชาของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ใช้อุดมการณ์นาซีเป็นสิ่งโฆษณาชวนเชื่อให้ชาวเยอรมันสนับสนุนเขา ให้นำเยอรมนีเข้าสู่ความเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก แต่เขาทำผิดพลาดโดยการรุกรานโปแลนด์ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 อันเป็นจุดเริ่มของสงครามโลกครั้งที่สอง

อุดมการณ์นาซีหลัก ประกอบไปด้วยความเป็นชาติหนึ่งเดียวของชาวเยอรมันทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม (collectivism, nationalism), ความเป็นยอดของมนุษย์เผ่าอารยันซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในเชื้อสายเยอรมันตามความเชื่อดาร์วินิสต์ทางสังคมหรือเผ่าพันธุ์นิยม, การต่อต้านชาวยิว และต่อต้านคอมมิวนิสต์

NSDAP Gaue 1926,1928,1933 & 1937

สวัสติกะของพรรคนาซี เป็นสวัสติกะเวียนขวาสีดำ เอียง 45 องศา อยู่บนพื้นกลมสีขาว พื้นหลังสีแดง

ต่อมาในภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นาซีเยอรมันได้พ่ายแพ้สงครามและล่มสลาย พรรคนาซีได้กลายเป็นพรรคที่ต้องห้ามและผิดกฎหมายในประเทศเยอรมัน