ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดีย:FA)


บทความคัดสรรในวิกิพีเดียภาษาไทย

บทความคัดสรร เป็นบทความซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นบทความที่ดีที่สุดในวิกิพีเดีย จากการพิจารณาคัดเลือกของชาววิกิพีเดีย ก่อนที่จะได้รับการบรรจุในรายชื่อด้านล่างนี้ บทความจะต้องผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเป็นกลาง ความสมบูรณ์ และรูปแบบ ตามหลักเกณฑ์ของบทความคัดสรร หากคุณเห็นว่าบทความใดเหมาะสมจะผ่านการคัดเลือกเป็นบทความคัดสรร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเสนอชื่อด้านล่าง

ทั้งนี้ บทความคัดสรรจะเป็นตัวอย่างแนวทางการเขียนบทความวิกิพีเดียสำหรับผู้เขียนและผู้อ่านในอนาคต หากคุณเห็นว่าบทความยังมีข้อบกพร่อง เราขอให้คุณกล้าแก้ไขบทความนั้น เพื่อรักษาคุณภาพของบทความให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

ปัจจุบัน วิกิพีเดียภาษาไทยมีบทความคัดสรรทั้งหมด 208 บทความ จากบทความทั้งหมด 165,739 บทความ (0.125%) หากคุณเห็นว่าบทความใดควรได้รับการปรับปรุงภายหลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอีกต่อไป คุณสามารถเสนอให้มีการปรับปรุงข้อบกพร่องหรือลดระดับของบทความได้

สำหรับรุ่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หน้าบทความที่ได้รับเลือกเป็นบทความคัดสรรแล้วจะมีสัญลักษณ์รูปดาวสีทองแดงขนาดเล็ก () ประดับไว้บริเวณมุมขวาด้านบนของบทความ

บทความคัดสรร
บทความคัดสรรประจำเดือน

หน้าที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบทความคัดสรร

ตัวหนา หมายถึง บทความที่ยังไม่เคยได้รับเลือกเป็นบทความคัดสรรประจำเดือน

ขั้นตอนการเสนอชื่อและคัดเลือก

เกณฑ์บทความคัดสรร

 • 1(ก) เขียนอย่างดี
 • 1(ข) ครอบคลุม
 • 1(ค) ค้นคว้าเป็นอย่างดี
 • 1(ง) เป็นกลาง
 • 1(จ) มีเสถียรภาพ
 • 2(ก) ส่วนนำ
 • 2(ข) โครงสร้างเหมาะสม
 • 2(ค) การอ้างอิงอย่างเหมาะสม
 • 3) สื่อ
 • 4) ความยาว

ชาววิกิพีเดียที่เป็นผู้ใช้ปกติเท่านั้นจึงจะเสนอได้ (อายุบัญชีเกิน 4 วัน แก้ไขเกิน 10 ครั้ง) การเสนอและพิจารณาบทความ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1
เสนอชื่อบทความคัดสรร

พิมพ์ชื่อบทความแทนที่คำว่า ชื่อบทความ แล้วคลิก เสนอบทความ


บทความที่เสนอจะเป็นบทความที่คุณเขียนเอง เป็นผู้ร่วมเขียน หรือไม่ได้เขียนก็เสนอได้ (ไม่มีจำนวนบทความที่เสนอพร้อมกันได้สูงสุด แต่ไม่แนะนำให้เสนอหลายบทความพร้อมกัน)

2
ขึ้นบัญชีบทความที่เสนอ

แก้ไขหน้านี้ และเพิ่มโค้ดดังนี้ ให้บทความที่เสนอใหม่กว่าอยู่ด้านบน โดยเปลี่ยนคำว่า ชื่อบทความ เป็นชื่อบทความที่คุณเสนอ:
* {{subst:เสนอคัดสรร|ชื่อบทความ}}

3
ขึ้นป้ายในหน้าคุยของบทความ
โดยเพิ่มโค้ดดังนี้: {{FAnominee}}
4
ตรวจและปรับปรุง
รอผู้ทบทวนตรวจตามรายการตรวจ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ควรตอบสนองต่อข้อเสนอแนะที่สมเหตุสมผลโดยไม่ช้าเกินไป เพราะหากไม่ตอบสนองเป็นที่น่าพอใจจะปิดการเสนอหลังไม่ได้แก้ไขเพิ่มใน 14 วัน (สามารถเสนอซ้ำได้ แต่ไม่ควรกระชั้นกับรอบแรกเกินไป)

รายชื่อบทความที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

พื้นที่นี้ใช้สำหรับแสดงรายชื่อบทความที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเป็นบทความคัดสรร

 • ไม่มี