วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

หน้านี้สำหรับการทบทวนและปรับปรุงบทความคัดสรรที่อาจไม่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของบทความคัดสรร ต้องยึดถือบทความคัดสรรตามมาตรฐานปัจจุบันไม่ว่าผ่านการเสนอชื่อเมื่อใด

กระบวนการนี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน โดยยินดีให้ผู้ใช้ทุกคนเข้ามีส่วนร่วม คือ

การเสนอเพื่อปรับปรุงบทความ
 • ในขั้นนี้ มีการอภิปรายการปรับปรุงที่เป็นไปได้โดยยังไม่ประกาศว่าจะ "คงไว้" หรือ "ถอดถอน" เป้าหมายคือการปรับปรุงบทความไม่ใช่การถอดถอน ผู้เสนอชื่อต้องระบุเกณฑ์บทความคัดสรรที่เป็นปัญหาและควรเสนอทางแก้ไข การทบทวนในอุดมคติจะจัดการกับปัญหาที่มีการยกขึ้นมาและปิดโดยไม่มีการเปลี่ยนสภานภาพของบทความ
 • การทบทวนสามารถปรับปรุงบทความได้หลายทาง เช่น บทความอาจต้องการปรับ จัดรูปแบบและพิสูจน์อักษรทั่วไป ประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นอย่างไม่ได้มาตรฐานปัจจุบันด้านร้อยแก้ว ความเข้าใจ ความแม่นยำของข้อเท็จจริง และความเป็นกลางก็ยกขึ้นมาได้เช่นกัน
 • หากบทความดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 2 สัปดาห์ สามารถเสนอชื่อบทความนั้นเพื่อถอดถอนจากความเป็นบทความคัดสรรได้
การเสนอเพื่อถอดถอนจากบทความคัดสรร
 • จะไม่แสดงรายการหากบทความที่เสนอนั้นไม่ผ่านการทบทวนมาก่อน ในขั้นนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถประกาศว่าจะ "คงไว้" หรือ "ถอดถอน" ซึ่งสนับสนุนจากความเห็นอันมีสาระสำคัญ และมีการให้เวลาเพิ่มเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
 • ผู้ทบทวนที่ประกาศว่าจะ "ถอดถอน" ควรเตรียมพร้อมกลับมาอภิปรายในช่วงท้ายกระบวนการเพื่อลบข้อคัดค้านของพวกตนหากจัดการกับปัญหานั้นแล้ว

แต่ละขั้นปกติกินเวลา 2–3 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้นได้หากกำลังมีการเปลี่ยนแปลงและดูมีประโยชน์ที่จะดำเนินกระบวนการต่อ มีการย้ายการเสนอชื่อจากระยะทบทวนเข้าสู่รายการถอดถอน ยกเว้นชัดเจนอย่างยิ่งว่าผู้เขียนรู้สึกว่าบทความนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ เนื่องจากมีการขยายเวลาเสมอหากมีการร้องขอ ตราบเท่าที่บทความยังได้รับความสนใจ ผู้เขียนไม่ควรตระหนกเมื่อบทความถูกย้ายจากรายการทบทวนเข้ารายการเสนอชื่อถอดถอน

บทความคัดสรร
บทความคัดสรรประจำเดือน

หน้าที่เกี่ยวข้อง
การประเมินซ้ำ

เกณฑ์การเปิดการประเมินซ้ำ

 • ผู้ริเริ่มการประเมินต้องเป็นผู้ใช้ล็อกอิน (หากเป็นผู้ใช้ไม่ล็อกอินจะต้องขอให้ผู้ใช้ล็อกอินดำเนินการให้)
 • ผู้ริเริ่มการประเมินซ้ำสามารถลดระดับเองได้หากไม่ผ่านเกณฑ์บทความคัดสรร

ขั้นตอน

 1. วาง {{subst:FAR}} ไว้บนสุดของหน้าพูดคุยบทความโดยไม่อยู่ในแม่แบบอื่น บันทึกหน้า
 2. กดลิงก์ตัวเส้นหนาในแม่แบบเพื่อสร้างหน้าประเมินซ้ำ จะมีการสร้างหน้าเป็นหน้าย่อยของหน้านี้
 3. ให้ระบุการประเมินของหน้าโดยระบุสาเหตุที่นำมาสู่การประเมินซ้ำบทความ โดยเทียบกับเกณฑ์บทความคัดสรร
 4. ให้ Transclude การประเมินในหน้าพูดคุยของบทความดังนี้ แก้ไขหน้าพูดคุยของบทความแล้วตั้งส่วนใหม่ชื่อ เสนอบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่ ให้วางใน {{WP:บทความคัดสรร/เสนอบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่/ArticleName/n}} ให้แทน ArticleName ด้วยชื่อบทความ และ n ด้วยเลขหน้าย่อยของหน้าประเมินซ้ำที่คุณสร้าง จะเป็นการแสดงผลการอภิปราย
 5. ให้แจ้งความผู้ที่ร่วมเขียน โครงการวิกิที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนอและผู้ทบทวน สามารถใช้แม่แบบ {{FARMessage}} สำหรับแจ้งความโดยพิมพ์โค้ด {{subst:FARMessage|ArticleName|FARpage=n}} ~~~~ ให้แทน ArticleName ด้วยชื่อบทความ และ n ด้วยเลขหน้าย่อยของหน้าประเมินซ้ำที่คุณสร้าง
 6. ระหว่างการอภิปราย ควรมีการตัดสินความเห็นพ้องว่าบทความมีการพัฒนาเพียงพอผ่านเกณฑ์บทความคัดสรรแล้วหรือยัง
 7. ในการปิดการอภิปราย ให้แก้ไขหน้าประเมินซ้ำแล้วหา {{FAR/current}} ให้เปลี่ยนโค้ดดังกล่าวด้วย {{subst:FAR/result|result=outcome}} ~~~~ เปลี่ยน outcome ให้เป็นผลลัพธ์ของการอภิปราย แล้วอธิบายว่าความเห็นพ้องและการกระทำที่ตัดสินจากความเห็น
  • หากบทความผ่านเกณฑ์ ให้ลบแม่แบบ {{FAR/link}} จากหน้าพูดคุยของบทความ แล้วปรับแม่แบบ {{Article history}}
  • หากบทความไม่ผ่นาเกณฑ์ คุณสามารถลดระดับได้ โดยลบบทความจากรายชื่อที่บทความคัดสรร ลบแม่แบบ {{บทความคัดสรร}} จากหน้าบทความ ลบแม่แบบ {{FAR/link}} จากหน้าพูดคุยของบทความ ปรับแม่แบบ {{Article history}} ในหน้าพูดคุยของบทความ แล้วปรับการจัดระดับบทความในหน้าพูดคุย
กรุ
กรุ
บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

กรุ 1  · กรุ 2

เสนอบทความที่ควรปรับปรุง[แก้]

สุลัยมานผู้เกรียงไกร[แก้]

คำถามเรื่องเหตุการมีส่วน ดูเพิ่ม 2 ส่วน[แก้]

จากบทความ สุลัยมานผู้เกรียงไกร รบกวนสอบถามครับเหตุใดบทความดังกล่าวจึงมีส่วนของดูเพิ่ม ถึง 2 ส่วน ซ้ำกันครับ ?Tris T7 05:21, 27 พฤศจิกายน 2561 (ICT) และเหตุใด ส่วน ดูเพิ่ม ไปอยู่ใต้อ้างอิงล่ะครับ ?

Contents 1Alternative names and titles 2Early life 2.1Accession 3Military campaigns 3.1Conquests in Europe 3.2Ottoman–Safavid War 3.3Campaigns in the Indian Ocean 3.4Mediterranean and North Africa 4Administrative reforms 5Cultural achievements 6Personal life 6.1Consorts 6.2Issue 6.2.1Sons 6.2.2Daughters 6.3Relationship with Hürrem Sultan 6.4Languages 6.5Grand Vizier Pargalı Ibrahim Pasha 7Succession 8Death 9Legacy 10In popular culture 11See also 12Notes 13References 14Further reading 15External links

ลำดับของส่วนในบทความในภาษาอังกฤษ ครับ Tris T7 05:29, 27 พฤศจิกายน 2561 (ICT)

แก้ไขได้เลยครับ Further Reading ก็แก้เป็น "อ่านเพิ่มเติม" ได้ การที่มีหัวข้อที่ไม่ควรจะมีสองส่วนโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของเนื้อหา ไม่เป็นเหตุถึงกับต้องเสนอปรับปรุงครับ --210.1.21.126 13:04, 27 พฤศจิกายน 2561 (ICT)

เสนอถอดถอนบทความจากความเป็นบทความคัดสรร[แก้]

รายชื่อบทความที่ถูกถอดถอนจากความเป็นบทความคัดสรรแล้ว[แก้]

สามารถดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/อดีตบทความคัดสรร

ส่วนเหตุผลในการถอดถอนดูได้ที่ วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่/บทความที่ถูกถอดถอน