ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:บทความคัดสรรคืออะไร

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความคัดสรร
บทความคัดสรรประจำเดือน

หน้าที่เกี่ยวข้อง
หนทางสู่การเขียนบทความคัดสรร
 1. เริ่มเขียนบทความ
 2. ค้นคว้าและเขียนเพื่อสร้างบทความที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 3. ตรวจสอบตามเงื่อนไข ของบทความคัดสรร
 4. เสนอชื่อเพื่อเป็นบทความคัดสรร
 5. ทำการสนับสนุน คัดค้าน อภิปราย บทความที่คุณเสนอไป
 6. หากผ่าน บทความของคุณจะเป็นบทความคัดสรร
 

บทความคัดสรรเป็นตัวอย่างของงานที่ดีที่สุดของเราและมีความโดดเด่นในด้านมาตรฐานการเขียน การนำเสนอ และการอ้างอิงแหล่งที่มา นอกเหนือไปจากจะต้องผ่านนโยบายว่าด้วยเนื้อหาสำหรับบทความวิกิพีเดียทุกบทความแล้ว บทความเหล่านี้จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้

 1. จะต้อง—
  • (ก) เขียนอย่างดี: การเขียนมีลักษณะดึงดูดใจ และมีมาตรฐานระดับมืออาชีพ
  • (ข) ครอบคลุม: ไม่ละเลยข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่สำคัญและการวางเนื้อหาในบริบท
  • (ค) ค้นคว้าเป็นอย่างดี: บรรจุเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นตัวแทนเกี่ยวกับหัวเรื่อง คำกล่าวอ้างสามารถพิสูจน์ได้โดยมีแหล่งอ้างอิงคุณภาพสูงที่น่าเชื่อถือ และมีแหล่งอ้างอิงในบรรทัด (inline source) เมื่อจำเป็น
  • (ง) เป็นกลาง: นำเสนอแง่มุมอย่างเป็นกลางและปราศจากอคติ และ
  • (จ) มีเสถียรภาพ: เนื้อหาจะต้องไม่ตกเป็นเป้าของสงครามแก้ไขที่กำลังดำเนินอยู่และเนื้อหาจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญบ่อยครั้ง เว้นแต่กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการเสนอบทความคัดสรร
 2. เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านรูปแบบ รวมไปถึงข้อกำหนดที่ว่า—
  • (ก) ส่วนนำ: ส่วนนำที่รัดกุมซึ่งสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหัวเรื่องและเป็นการเตรียมผู้อ่านสำหรับรายละเอียดในแต่ละส่วนที่จะตามมา
  • (ข) โครงสร้างเหมาะสม: มีระบบการจัดลำดับส่วนหัวข้อและเนื้อหา แต่ต้องไม่เยอะมากเกินงาม
  • (ค) การอ้างอิงอย่างเหมาะสม: จัดรูปแบบการอ้างอิงอย่างเหมาะสม เมื่อต้องอ้างอิงตามเกณฑ์ 1(ค) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การอ้างอิงแหล่งที่มา และ meta:cite)
 3. สื่อ มีภาพซึ่งเป็นไปตามนโยบายการใช้ภาพและสื่ออื่นเมื่อมีความเหมาะสม โดยมีคำบรรยายใต้ภาพที่กระชับและสถานะลิขสิทธิ์ที่ยอมรับได้ ภาพหรือสื่อที่ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และได้รับการติดป้ายตามนั้น
 4. ความยาว บทความมุ่งประเด็นไปยังหัวข้อหลักโดยไม่มีการกล่าวถึงรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

ดูเพิ่ม