วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

หน้านี้สำหรับการทบทวนและปรับปรุงบทความคัดสรรที่อาจไม่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของบทความคัดสรร ต้องยึดถือบทความคัดสรรตามมาตรฐานปัจจุบันไม่ว่าผ่านการเสนอชื่อเมื่อใด

กระบวนการนี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน โดยยินดีให้ผู้ใช้ทุกคนเข้ามีส่วนร่วม คือ

การเสนอเพื่อปรับปรุงบทความ
  • ในขั้นนี้ มีการอภิปรายการปรับปรุงที่เป็นไปได้โดยยังไม่ประกาศว่าจะ "คงไว้" หรือ "ถอดถอน" เป้าหมายคือการปรับปรุงบทความไม่ใช่การถอดถอน ผู้เสนอชื่อต้องระบุเกณฑ์บทความคัดสรรที่เป็นปัญหาและควรเสนอทางแก้ไข การทบทวนในอุดมคติจะจัดการกับปัญหาที่มีการยกขึ้นมาและปิดโดยไม่มีการเปลี่ยนสภานภาพของบทความ
  • การทบทวนสามารถปรับปรุงบทความได้หลายทาง เช่น บทความอาจต้องการปรับ จัดรูปแบบและพิสูจน์อักษรทั่วไป ประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นอย่างไม่ได้มาตรฐานปัจจุบันด้านร้อยแก้ว ความเข้าใจ ความแม่นยำของข้อเท็จจริง และความเป็นกลางก็ยกขึ้นมาได้เช่นกัน
  • หากบทความดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 2 สัปดาห์ สามารถเสนอชื่อบทความนั้นเพื่อถอดถอนจากความเป็นบทความคัดสรรได้
การเสนอเพื่อถอดถอนจากบทความคัดสรร
  • จะไม่แสดงรายการหากบทความที่เสนอนั้นไม่ผ่านการทบทวนมาก่อน ในขั้นนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถประกาศว่าจะ "คงไว้" หรือ "ถอดถอน" ซึ่งสนับสนุนจากความเห็นอันมีสาระสำคัญ และมีการให้เวลาเพิ่มเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
  • ผู้ทบทวนที่ประกาศว่าจะ "ถอดถอน" ควรเตรียมพร้อมกลับมาอภิปรายในช่วงท้ายกระบวนการเพื่อลบข้อคัดค้านของพวกตนหากจัดการกับปัญหานั้นแล้ว

แต่ละขั้นปกติกินเวลา 2–3 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้นได้หากกำลังมีการเปลี่ยนแปลงและดูมีประโยชน์ที่จะดำเนินกระบวนการต่อ มีการย้ายการเสนอชื่อจากระยะทบทวนเข้าสู่รายการถอดถอน ยกเว้นชัดเจนอย่างยิ่งว่าผู้เขียนรู้สึกว่าบทความนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ เนื่องจากมีการขยายเวลาเสมอหากมีการร้องขอ ตราบเท่าที่บทความยังได้รับความสนใจ ผู้เขียนไม่ควรตระหนกเมื่อบทความถูกย้ายจากรายการทบทวนเข้ารายการเสนอชื่อถอดถอน

เว็บย่อ:

บทความคัดสรร:

กรุ
กรุ
บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

กรุ 1  · กรุ 2

เสนอบทความที่ควรปรับปรุง[แก้]

เสนอถอดถอนบทความจากความเป็นบทความคัดสรร[แก้]

รายชื่อบทความที่ถูกถอดถอนจากความเป็นบทความคัดสรรแล้ว[แก้]

สามารถดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/บทความคัดสรรในอดีต

ส่วนเหตุผลในการถอดถอนดูได้ที่ วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่/บทความที่ถูกถอดถอน