วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

หน้านี้สำหรับการทบทวนและปรับปรุงบทความคัดสรรที่อาจไม่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของบทความคัดสรร ต้องยึดถือบทความคัดสรรตามมาตรฐานปัจจุบันไม่ว่าผ่านการเสนอชื่อเมื่อใด

กระบวนการนี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน โดยยินดีให้ผู้ใช้ทุกคนเข้ามีส่วนร่วม คือ

การเสนอเพื่อปรับปรุงบทความ
 • ในขั้นนี้ มีการอภิปรายการปรับปรุงที่เป็นไปได้โดยยังไม่ประกาศว่าจะ "คงไว้" หรือ "ถอดถอน" เป้าหมายคือการปรับปรุงบทความไม่ใช่การถอดถอน ผู้เสนอชื่อต้องระบุเกณฑ์บทความคัดสรรที่เป็นปัญหาและควรเสนอทางแก้ไข การทบทวนในอุดมคติจะจัดการกับปัญหาที่มีการยกขึ้นมาและปิดโดยไม่มีการเปลี่ยนสภานภาพของบทความ
 • การทบทวนสามารถปรับปรุงบทความได้หลายทาง เช่น บทความอาจต้องการปรับ จัดรูปแบบและพิสูจน์อักษรทั่วไป ประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นอย่างไม่ได้มาตรฐานปัจจุบันด้านร้อยแก้ว ความเข้าใจ ความแม่นยำของข้อเท็จจริง และความเป็นกลางก็ยกขึ้นมาได้เช่นกัน
 • หากบทความดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 2 สัปดาห์ สามารถเสนอชื่อบทความนั้นเพื่อถอดถอนจากความเป็นบทความคัดสรรได้
การเสนอเพื่อถอดถอนจากบทความคัดสรร
 • จะไม่แสดงรายการหากบทความที่เสนอนั้นไม่ผ่านการทบทวนมาก่อน ในขั้นนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถประกาศว่าจะ "คงไว้" หรือ "ถอดถอน" ซึ่งสนับสนุนจากความเห็นอันมีสาระสำคัญ และมีการให้เวลาเพิ่มเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
 • ผู้ทบทวนที่ประกาศว่าจะ "ถอดถอน" ควรเตรียมพร้อมกลับมาอภิปรายในช่วงท้ายกระบวนการเพื่อลบข้อคัดค้านของพวกตนหากจัดการกับปัญหานั้นแล้ว

แต่ละขั้นปกติกินเวลา 2–3 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้นได้หากกำลังมีการเปลี่ยนแปลงและดูมีประโยชน์ที่จะดำเนินกระบวนการต่อ มีการย้ายการเสนอชื่อจากระยะทบทวนเข้าสู่รายการถอดถอน ยกเว้นชัดเจนอย่างยิ่งว่าผู้เขียนรู้สึกว่าบทความนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ เนื่องจากมีการขยายเวลาเสมอหากมีการร้องขอ ตราบเท่าที่บทความยังได้รับความสนใจ ผู้เขียนไม่ควรตระหนกเมื่อบทความถูกย้ายจากรายการทบทวนเข้ารายการเสนอชื่อถอดถอน

บทความคัดสรร
บทความคัดสรรประจำเดือน

หน้าที่เกี่ยวข้อง
การประเมินซ้ำ

เกณฑ์การเปิดการประเมินซ้ำ

 • ผู้ริเริ่มการประเมินต้องเป็นผู้ใช้ล็อกอิน (หากเป็นผู้ใช้ไม่ล็อกอินจะต้องขอให้ผู้ใช้ล็อกอินดำเนินการให้)
 • ผู้ริเริ่มการประเมินซ้ำสามารถลดระดับเองได้หากไม่ผ่านเกณฑ์บทความคัดสรร

ขั้นตอน

 1. วาง {{subst:FAR}} ไว้บนสุดของหน้าพูดคุยบทความโดยไม่อยู่ในแม่แบบอื่น บันทึกหน้า
 2. กดลิงก์ตัวเส้นหนาในแม่แบบเพื่อสร้างหน้าประเมินซ้ำ จะมีการสร้างหน้าเป็นหน้าย่อยของหน้านี้
 3. ให้ระบุการประเมินของหน้าโดยระบุสาเหตุที่นำมาสู่การประเมินซ้ำบทความ โดยเทียบกับเกณฑ์บทความคัดสรร
 4. ให้ Transclude การประเมินในหน้าพูดคุยของบทความดังนี้ แก้ไขหน้าพูดคุยของบทความแล้วตั้งส่วนใหม่ชื่อ เสนอบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่ ให้วางใน {{WP:บทความคัดสรร/เสนอบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่/ArticleName/n}} ให้แทน ArticleName ด้วยชื่อบทความ และ n ด้วยเลขหน้าย่อยของหน้าประเมินซ้ำที่คุณสร้าง จะเป็นการแสดงผลการอภิปราย
 5. ให้แจ้งความผู้ที่ร่วมเขียน โครงการวิกิที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนอและผู้ทบทวน สามารถใช้แม่แบบ {{FARMessage}} สำหรับแจ้งความโดยพิมพ์โค้ด {{subst:FARMessage|ArticleName|FARpage=n}} ~~~~ ให้แทน ArticleName ด้วยชื่อบทความ และ n ด้วยเลขหน้าย่อยของหน้าประเมินซ้ำที่คุณสร้าง
 6. ระหว่างการอภิปราย ควรมีการตัดสินความเห็นพ้องว่าบทความมีการพัฒนาเพียงพอผ่านเกณฑ์บทความคัดสรรแล้วหรือยัง
 7. ในการปิดการอภิปราย ให้แก้ไขหน้าประเมินซ้ำแล้วหา {{FAR/current}} ให้เปลี่ยนโค้ดดังกล่าวด้วย {{subst:FAR/result|result=outcome}} ~~~~ เปลี่ยน outcome ให้เป็นผลลัพธ์ของการอภิปราย แล้วอธิบายว่าความเห็นพ้องและการกระทำที่ตัดสินจากความเห็น
  • หากบทความผ่านเกณฑ์ ให้ลบแม่แบบ {{FAR/link}} จากหน้าพูดคุยของบทความ แล้วปรับแม่แบบ {{Article history}}
  • หากบทความไม่ผ่นาเกณฑ์ คุณสามารถลดระดับได้ โดยลบบทความจากรายชื่อที่บทความคัดสรร ลบแม่แบบ {{บทความคัดสรร}} จากหน้าบทความ ลบแม่แบบ {{FAR/link}} จากหน้าพูดคุยของบทความ ปรับแม่แบบ {{Article history}} ในหน้าพูดคุยของบทความ แล้วปรับการจัดระดับบทความในหน้าพูดคุย
กรุ
กรุ
บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

กรุ 1  · กรุ 2

เสนอบทความที่ควรปรับปรุง[แก้]

เสนอถอดถอนบทความจากความเป็นบทความคัดสรร[แก้]

รายชื่อบทความที่ถูกถอดถอนจากความเป็นบทความคัดสรรแล้ว[แก้]

สามารถดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/อดีตบทความคัดสรร

ส่วนเหตุผลในการถอดถอนดูได้ที่ วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่/บทความที่ถูกถอดถอน